Українська література - статті та реферати

Жанр сатиричної комедії у творчості М.Куліша

Всі публікації щодо:
Куліш Микола

Сатиричними комедіями є комедії «Хулій Хурина», «Мина Мазайло» (за визначенням автора п'єса є сатиричною комедією) «Отак загинув Гуска» - сатирична комедія.
«Мина мазало». Тема: зображення українізації й міщанства в Україні у 20-і роки XX ст. Головна ідея: засудження міщанства, національної упередженості й зверхності.Головні дійові особи: родина Мазайла — Мина Мазайло, його діти Рина й Мокій, дружина Килина (Мазайлиха); дядько Тарас, тьотя Мотя, Уля.
Кульмінаційним моментом у творі стає звільнення Мини Ма-зайла-Мазєніна з посади за «систематичний опір українізації».
Питання мови, точніше, ставлення до неї персонажів, узято за основу конфлікту, що розгортається в комедії у формі дискусій, які породжують комічні ситуації, визначають осн сюжетні лінії (Мина—Мокій, Уля—Мокій, тьотя Мотя—дядько Тарас та ін.). Вдало дібрані мовні засоби допомагають авторові індивідуалізувати комедійних персонажів, виявити малоросс. меншовартість і духовну порожнечу укр. міщанства.
«Отак загинув Гуска». Комедія була створена в результаті ґрунтовної переробки юнацької п'єси "На рыбной ловле", написаної ще до імперіалістичної війни. Побудувавши твір за принципами комедії, драматург надав йому сатиричного спрямування. П'єса нагадує політичну сатиру на більшовицьку владу, написану кумедним та дотепним словом.
Перед читачем постає образ Саватія Гуски — колишнього чиновника Московської імперії. Драма побудована так, що всі члени сім'ї теж цінують і поважають батька як колишнього вірнопідданого, створюють для нього певну сімейну ідилію
«Хулій Хурина» У комедії «Хулій Хурина» проблема набуває глобальнішого виміру, адже її головним героєм є не просто міщанин (як-от, Саватій Гуска чи Мина Мазайло), а партійний керівник районного масштабу. змальована конкретна анекдотична історія перетворюється на притчу, в якій пародіюється абсурдна радянська дійсність.
Сама назва пєси «Хулій Хурина» не просто вказувала на анекдотичний сюжет, що і дав життя комедії.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.