Українська література - статті та реферати

Мелетій Смотрицький

Всі публікації щодо:
Давня українська література

Всі публікації щодо:
Смотрицький Мелетій

Мелетій (світське ім'я - Максим) Смотрицький (1575 - 1633) народився на Поділлі в селі Смотричі в небагатій православній шляхетній родині. Його батько Герасим Смотрицький був ректором славетної Острозької академії, знаним письменником і поетом; це він разом з Іваном Федоровим видрукував Острозьку Біблію. Мелетій Смотрицький навчався в Острозькій академії, де його наставником був грек Кирило Лукарис, майбутній Константинопольський патріарх, а далі - у єзуїтській Віленській академії. У західних університетах Смотрицький отримав всебічну класичну освіту, познайомився з античною культурою, з філософами та письменниками Відродження, мав змогу порівняти системи освіти й філософії різних країн, конфесій, університетів, а головне - став свідомим раціоналістом і прихильником свободи переконань. Смотрицький знав чимало мов, включно із старожитніми біблійними, і був одним із найосвіченіших людей свого часу. Повернувшись у рідний край (1604), де його сприймали "як оракула", Смотрицький активно включився в суспільну полеміку - став на захист прав упослідженої у Речі Посполитій українсько-білоруської православної церкви. 1620 року в житті Смотрицького відбулася важлива подія - він став "катакомбним" православним єпископом. Перші твори Смотрицького були написані ще у Віленській академії; та тільки після повернення з-за кордону розвинувся його публіцистично-полемічний талант. Полеміка з ХVлителями православ'я була в ту бурхливу епоХV вельми актуальною і популярною. Адже в часи Реформації, Контрреформації та Просвітництва, коли набрало небувалого розвитку книгодрукування і шкільництво, православна церква, яка не поспішала за перебігом часу, часто ставала у багатоконфесійній тоді Речі Посполитій ціллю нападок з боку авторів інших християнських конфесій. Ось як писав відомий католицький полеміст єзуїт Петро Скарга: "У русинів немає ні формальної гуманітарної освіти, ні традиції інтелектуального пошуку. Праці Смотрицького користувалися тоді надзвичайною популярністю, володіли умами українського і білоруського православного люду, не тільки передруковувалися, а й переписувалися і завжди викликали високу хвилю запальної полеміки. Як пише Порфирій Яременко у книзі "Мелетій Смотрицькій", "друге десятиліття XVII ст. принесло йому славу, визначило йому провідне місце в історії культури і письменства України і Білорусії того часу". Писав Мелетій Смотрицький май же завжди польською мовою. "Тренос". Особливий вплив на сучасників виказала полемічно-ХVдожня книга письменника "Тренос або плач Східної церкви" ("тренос" - грецьке "плач"), видана 1610 року у Вільно під псевдонімом Теофіл Ортолог. Назва книги "Плач Східної церкви" вже вказує на мету автора - викликати співчуття до гнаної православної церкви, звернути увагу уряду на попрання її прав, довести недоцільність і зловредність Берестейської унії. Смотрицький зобразив церкву у ліричному образі Матері, залишеної своїми дітьми-православними, яка скаржиться на свою долю. "Граматика" Смотрицького була видана 1618 (або 1619) року і складається з "Орфографії", "Етимології" (морфологія), "Синтаксису" та "Просодії"( правила віршування). Це так само знаменита у своєму роді книга, як "Тренос", хоча писав її не палкий полеміст на злобу дня, а універсально освічений вчений. Книга виказала неабиякий вплив як на вітчизняне мовознавство, так і на всю тогочасну славістику, сполучаючи у собі наукову працю і методично блискучий (для тої епохи) шкільний підручник В творі "Умовляння" він висловлює нову думку - пропонує утворити українсько-білоруський православно-унійний патріархат, незалежний як від Константинополя, так і від Риму, як це зробила Москва 1589 року. Між тим він належав до плеяди провідних гуманістів свого часу і був патріотом своєї вітчизни. Попри те, однак, що Мелетій Смотрицький, як істинний гуманіст, був утопістом і що його мрії про єдність "Русі з Руссю" належним чином не реалізовані й сьогодні, життя його може слугувати символом примирення двох конфесій - православної й греко-католицької.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.