Алчевська Христина - Українська література - статті та реферати 2023

Вербалізація образу СВОБОДИ / ВОЛІ в поезії Христі Алчевської

Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму

Поетика фрагментарної прози Христі Алчевської

„Кочубеївна” Христі Алчевської як віднайдена самототожність