Українська література - статті та реферати

Апокрисис Христофора Філалета: художня своєрідність, автор

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література

«Апокрисис» є одним із найвидатніших творів кінця XVI ст. — першим викривальним трактатом, спрямованим проти Брестської унії 1596 р. і книги П. Скарги «Описанье и оборона събору руского берестейского», анонімно виданої у 1597 р.

Як гадають дослідники цього твору, на підставі тверджень сучасників, автором трактату «Апокрисис», що скористався псевдонімом Христофор Філалет, був шляхтич-протестант з Волині, який мав близькі стосунки з князем К. Острозьким, Мартин Броневський, що не раз виступав на генеральному варшавському сеймі від «київської землі». «Апокрисис, албо Отповедь на книжкы о Сьборе Берестейском, именем людей старожитной релеи греческой, чрез Христофора Филялета врихле дана» написаний М. Броневським польською мовою і виданий 1597 р. у Вільно. Переклад на українську літературну мову був здійснений досить оперативно, як гадають, Клириком Острозьким (Гавриїлом Дорофеєвичем) і виданий у наступному, 1598 р. в Острозі.

«Апокрисис» був видатним явищем в українській полемічно-публіцистичній прозі кінця XVI ст.; трактат дав оперативну і обгрунтовану відповідь як на книгу П. Скарги, так і на незаконні рішення Брестського уніатського собору в цілому. Автор з великою майстерністю розкриває справжні причини Брестської унії, показуючи ті політичні і соціально-економічні вигоди, які мали Ватікан, король польський, магнати і шляхта і нові зрадники православної віри митрополит Київський Михайло Рогоза та його прибічники Іпатій Потій, Кирило Терлецький та інші уніати.

Христофор Філалет виявив широку ерудицію: «Апокрисис» містить екскурси не лише у церковну історію — до біблійних і євангельських книг, до писань грецьких і латинських авторів, а й широке коло сучасних йому історичних документів і матеріалів, аж до використання приватних листів тогочасних відомих діячів.

Автор «Апокрисиса» викриває і документально спростовує наклепницькі писання П. Скарги у його книзі «Synod brzeski», де єзуїт «тое, што не было, пишет», а «тое, што было, замовчует»; він гостро картає і висміює зрадників православної віри київського митрополита Михайла Рогозу, єпископів Іпатія Потія, Кирила Терлецького та ін., які продались папі римському і Ватікану: «Аякож, милые справцы, за тые справы свои теперь не встыдитеся?! Якож людем у очи смотрети смеете; кгды видите, же фальши и зрады ваши на яво, за власних листов ваших доводом выходят?».

Подібно до Герасима Смотрицького Христофор Філалет виступає проти насильницького запровадження папою римським нового календаря 1582 p., який використаний був насамперед з метою «свою надслабелую власть (владу римського папи) ствердити, а своего панованья над всеми поправити, а посветчити был могл». Викриваючи ганебну поведінку і злочинницькі дії багатьох римських пап на підставі свідчень багатовікової історії Ватікану полеміст переконливо доводить, що жодному папі римському і його лицемірним обіцянкам не можна вірити, як не слід вірити і єпископам-уніатам, зрадникам українського народу, бо саме організатори і захисники Брестської унії належать до тих пастирів, які, за словами автора «Апокрисиса», «злодейми, разбойниками, албо наемниками, а не пастирами власне мели бы быти названы».

Христофор Філалет, талановитий полеміст і пристрасний публіцист, виступає з передовими для свого часу гуманістичними поглядами. Він яскраво виявляє риторичну майстерність, успішно поєднуючи дві поширені тоді в публіцистичному письменстві системи викладу: це вдале поєднання у риторично-патетичній, емоційно піднесеній, пристрасній мові автора, палкого захисника народних інтересів і поборника справедливості, високого інтонаційного звучання з їдкою іронією, в'їдливою насмішкою над противником і гострою, нещадною сатирою. Характерним для стилю «Апокрисиса» є широке використання риторичних запитань і енергійних окличних звертань на адресу противника: «Где инде теды, не до нас, которыи есмо покору улюбили, с тыми ся порадами, деетисе, оборогай! Инде тую шатанскую сеть, на зважень людей уробленую, розставляй і розпростирай! Кого иного до того лепу ваб! Мы, за помочью божею, до него не полетимо.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.