Українська література - статті та реферати

Творчість І. Калинця: поетика, мотиви, образність

Всі публікації щодо:
Калинець Ігор

Творчий доробок І. Калинця становить 17 поетичних збірок, що згруповані у двох циклах: «Пробуджена муза» (9 збірок) і «Невольнича муза» (8 збірок). У перших збірках автор створює мікросвіт, повністю замкнений у минулому, утворений за допомогою алюзій на фольклор, слов'янську міфологію, народні вірування, ремінісценцій до життєвого шляху українських культурних діячів. У наступних збірках ліричний герой відчуває несправжність і штучну обмеженість свого ідеального світу й більше не може тримати його в ізоляції від реальності. Ліричний герой заглиблюється в самопізнання. У цей період відчутне поступове зникнення язичницьких мотивів з творчості І.Калинця та домінування християнської моралі. Основним передтекстом виступає Новий Завіт. У поетичному циклі «Кохання у семи барвах» знайшли своє відображення емоційні та символічні характеристики кольорів. І. Калинець вибудовує певну систему від чорного - абсолютного кінця - до білого - універсального початку. Чорний, жовтий, зелений, червоний, блакитний, синій та білий кольори позначають етапи духовних пошуків ліричного героя. Результатом цих пошуків стає пізнання любові як доброти й милосердя, проявленого в слові. Любов, проявлена у слові, стає запорукою вічного існування світу, але не в матеріальному відтворенні, а в постійному розвитку. Таким чином цикл утверджує любов як єдиний шлях пізнання Всесвіту та свого місця в ньому.

Символіка циклу «Числа» виявляє явні християнські риси. На противагу хаосу числа є символом порядку, отже, числовий ряд - це своєрідна система, духовний шлях ліричного героя. Ряд чисел від одного до десяти є поступовим рухом ліричного героя від усвідомлення свого існування до розуміння цілого світу з його гріховністю, конечністю та вічним оновленням. Автор включає в цикл ще сакральні числа одинадцять, дванадцять і тринадцять, що виразно говорить про домінанту християнської традиції в тлумаченні числової символіки. Число тринадцять завершує цикл виразною трагічною нотою. У християнській традиції це число асоціюється із зрадою Юди. Ліричний герой глибоко поринає в осмислення цієї зради, ідентифікує себе з Ісусом Христом. Цикл «Числа» являє собою історію духовних пошуків ліричного героя: від усвідомлення присутності Бога в цьому світі до гіркого розуміння долі Сина Божого в ньому ж.