Карпенко-Карий Іван - Українська література - статті та реферати 2023

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Художній зміст п'єси І. Тобілевича «Сто тисяч». Своєрідність конфлікту твору, засоби творення характерів

Морально-етична проблематика п'єси І. Тобілевича «Хазяїн»

П'єса І. Тобілевича «Хазяїн»: життєва основа, морально-естетична проблематика, особливості образної системи та жанрової специфіки

Історична трагедія І. Тобілевича «Сава Чалий»: джерела твору. Співвідношення романтичного та реалістичного у п'єсі

Драматургія Тобілевича (І. Карпенка-Карого)

Життєвий і творчий шлях І. Карпенко-Карого

Архетип трикстера в жарті І. Карпенка-Карого «Паливода XVIII століття»

Розкриття характерів у п'єсі І. Карпенко-Карого «Хазяїн»

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич, 1845-1907) - огляд творчості

Зображення нових капіталістичних стосунків на селі в комедіях І. Карпенко-Карого «Хазяїн» і «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий

„Хазяїн“ І.Карпенка – Карого видатне досягнення української драматургії ХІХ століття

Образ скупого в українській та світовій літературі

Іван Карпенко-Карий

Іван Карпенко-Карий

І. Карпенко-Карий

Життя і творчий шлях Івана Карпенко-Карого

Образ Пузиря за п'єсою „Хазяїн“ Івана Карпенка-Карого

Короткий літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича)

“Хазяїн“ І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

Трагедія особистості у п'єсі І. К. Карпенка-Карого“Сава Чалий“

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (КАРПЕНКО-КАРИЙ)

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (Карпенко-Карий Іван)

Драматургія І. Тобілевича

ІСТОРИЧНІ ДРАМИ (Карпенко-Карий)