Українська література - статті та реферати

Рима. Види рим

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Рима (гр. узгодженість, такт, розмірність) — співзвучність у закінченні рядків, яка, часто збігаючись з клаузулою, підсилює ритмічність. Значною мірою рима виразно членує мовленнєвий текст вірша на рядки, чим зримо відділяє вірш від прози. Рима виконує не тільки ритмотворчу, а й музичну функцію (завдяки повторенні співзвучних елементів у рядках). За характером звучання (закінчення рядка) розрізняють рими:

• Точні і приблизні (асонансні, дисонансні);

• бідні і багаті;

Залежно від кількості складів рими ділять на: 1. чоловічі, (наголос на першому складі з кінця) 2. жіночі, (наголос на другому складі з кінця) 3. дактилічні, (наголос на третьому складі з кінця) 4. гіпердактилічні (наголос на четвертому складі з кінця.)

За частинами мови, якими представлені римовані слова:

• граматичні,

• дієслівні,

• прислівникові,

• іменні,

• неграматичні.

Внутрішня рима - це чергування співзвучних закінчень наприкінці окремих слів у межах рядка: "осідлані коні, вороні готові..." Точна рима — це така, в якій збігаються усі звуки після останнього наголошеного звука в римованих словах: гіркою — спокою, печать — мовчать. Неточна — це рима, в якій римовані звуки фонетично не збігаються: вітрилами — кормилом, хвилі -долині. Вона будується на повторенні певних звукових комплексів. У багатій римі збігаються кілька опорних звуків, переважно приголосних: риси - кипариси, краса — роса. Найяскравішою багатою римою є рима омонімічна, тобто римування цілих слів, що звучать однаково, але мають різне значення: Надію будив несміливою мовою лютень, А березень сонячне слово до простору рік, — Бездумно бренять перебори повітряних лютень І котяться сяючі води оновлених рік. У бідній римі збігаються лише кінцеві голосні (мене — тебе). Чоловіча рима — це така рима, коли наголос падає на останній склад (твою — мою, рік — потік). Жіноча рима — це така рима, при якій наголос на передостанній склад (втому — малому, основу — знову). Римування — це характер розміщення рим у вірші. Римування буває таких видів: парне, або суміжне — аабб; перехресне — абаб; кільцеве — абба; четвертне — аааа; потрійне — ааа.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.