Українська література - статті та реферати

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Основним положенням екзистенціалізму є постулат: екзистенція (існування) передує есенції (сутності). Представники течії якраз і зосереджують свою увагу на існуванні людини, що є емпіричною особистістю, вилученою з будь-яких систем (релігійних, політичних, соціальних). Саме існування людини «наодинці» з буттям і є, на думку екзистенціалістів, єдиною достовірною реальністю. Світ же вони розуміють як дещо вороже особистості, сприймають його як хаотичний, дисгармонійний, абсурдний. Процеси, що відбуваються в цьому світі, повному внутрішніх суперечностей, позбавлені закономірностей, логічного зв'язку, часової послідовності. Екзистенціалізм як філософська концепція та літературний напрям — одне з найбільш поширених явищ світового літературного процесу ХХ століття. Важко знайти письменника минулого століття, творчість якого не була б позначена впливом екзистенціалізму. І хоча апогеєм розвитку цього напряму вважаються 30-50-і рр., екзистенціальні ідеї відчутні вже у письменників кінця ХІХ ст., а особливо у 20-х рр. ХХ ст. — періоду розвитку літератури «втраченого покоління». Українська література у зв’язку з ідеологічними заборонами та обмеженнями, які існували у період радяньщини, була, як відомо, відірвана від європейського культурного процесу, тому багато явищ доходили до нас із великим запізненням. І все ж завжди знаходились проникливі митці, які внутрішнім чуттям вловлювали нові віяння і намагались передати їх у власній творчості, наражаючись при цьому на утиски з боку офіційної влади. Про існування та функціонування українського літературного екзистенціалізму стало широко відомо лише в останні два десятиліття, завдяки дослідженням Ю. Бойка, І. Василишина, М. Гірняка, О. Галети, А. Михайлової, В. Мельника, Н. Монахової, С. Павличко, Л. Тарнашинської, М. Тарнавського, В. Шевчука, Ю. Шереха та ін. Літературознавці вирізняють у творах українських письменників (В. Домонтовича, В. Підмогильного, Ю. Косача, В. Шевчука) такі риси екзистенціалізму, як усвідомлення абсурдності світу, самоусвідомлення, визначення свого призначення, прагнення до внутрішньої свободи, розчарування у навколишньому світі, причому відзначають їх наявність ще у Г. Сковороди, який вважається зачинателем цього явища в українській літературі. Все ж, незважаючи на різноплановість та інформативну насиченість праць вищезгаданих науковців, питання національної своєрідності українського екзистенціалізму залишається недостатньо вивченим. Умови для зародження в Україні екзистенціалізму, появи екзистенціальних тенденцій склалися у нас в період кінця ХІХ — початку ХХ ст., який став переломним для формування нової літератури. Письменники, свідомо відходячи від традицій народницького побутовизму та описовості вдавалися до застосування новітніх методів та прийомів моделювання дійсності.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.