Українська література - статті та реферати

Українська проза на межі XIX - п. XX ст. Загальна характеристика. Проблематика, жанри

Всі публікації щодо:
Історія літератури

У цей період зростає філософське, інтелектуальне начало у літературі. Зростає ліричне сприйняття дійсності, навіть, не в ліричних родах і жанрах літератури, це прагнення призводить до перевороту у літературі: змінюється структура оповіді, жанру і стилю. Великого поширення набуває новела, (часто с послабленою фабулою) етюд, ескіз, поезія в прозі — не фабульні жанри. Разом з тим посилення психологізації привело до зменшення епічності, що позначилось у жанровій структурі творів. Тенденція до лаконічності призводить (зменшення описів) до популяризації малих жанрів прози. Швидка мінливість життєвих подій, наявність суспільних струсів, знесення цензурних заборон українського слова і пов'язаний з цим масовий прихід письменників у література — все це сприяло розвитку новелістики. Але розквіт новелістики не означає занепад оповідання. Успішно продовжує розвиватися і жанр повісті. Інтенсивно розвивається лірична мініатюра — поезія в прозі.

Розширяється проблематика творів письменників.