Українська література - статті та реферати

Український символізм, особливості розвитку

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Український символізм хронологічно був явищем запізнілим. На концепт символізму в Україні мав великий вплив національний фактор, умови духовно-культурного розвитку та національні традиції. Водночас було зрозуміло, що французька естетична формула не може бути прийнятою повністю на теренах української землі. Серед популяризаторів символізму можна також назвати В. Щурата, В. Стефаника, Лесю Українку та О. Маковея. Теоретичні маніфести молодомузівців Галичини і хатян Наддніпрянщини своїм змістом тяжіли до літературно-естетичних принципів європейського символізму, хоча і вважаються деякими вченими перед символістськими. Особливості національного символізму знайшли вираження в ліриці О. Олеся, який майстерно поєднав у своїх драматичних творах естетизм з громадянськими мотивами, народними ідеалами правди і справедливості, правом народу на самовизначення та самостійне існування. Українських символістів більш за все турбували питання культурософського плану, питання «нової української культури» та відношення між особистістю і світом. Приміром, М.Вороний волів «європеїзму», в своєму маніфесті він постулював наступні принципи подальшого розвитку літератури: антитрадиційність, антинатуралізм, оригінальний і сучасний зміст, естетизм, містицизм. Молодомузівці прагнули уваги до світу Добра і Краси, збагачення формальних прийомів, шліфування евфоніки і т. ін. Тож в українському символізмі знаходимо ідилію минулого, поєднану з міфом про Аркадію в О. Олеся, М. Яцківа, культ прадавнього поганства у М. Коцюбинського, переосмислення минулого задля викриття внутрішньої сутності у Г.Чупринки, М.Вороного. Символізм з його акцентуванням духовності, психологізму став одним з найкращих виразників прагнень народу у період бурхливого національного відродження. Тому в українському символізмі знаходимо особливий акцент на національну тематику. Він виношувався в глибинах української душі (народно-пісенні традиції), визрівав під впливом розвитку української етнософії та літератури, а західноєвропейські концепти символізму виявилися лише поштовхом до прояву його на українському ґрунті. І хоча український символізм поступався філософською концептуальністю, він, натомість виявляв більше відгуків на життя, ідею національного визволення, залучення широкого пласту народної міфології, образів, тем.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.