Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

ВСТУП


РОЗДІЛ 1. Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

  1.1.Періодика, альманахи, наука, театральне життя

  1.2.Літературні стилі та напрямки

  1.3.Романтична поезія 20-40-х років ХІХ століття

  1.4.Діяльність Руської трійці

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 2. Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

  2.1.Постать Т. Шевченка в оцінюванні критиків ХІХ- ХХ століть

  2.2.Т. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство

  2.3.Поетична творчість і світогляд Т. Шевченка

  2.4.Проза, драматургія, щоденник Т. Шевченка

  Висновки

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 3. М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

  3.1.М.Костомаров-поет-романтик, науковець, прозаїк

  3.2.Світогляд, громадська діяльність і письменницький доробок П. Куліша

  3.3.Журнал „Основа” та його автори

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 4. Літературний процес 2-ї половини ХТХ століття. І. Нечуй-Левицький

  4.1.Художні пошуки прозаїків, драматургів і поетів 2-ї половини ХТХ століття

  4.2.Творча постать І. Нечуя-Левицького, його світогляд

  4.3.Художня проза І. Нечуя-Левицького про село

  4.4.Твори з життя інтелігенції

  4.5.Історичні твори І. Нечуя-Левицького

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 5. Панас Мирний: світогляд і творчість

  5.1.Формування особистості письменника.

  5.2.Рання проза Панаса Мирного..Художній образ

  5.3.Соціально-психологічні романи „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” та „Повія”.

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 6. Український театр і драматургія 70-90-х років ХІХ ст. як мистецьке явище. Творчість М. Старицького

  6.1.Корифеї української сцени 70-90-х рр. ХІХ століття

  6.2.Театральна діяльність і драматургія М. Старицького

  6.3.Поетична спадщина М. Старицького

  6.4.Історична проза М. Старицького

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 7. Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

  7.1.Життєвий шлях і світогляд І. Карпенка-Карого

  7.2.Новаторський характер драматургії І. Карпенка-Карого. Соціальні комедії

  7.3.Творча постать М. Кропивницького

  Список літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 8. Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

  8.1.Світогляд і громадська діяльність Б. Грінченка.

  8.2.Поетична й прозова спадщина письменника.

  8.3.Наукова і політична постать М. Драгоманова.

  8.4.Зміст і значення полеміки між Б. Грінченком та М. Драгомановим у 1892-1893 роках.

  Висновки

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 9. Життєвий шлях і світогляд І. Франка

  9.1.Філософські, наукові, політичні погляди І. Франка у контексті його біографії

  9.2.Думки про мистецтво у трактаті „Із секретів поетичної творчості” та літературно-критичних працях

  9.3.Поетична творчість І. Франка

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


РОЗДІЛ 10. Проза і драматургія Івана Франка

  10.1.Оповідання та повісті І. Франка: економічно- суспільна, родинно-побутова, психологічна, філософська, історична проблематика творів

  10.2.Драматургічний доробок письменника

  Список рекомендованої літератури

  Запитання для самоконтролю

  Тести для самоконтролю

  Завдання відкритої форми


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ