Українська література - статті та реферати

Циклічна, лінійна та релятивна концепції часу в художній літературі

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Двома основними метафізичними просторовими моделями історичного часу є циклічна та лінійна.

Циклічність (від гр. "коло" - сукупність взаємопов'язаних процесів, явищ, які утворюють завершене коло розвитку, струнку систему) - це парадигма сприйняття історичного часу. Вона поділяється на поліциклічність та моноциклічність (заперечення існування локальних цивілізацій з власною динамікою розвитку).

Лінійність - це парадигма сприйняття історичного часу, що передбачає полілінійність (багатоваріантність шляхів розвитку) та монолінійність (визнання наявності єдиного шляху розвитку людства)

Аргументувати єдність людської історії у Ясперса повинна концепція «осьового часу» - часу формування сучасного типу людини, духовного народження людства. «Осьовий час являє собою фермент, що пов’ язує людство в межах єдиної світової історії. Характерно, що континуальність лінійної моделі історії К. Ясперса доповнюється ним самим «можливими» елементами дискретного. «Історичний процес може перерватися, якщо ми забудемо про те, чого досягли, чи якщо досягнуте нами протягом історії зникне з нашого життя»

Циклічні моделі історії — розуміння історії як послідовності подій, що повторюються через певні проміжки часу. Ілюстрацією циклічної моделі є коло (тому часто вживають поняття кругообігу). Відповідно, історичний процес розглядається як такий, що спрямований по колу, кожний її цикл не є випадковим, але і не має визначеного напрямку. Будь-який стан, в якому перебуває система, в тій чи іншій стадії може виникнути і в майбутньому, причому цей стан, в свою чергу вже існував у минулому.

Реляційна концепція спершу як опозиція субстанціональній сформульована в працях Платона і Арістотеля, а в XX ст. у природознавстві набула явного наукового підтвердження. Прихильники реляційної концепції розуміють простір і час не як самостійні сутності, а як системи відносин, що утверджуються взаємодіючими матеріальними об'єктами. Поза такою системою взаємодій простір і час вважаються неіснуючими. Реляційна концепція припускає залежність властивостей простору і часу від характеру взаємодії речей, властивостей і відносин. Разом з тим, багато її положень все ще потребують природно-наукового обґрунтування. Положення змінилось із створенням теорії відносності. її висновки і положення змусили учених і філософів переглянути традиційні уявлення про простір і час і відмовитися від субстанціональної концепції.

Ідея часу спирається, по-перше, на безпосереднє переживання людиною незворотних процесів, що відбуваються в його свідомості і тілі; по-друге, на спостереження над безперервно мінливими явищами зовнішнього світу; по-третє, на спогади про минулі і припущення про майбутні події в житті людини. Рефлексія над переживаннями і спостереженнями, спогадами і передчуттями породжує різноманітні концепції часу, які можна умовно звести до шести групах, складовим три пари протилежностей.

Перша пара представляє протилежні рішення питання про природу часу. Її складають:

1.1. Субстанціальні концепція, яка розглядає час як особливого роду субстанцію, поряд з речовиною, простором та ін. (Фалес, Анаксимандр, Демокрит, Ньютон).

1.2. Реляційна концепція, полагающая час як відношення між подіями (Епікур, Лукрецій, Лейбніц).

Друга пара характеризує протилежні підходи до процесу становлення, тобто розходиться в питанні про ставлення категорій часу і буття. До неї належать:

2.1. Статична концепція, згідно з якою події минулого, сьогодення і майбутнього існують реально і у відомому сенсі одночасно, а становлення і зникнення об'єктів - це ілюзія, що виникає в момент усвідомлення того чи іншого зміни. Рухаючись уздовж своєї світової лінії, наша свідомість "наштовхується" на різні події, зустрічається з ними. Цей момент зустрічі і переживається нами як даний час, або "тепер". Становлення тут розглядається як щось, що виникає в момент зустрічі свідомості з тим чи іншим об'єктом, а "зникнення" об'єкта означає попросту видалення свідомості від місця зустрічі (Парменід, Августин).

2.2. Динамічна концепція, згідно з якою реально існують тільки події теперішнього часу, тоді як події минулого і майбутнього вже чи ще реально не існують. Щодо моменту теперішнього часу події безперервно змінюють своє положення: події майбутнього переходять у сьогодення і далі в минуле. Зміна порядку подій і виражається термінами "протягом часу" або "становлення" (Геракліт, Епікур).

Третя пара висловлює відмінність у характері перебігу часу. Її складають:

3.1. Циклічна концепція, згідно з якою час рухається по замкнутому колу, періодично повертаючись до вихідної точки. Ця концепція характерна передусім для міфологічних і частково для натурфілософських уявлень.

3.2. Лінійна концепція припускає односпрямоване розгортання часу без повернень і повторень (хоча в деяких варіантах лінійної концепції і передбачається оборотність часу).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.