Українська література - статті та реферати

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Всі публікації щодо:
Історія літератури

Всі публікації щодо:
Літературознавство

На міжнародній арені Староруська держава займала одне з провідних місць. Воно підтримувало широкі економічні, політичні і культурні зв'язки з багатьма країнами Сходу і Заходу. Русь підтримувала політичні, торгівельні і культурні стосунки з Чехією, Польщею, Угорщиною і Болгарією, мала дипломатичні зв'язки з Візантією, Німеччиною, Норвегією і Швецією, налагоджувала також зв'язки з Францією і Англією. Про міжнародне значення Русі свідчать династичні шлюби, які широко укладалися київськими князями.

Лише перший період літературної творчості - дописемний (до другої половини дев'ятого століття) майже не зазнав значних культурних впливів інших держав. Проте на ці фольклорні твори мали вплив навколишні народи передусім слов'янські.

В писемний період письмом стали дві системи кирилиця і глаголиця (вірогідно до цього існувала своя система «черти і рези»). Церковнослов'янська мова - варіант кодифікованної староболгарської, яка була принесена відповідно з південнослов'янських теренів. Тож уже на рівні писемності простежуються зв'язки з іншими країнами.

Так чи інакше на слов'янську літру вивело в загальноєвропейський контекст прийняття християнства. Так як майже вся тодішня літра мала релігійні мотиви, то у Русі проходили ті ж процеси. Починаються перші намагання перекладати Біблію з грецьких перекладів на старослов'яську, перекладати молитви (створювати перші подібності служебників і часословів). Поширюється широко відомий у Європі жанр житійних творів (велика кількість житій включені в Києво-печерський патерик).

Перекладені були і вплинули на літературне життя твори Іоана Златоуста, Василя Великого, Григорія Богослова, інших патеристів. Перекладені були і наукові твори - Йосифа Флавия "История Иудейской войны".

Є намагання скласти загальні енциклопедичного типу твори з інформацією про Біблію, різні наукові диcципліни а також икладенням окремих давньогрецьких філософських вчень (був Ізборник - 1073 з 380 статтями) і загальні спірні релігійно моральні питання (Ізборник 1076).

Значний вплив на літописну традицію справили літописці інших країн - Іоана Малали і Геогрія Амартола.

Значні впливи мали міслце з боку Візантії - візантійське походження зокрема має «Палея» - переказ біблійних книг з антиюдейськими тлумаченнями і богословськими коментарями.

Для літератури цього періоду властиві і загальноєвропейські тенденції - теоцентризм, відсутність авторства, вищий авторитет Біблії.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.