Українська література ХХ століття - О. В. Слюніна 2014

Завдання
Головні риси літератури 1980-х років. Постмодерн на зламі тисячоліть: його літературно-мистецьке втілення

1. Дайте відповідь на запитання.

1. Які сучасні та класичні літературні напрями вам відомі? Творчість яких письменників належить до цих напрямів? 2. Що таке постмодернізм? 3. Чому постмодернізм у книзі В. І. Пахаренка «Українська поетика» названо «продуктом післяіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування суперсистем — світоглядно-філософських, економічних, політичних»? 4. Пригадайте основні концепції постмодерністів. 5. У чому особливість світосприйняття постмодерністів? 6. Які ознаки постмодерну виявляються в літературі?

2. Робота з таблицею.

Заповніть таблицю, коротко охарактеризувавши постмодерністські угрупування.

Назва літературного

угрупування

Представники

Рік заснування

Стисла характеристика діяльності

3. Прокоментуйте подані твердження.

1. Герой літератури постмодернізму — людина, яка почуває себе «дуже неспокійно в холодному всесвіті» (У. Ач). 2. ...Постмодернізм — це відповідь модернізму: якщо вже минуле неможливо знищити, бо його знищення веде до

німоти, його треба переосмислити: іронічно, без наївності... (У. Еко). 3. Якщо модернізм вирізняється прагненням до абсолютної влади, то постмодернізм — це досвід кінцевості, досвід, у якому знаходить відображення приреченість всіх завойовних планів (Ж. Дерріда). 4. Модернізм і постмодернізм не розділені ані залізною завісою, ані Китайською стіною, бо історія — то є палімпсет, а культура відкрита минулому, теперішньому й майбутньому часам. Я підозрюю, що в усіх нас є дещо від вікторіанства, модернізму й постмодернізму водночас. І автор може протягом свого життя писати і модерні, і постмодерні твори. (І. Хассан). 5. Постмодернізм — не хронологічно фіксоване явище, а певний духовний стан. У цьому сенсі правомірним є твердження, що кожна доба має власний постмодернізм. Мабуть, кожна доба підводить нас до порога кризи (У. Еко). 6. Постмодернізм багато чим зобов’язаний своїм виникненням розвитку новітніх засобів масових комунікацій — телебаченню, відеотехніці, інформатиці, комп’ютерній техніці. Виникнувши насамперед як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, а на модулюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю. Ці принципи роботи з іншою дійсністю, тими знаками культури, які покрили світ панциром слів, поступово просоталися й в інші сфери, захопивши у свою орбіту літературу, музику, балет (Н. Маньковська). 7. У сенсі соціальної прагматики постмодернізм може усвідомлюватися як вираження нової ситуації, у якій суспільство й культура намагаються виявити продуктивні зв’язки та інновації, збереження й оновлення соціальних форм. Часи, коли домінувала традиція, давно вже позаду. Проте й доба домінування інновації, тобто доба модернізму, минає. Виникають нові мотиви відкриття інновації всередині традиції. (Т. Керімов). 8. Скриптор, що прийшов на зміну Автору, несе в собі не пристрасті, настрої, почуття або враження, а тільки неосяжний словник, з якого він черпає своє писання, що не знає зупину; життя лише наслідує книгу, а сама книга виткана зі знаків, сама наслідує щось уже забуте, і так до нескінченності (Р. Барт). 9. Саме за нашої доби розпочинається осягнення світу, у якому всі цінності, всі абсолюти перетворюються на міфічних істот. (Дж. Ваттімо).

4. Доповніть твердження.

1. Літературу кінця ХХ століття називають полістилістичною, бо. 2. Феномен «тихої» поезії полягає. 3. Причинами, які сприяли утвердженню постмодернізму, є. 4. Постмодернізмом називають. 5. До постмодерністів належать такі митці, як. 6. Рисами постмодернізму є. 7. «Бу-Ба-Бу» розшифровується як. 8. До складу «Бу-Ба-Бу» належать такі митці. 9. ЛуГоСад — це. 10. Іван Андрусяк входить до складу літературного угруповання, що має назву.

5. Заповніть, указавши та охарактеризувавши основні риси постмодернізму в літературі.

Риса

Характеристика

Приклад із твору6. Погодьтеся або спростуйте твердження.

1. Юрія Андруховича називають Патріархом, бо він найстарший серед учасників угруповання «Бу-Ба-Бу». 2. Бурлеск — це комедійна манера гри актора. 3. Назва угруповання «ЛуГоСад» походить від початкових літер прізвищ учасників цієї організації. 4. Постмодернізму властива карнавальність. 5. У творах постмодерністи намагаються поєднати різні філософські релігії, культури. 6. Постмодернізм — це бунт проти канонів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.