Українська література ХХ століття - О. В. Слюніна 2014

Завдання
Українська екзильна література. Особливості поетики представників празької школи. Художньо-естетичні пошуки членів нью-йоркської групи

1. Дайте відповіді на питання.

1. Які обставини передували й сприяли тому, що Прага стала значущим центром української еміграції? 2. Коли виникла «Празька школа»? Кого до неї зараховують? 3. Які чинники об’єднували пражан? 4. Що таке «вісниківська квадрига»? Як розуміли її представники призначення поета? 5. Який вплив мав Д. І. Донцов на «пражан»? 6. Коли й за яких умов виникла Нью-Йоркська група? Які митці входили до складу цього угруповання? 7. Що символізує назва групи? 8. Які спільні риси мала творчість представників Нью -Йоркської групи?

2. Заповніть таблицю, порівнявши «Празьку школу» та Нью - Йоркську групу.


«Празька школа»

Нью-Йоркська група

Рік і місце заснуванняПредставникиОсновні програмові настанови3. Доповніть твердження.

1. До «Празькою школи» належали такі митці... 2. Нью-Йоркська група була заснована. 3. Духовним лідером «Празької школи» вважають. 4. Д. І. Донцов сповідував ідеали. 5. Основною темою, яку порушували представники «Празької школи», була. 6. Учасники Нью-Йоркської групи свідомо відмовлялися від патріотичної тематики, адже.

4. Погодьтеся або спростуйте думку.

1. Духовним лідером «Празької школи» був Є. Ф. Маланюк. 2. Поети Нью-Йоркської групи багато писали про Україну, використовуючи традиційні символи та образи. 3. До Нью-Йоркської групи входив Юрій Клен. 4. Наталія Лівицька-Холодна була дружиною Євгена Маланюка. 5. Патриція Килина була дружиною Юрія Тарнавського. 6. Олег Ольжич є автором збірки «Підзамча». 7. Емма Андієвська часто зверталася до сюрреалізму у творах.

5. Оберіть правильний варіант.

1. Ім’я якого письменника випадає з логічного ряду?

А Є. Маланюк.

Б В. Стус.

В О. Ольжич.

Г О. Теліга.

2. Перша збірка Л. В. Костенко побачила світ...

А 1918 р.

Б 1958 р.

В 1980.

Г 1962 р.

3. Ім’я якого письменника випадає з логічного ряду?

А М. О. Драй-Хмара.

Б М. К. Зеров.

В Ю. Клен.

Г О. О. Ольжич.

Д П. П. Филипович.

4. П. П. Филипович був представником.

А Футуристів.

Б Нью-Йоркської групи письменників.

В Празької школи.

Г Неокласиків.

5. Перша збірка П. Г. Тичини побачила світ 1918 року й мала назву.

А «Замість сонетів і октав».

Б «Сонячні кларнети».

В «Вітер з України».

Г «Партія веде».

6. Ім’я якого письменника випадає з логічного ряду?

А В. Вовк.

Б Ю. Тарнавський.

В Ю. Клен.

Г Б. Бойчук.

7. С. Пилипенко був керівником...

А «Г арту».

Б Нью-Йоркської групи письменників.

В «Плугу».

Г ВУСПП.

8. Ім’я якого письменника випадає з логічного ряду?

А П. Килина.

Б Б. Рубчак.

В О. Ольжич Г Б. Бойчук.

9. В. Еллан-Блакитний був керівником.

А «Гарту».

Б Нью-Йоркської групи письменників.

В «Плугу».

Г ВУСПП.

10. Перша збірка Л. В. Костенко мала назву.

А «Мандрівки серця».

Б «Сонячні кларнети».

В «Проміння Землі».

Г «Сніг у Флоренції».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.