Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Багінська Ю. Поема „Мойсей” як заповіт українському народові / Ю. Багінська // Дивослово. - 1996. - № 8. - С. 22-28.

2. Брайко О. Художні особливості роману Івана Франка „Перехресні стежки” / О. Брайко // Українська мова та література. - 1998. - № 10. - С. 8-9.

3. Гундорова Т. „Зів'яле листя” Івана Франка як явище культурософії / Т. Гундорова // Дивослово. - 1996. - № 9. - С. 9-15.

4. Дем'янівська Л. Іван Карпенко-Карий. Життя і творчість / Л. Дем'янівська. - К. : Либідь, 1995. - 144 с.

5. Дем'янівська Л. Михайло Петрович Старицький / Л. Дем'янівська // Твори : в 6 т. / М. Старицький. - К. : Дніпро, 1989. - Т. 1. - С. 5-38.

6. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба // З криниці літ : у 3 т. - К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. -Т. 3. - С. 8-98.

7. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. - К. : Феміна, 1995. - 688 с.

8. Жулинський М. Із забуття - в безсмертя / М. Жулинський. - К. : Дніпро, 1990. - 447 с.

9. Жулинський М. Григорій Квітка-Основ'яненко / М. Жулинський // Дивослово. - 2004. - № 10. - С. 39-42.

10. Жулинський М. У праці каторжній, в трагічній самоті / М. Жулинський // Твори : в 2 т. / П. Куліш. - К. : Дніпро, 1989. - Т. 1. - С. 5-30.

11. Зеров М. Григорій Квітка-Основ'яненко / М. Зеров // Твори : в 2 т. - К. : Дніпро, 1990. - Т. 2. - С.487-504.

12. Зеров М. Тарас Шевченко. Біографічні студії (і далі праці за змістом) / М. Зеров // Твори : в 2 т. - К. : Дніпро, 1990. - Т. 2. - С. 145-185.

13. Зеров М. Франко-поет / М. Зеров // Твори : в 2 т. - К. : Дніпро, 1990. - Т. 2. - С. 457-491.

14. Іванченко Р. Іван Нечуй-Левицький. Нарис життя і творчості (літературний портрет) / Р. Іванченко. - К. : Наук. думка, 1982. - 140 с.

15. Історія української літератури ХІХ століття : підручник : у 2 кн. / за ред. акад. М. Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2005. - Кн. 1. - 656 с.

16. Історія української літератури ХІХ століття : підручник : у 2 кн. / за ред. акад. М. Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2006. - Кн. 2. - 712 с.

17. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. : у 2 т. / за ред. проф. О. Д. Гнідан. - К. : Логос, 1999. - Т. 1. - 613 с.

18. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. : підручник : у 2 кн. / за ред. проф. О. Д. Гнідан. - К. : Либідь, 2005. - Кн. 1. - 624 с.

19. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. : підручник : у 2 кн. / за ред проф. О. Д. Гнідан. - К. : Либідь, 2006. - Кн. 2. - 496 с.

20. Каневська Л. Іван Франко vs Михайло Драгоманов: Неєлейно з нагоди ювілеїв / Л. Каневська // Дніпро. - 2011. - № 9. - С. 170-175.

21. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / О. Кониський. - К. : Дніпро, 1991. - 702 с.

22. Легкий М. Проза Івана Франка початку ХХ століття: проблема теодицеї / М. Легкий // Слово і час. - 2015. - № 6. - С. 3-11.

23. Маланюк Є. Іван Франко як явище інтелекту / Є. Маланюк // Українська мова та література. - 1996. - № 2. - С. 1-2.

24. Маланюк Є. Франко незнаний / Є. Маланюк // Дивослово. - 1996. - № 7. - С. 3-8.

25. Медуниця М. Брати і побратими. Роман / М. Медуниця. - К. : Рад. письменник, 1990. - 422 с.

26. Одарченко П. Українська література: збірник вибраних статей / П. Одарченко. - К. : Смолоскип, 1995. - 408 с.

27. Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького („Хмари”, „Кайдашева сім'я”) / В. Панченко // Дивослово. - 2003. - № 8. - С. 10-15.

28. Погрібний А. Поклик дужого чину. Статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика / А. Погрібний. - К. : Видавничий центр „Просвіта”, 2009. - 676 с.

29. Поліщук К. Драматургічне мистецтво Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) у метапоетичному дискурсі / К. Поліщук // Слово і час. - 2015. - № 9. - С.102-106.

30. Пчілка О. Михайло Петрович Старицький / О. Пчілка // Дивослово. - 2004. - № 8. - С. 70-74.

31. Сам про себе (автобіографії Бориса Грінченка) / упорядник В. Яременко // Слово і час. - 2015. - № 5. - С. 93-107.

32. Самчук Т. Українська інтелігенція: прицільне знищення: „ходіння по муках” родини Старицьких / Т. Самчук // День. - 2012. - 3-4 серпня. - С. 8.

33. Сивокінь Г. Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки / Г. Сивокінь // Дивослово. - 2003. - № 12. - С. 2-4.

34. Смілянська В. Літературна творчість Миколи Костомарова / В. Смілянська // Твори : в 2 т. / М. Костомаров. - К. : Дніпро, 1990. - Т. 1. - С. 5-37.

35. Сюндюков І. Вільна нація вільних людей (творчість І. Франка) / І. Сюндюков // День. - 2012. - 17-18 лютого. - С. 8.

36. Сюндюков І. На порозі вибору: історична проза Івана Нечуя-Левицького / І. Сюндюков // День. - 2005. - 7 жовтня. - С. 8.

37. Чопик С. Квітка-і-Основ'яненко / С. Чопик // Слово і час. - 2010. - № 4. - С. 46-57.

38. Шалата М. Маркіян Шашкевич / М. Шалата // Твори / М. Шашкевич. - К. : Дніпро, 1973. - С. 3-20.

39. Шерех Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах / Ю. Шерех // Пороги і Запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології : в 3 т. - Харків : Фоліо, 1998. - Т. 2. - С. 14-50.

40. Яценко М. Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ ст. / М. Яценко // Українські поети-романтики. - К. : Наукова думка, 1987. - С. 5-36.