Українська література - статті та реферати

Апокрифічні твори

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Всі публікації щодо:
Перекладна церковна література

Апокрифи (від гр. апокрифос — таємний, прихований. Апокрифічні перекази прийшли на Русь із Візантії, Болгарії, Палестини. Отже, апокрифи — це твори на біблійну тематику, що доповнювали або уточнювали Святе Письмо, але з певних причин не були канонізовані церквою. Виникали, як правило, у народному середовищі, а наявний тут художній вимисел сприяв їх значному поширенню. Тематично апокрифи поділяються на три основні групи: старозаповітні (народні розповіді про створення світу, перших людей), новозаповітні (апокрифічні євангелія Якова, Томи і Никодима), есхатологічні, які містили цікаві розповіді про кінець світу і Страшний Суд, про потойбічну долю праведників і грішників. Найвідомішим новозаповітним апокрифом є «Ходіння апостола Андрія», що його Нестор увів до «Повісті врем'яних літ». «Ходіння Богородиці по муках» — це есхатологічний апокриф. Вагомий внесок у вивчення апокрифів зробив Іван Франко, підготувавши 5-томне видання «Апокрифи і легенди з українських рукописів». До світської перекладної літератури належать наукові праці, історичні твори, повісті, вірші. Найпопулярнішимим були «Шестодневи», «Фізіолог» та твори енциклопедичного характеру — «Ізборники», «Бджола». «Шестодневи» — це популярні у візантійсько-слов'янській літературі твори, які трактують християнське походження світу. Причому, це трактування має яскраво виявлений суспільний і літературно-художній характер, коли поряд із християнськими догмами бачимо прояви і власне авторської думки. Отже, в основі «Фізіолог» — це популярна зоологія, і популярний біологічний твір, що в алегорично-символічній формі ви-кладає важливі положення християнської науки й, описуючи справжні та вигадані прикмети звірів, подає зразки для наслідування і повчання .Авторами «Фізіолога» називали знаме-нитих отців церкви — Василя Великого, Іоанна Золотоуста, Амвросія, Ієроніма.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.