Українська література - статті та реферати

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Розвиток символізму в українській літературі

Символізм— літературно-мистецький напрям кінця ХІХ — початку ХХ ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, «теорії несвідомого» Е. Гартмана і поглядах Ф.Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ — таємну ідею, приховану у глибині всіх явищ, що її можна збагнути тільки з допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії. Зумовлена цією установою поетика символізму вирізнялася глибоким культом «слова, як такого» («світ слова»), великою увагою до музичності, формальних пошуків, ускладнених образів й асоціацій, нахилом до таємничості, а то й містичності, що виявлявся особливо у використанні натяків і недомовок, в уживанні великих літер у деяких словах для підкреслення їх особливого значення тощо.

В символізмі замість художнього образу, що відтворює певне явище застосовується символ, що є знаком мінливого життя душі і пошуком вічної істини.

З'являється у 60-х рр. 20 ст.

Ознаки символізму:

- показ світу через психологію особи, зображення «пейзажів душі»(Поль Верлен), психологічна основа;

- звертання до вічних образів, символів, що доповнюють попередні традиції;

- спроба проникнути у вічний світ ідей, віднайти вічну й абсолютну красу, прорватися крізь завісу буденності;

- протиставлення минущого і вічного, відносність часу;

-особливий ліризм і музичність;

- умовність мистецтва (слово - лише натяк) ;

- громадянський пафос.

Представники: О. Слюсаренко, П. Тичина, С. Черкасенко, М. Яцків, частково — М. Філяновський, Г. Чупринка, М. Вороний, О. Олесь (драматичні твори), П. Карманський, В. Пачовський

Найхарактернішим уживаним тропом є символ - поетичний троп, що грунтується на умовному означенні якогось явища чи поняття через інше на підставі подібності. За допомогою нього поети прагнуть стисло і яскраво передати певну думку.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.