Українська література - статті та реферати

Українська давня література періоду Київської Русі XI—XIV ст.

Всі публікації щодо:
Історія літератури

Перекладна література. Загальна характеристика розвитку давньої української літератури XI—XVIII ст., її християнський характер. Упровадження християнства на Русі-Україні та його вплив на розвиток літератури.

Жанрово-стильова система прадавньої перекладної української літератури.

Загальна характеристика перекладного письменства візантійського та південнослов'янського походження. (Гімнографія. Апокрифи. Агіографія. Хронографія Іоанна Малали, Георгія Амартола). Значення ораторської прози (Іоанн Златоустий, Єфрем Сирин та ін.), агіографічної (Афанасій Олександрійський, Палладій, Іоанн Мосх, Симеон Метафраст), гімнографічної (Андрій Критський, Іоанн Дамаскін), повістевої («Олександрія», «Девгенієве діяння», повісті про Акира Премудрого) літератури. Роль патристики-синтезу духовних традицій східної гілки християнства. Спадкоємність та відмінність літератури Київської Русі від праукраїнського періоду. Проблема так званого «двовір'я». Християнізація мислення русів. Співіснування двох мовних основ словесності — усної та книжно-слов'янської. Роль Кирила й Мефодія у запровадженні загальнослов'янської книжності.

Місце Біблії в системі духовних цінностей. Біблійні сюжети, образи, символіка, використання біблійних сюжетів та образів у літературі й мистецтві. Найвідоміші переклади Біблії українською мовою. Її зміст і структура, жанрові особливості окремих її частин. Алегоричний зміст біблійного тексту.

Апокрифи, історія їх рецепції.

Переклади і видання Біблії. Переклад Біблії та богослужбових книг церковнослов'янською мовою. «Трансплантація» системи жанрів візантійського письменства на слов'янський ґрунт. Найпопулярніші типи збірників: апракосне Євангеліє, Псалтир, «Пчола», «Золотоструй», «Ізмарагд». Остромирове євангеліє (1056 - 1057) -- найдавніша рукописна пам'ятка Київської Русі:

Оригінальна література. Жанрово-стильова система прадавньої оригінальної української літератури. Поєднання в ній різних літературних стилів (монументального, орнаментального) христоцентрична основа літературної творчості.

Ораторсько-повчальні пам'ятки. Ораторське письменство та його типи: простий (дидактичний) і урочистий. Стильове багатство "Слова про Закон і Благодать" митрополита Іларіона (XI ст.). Ораторсько-проповідницькі твори Кирила Турівського (XII ст.).

Паломницька література та інші жанри. Прочани середньовіччя та свідчення паломницької літератури в Київській Русі. "Житіє і ходіння Данила, Руської землі ігумена" (початок XII ст.) як пам'ятка паломницької літератури. "Моління Данила Заточника" - пам'ятка "сміхової культури" (кін. XII або поч. XIII ст.).

«Слово про похід Ігорів» (1185 - кінець 1187 рр.) — найвидатніша літературна пам'ятка Київської Русі. Історія відкриття, видання і вивчення «Слова». Боротьба навколо питання про його автентичність. Проблема автора «Слова» в літературознавчих дослідженнях. Зміст і основна ідея «Слова». Образ Руської землі у творі, його композиційно-символічна насиченість. Антитеза «Руська земля - Великий степ».

Сліди міфічного мислення у творі. Тематична і художня спорідненість «Слова про Ігорів похід» з такими пам'ятками: «Слово про князів» (XIII ст.), «Слово о погибелі Руської землі» (1238-1246), «Слово о Лазаревім воскресінні» (ХІІІ-ХІV ст.), а також — «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Витязь у тигровій шкурі» Ш. Руставелі та ін. Експресивність пам'ятки, її вплив на давню та на нову українську літературу. Художні переклади й переспіви «Слова». Ремінісценції в численних творах сучасної літератури.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.