Винниченко Володимир - Українська література - статті та реферати 2023

Особливості творчого методу В. Винниченка

Новаторство В.Винниченка у художньому вирішенні теми села («Біля машини», «Голод», «Солдатики!», «На пристані»)

Роман В.Винниченка «Сонячна машина» як зразок пригодницько-антиутопічного жанру. Образна система, художні особливості

Новаторство «драми ідей» у модерній концепції В. Винниченка

Сатиричне викриття лібералізму («Малорос-європеєць») та радикального українофільства («Уміркований» та «щирий»). Художні особливості оповідань В.Винниченка

Тема «інтелігенція і народ» у прозі В. Винниченка («Студент», «Зіна», «Момент»)

Художнє осмислення української національної революції у драмі «Між двох сил»

Складні етичні конфлікти у п’єсі В.Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». Образна система, проблема митця і мистецтва, гуманізм твору

Складна морально-етична проблематика драми В.Винниченка «Гріх»

Ідейно-художній аналіз новели В.Винниченка «Момент»

Неореалізм в українській прозі XX ст.. Романістика В. Винниченка

Філософія конкордизму та теорія «чесності з собою» як складові ідейно-композиційної структури роману

Втілення теорії «чесності з собою» як складового елементу філософії конкордизму у романі «Чесність з собою»

Володимир Винниченко (1880-1951)

Драма В. Винниченка «Брехня» - експерименти над проблемами «нової» моралі

Проблема митця й мистецтва в драмі В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»: основний конфлікт

Драматургія В. Винниченка: проблематика, особливості поетики

Драма В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь». Проблематика, образи

Постать Володимира Винниченка. Загальна характеристика творчості

Збірка ранніх оповідань В. Винниченка «Краса і сила»: актуальність проблематики, стильові особливості, образна система (на вибір)

Драматургія В. Винниченка 1910-1920 років: проблемно-тематична різноманітність, психологізм. Загальна характеристика

Сатирична спрямованість оповідань В. Винниченка «Малорос-європеєць» та «Уміркований і щирий»

Володимир Винниченко(1880-1951)

Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка

Володимир Винниченко (1880-1951) - огляд творчості

Майстерність В.Винниченка у відтворенні психології дітей («Кумедія з Костем», «Федько-халамидник»)

Драматургія В.Винниченка у контексті розвитку драми поч. 20 ст. Морально-етичні пошуки героїв драм («Базар», «Брехня», «Гріх»)

Мала проза В. Винниченка («Федько-халамидник», «Солдатики», «Кумедія з Костем», «Суд»)

Проблематика драми «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» В. Винниченка

Життя В. Винниченка в емиграції. Лист ло сталіна

Драматургія Винниченка

Соціально-философські романи В. Винниченка

«Щоденник» Винниченка

Літературна діяльність В. Винниченка

Мала проза В. Винниченка: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю (аналіз оповідання — за вибором)

Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка «Федько-халамидник»

Родинне й національне: проблема вибору «між двох сил»(на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка)

Авторський голос у драмі Володимира Винниченка «Базар»

Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні «Антрепреньор Гаркун-Задунайський»

Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

Володимир Винниченко

Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка

Життя і діяльність В.Винниченка

Життя і творчість Володимира Винниченко

Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВОТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

“СОНЯЧНА МАШИНА“ В.ВИННИЧЕНКА В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІДЕЙ АВТОРА

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського „Intermezzo“ та оповідання Винниченка „На лоні природи“

“Злиття горизонтів“ в інтерпретації малої прози Володимира Винниченка

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В ПРИЗМІ ПСИХОЛОГІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „РІВНОВАГА“)

МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА У СВІТЛІ ЙОГО СВІТОГЛЯДУ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

ВИННИЧЕНКОВА МОРАЛЬНА ЛЯБОРАТОРІЯ

СВІТ ВИННИЧЕНКОВИХ ОБРАЗІВ ТА ІДЕЙ

НОВИНИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ІВАН ФРАНКО ПРО ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА

СПОСОБИ СТВОРЕННЯ СТИЛЬОВОЇ АТМОСФЕРИ У НОВЕЛАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Доля дитини у творчості українських письменників