Українська література - статті та реферати

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Всі публікації щодо:
Прокопович Феофан

Феофан Прокопович - один із яскравих представників стилю бароко в українській та світовій літературі. Драма написана в 1705 році. Головна тема - хрещення Русі князем Володимиром і боротьба з невігласами жерцями, неуцтвом, реакційним духовенством.

Новаторство автора в поемі: використання не релігійних сюжетів, але реального історичного українського матеріалу. Первісно твір був присвячений І. Мазепі як видатному культурному та історичному діячу, але згодом присвята була перероблена на користь Петра І. Трагедокомедія написана силабічним 13-складовим віршем, складається з п'яти актів, прологу й епілогу. Головними героями її є князь Володимир, Мечислав, жерці Піяр і Куроїд, а також дух князя Ярополка (Прокопович використовує елементи містики), біси. Прокопович в образі Володимира прагнув розкрити реформатську діяльність Петра І, а в образах представників язичництва - Жеривола, Курояда, Пияра - представників реакційного духівництва, яке перешкоджало Петру І реалізувати свої реформи. Образ Володимира - це самовладний, але розумний правитель. З язичника він перетворився на християнина, але цей шлях не був безболісним. Прокопович прагнув відтворити процес зламу в душі Володимира якнайповніше. Автор використовує елементи комічного в творі, але при цьому чітко дотримується античних канонів драми: єдності місця і дії, єдність часу не є пріоритетною. Тема твору - запровадження християнства на Русі, показ боротьби проти християнства представників язичництва. Драма написана українською літературною мовою із домішками церковнослов’янізмів. Хоч п’єса має 5 актів, вона відтворює тільки один епізод із життя Володимира — прийняття ним християнства. У душі князя боряться дві сили - звичка до усталеного життя і прагнення нового. Драмою живо цікавляться історики літератури та театру. Про неї писали І. Франко, М. Возняк та ін. Феофан Прокопович — визначний український діяч епохи Відродження, Реформації, Просвітництва.