Українська література - статті та реферати

Образ автора у літературному творі

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Сприйняття особи автора через форми її втілення в тексті — процес двоспрямований. Він зорієнтований на взаємини автора і читача.

Модальність— це вираження в тексті ставлення автора до того, що повідомляється, його концепції, точки зору, позиції, його ціннісних орієнтацій. Це авторська оцінка того, що зображається. З категорією модальності тісно пов'язано поняття образу автора — конструктивної ознаки тексту.

Образ автора у літературному творі — художній двійник реальної особистості письменника, змодельоване ним уявлення про себе і відтворене у свідомості читача.

Автор як реальна постать та образ автора — поняття співвідносні, але не тотожні, у кожному з трьох родів літератури — епосі, ліриці і драмі — визначаються своєю специфікою. В епічних творах автобіографічного характеру розкривається найповніше. В ліриці найчастіше втілюється у ліричному героєві та в суб’єктові лірики, у певному ліричному персонажі, явно відмінному від самого письменника

Автор як реальна постать та образ автора— поняття співвідносні, але не тотожні, у кожному з трьох літературних родів — епосі, ліриці й драмі — визначаються своєю специфікою. В епічних творах автобіографічного характеру образ автора розкривається найповніше. В ліриці, перейнятій суб’єктивними переживаннями, образ автора найчастіше втілюється у ліричному героєві та в суб’єктові лірики, у певному ліричному персонажеві, явно відмінному від самого поета («Плач Еврідіки» Л. Первомайського, «Любов Нансена» Ліни Костенко, «Балада про відро» І. Драча, «А я у гай ходила» П. Тичини тощо).

Поняття образу автора давно відомо філологічній науці. Особлива багато уваги приділив його розкриттю В. В. Виноградов ще у 30-их роках XX ст. Багато хто звертався до цього поняття, проте до цих пір вичерпного визначення його немає.

Поняття образ автора висвітлюється при виявленні і вичленуванні інших понять, більш визначених і конкретних, — творець мовлення, суб'єкт розповіді. Вершиною цього сходження і виявляється образ автора. Творець мовлення - суб'єкт розповіді - образ автора - така ієрархічно розчленована схема допомагає збагнути суть поняття образу автора.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.