Костомаров Микола - Українська література - статті та реферати 2023

Творчість поетів-романтиків 30 — 50-х р. ХІХ ст. (Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, «Руська трійця»)

Романтичний історизм у прозі та драматургії І половини ХІХ ст. (М. Костомаров, Є. Гребінка)

«Романтичне літературознавство» авторів «Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського братства»

Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток його в працях М. Костомарова

М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття «Огляд творів, писаних малоруською мовою»

Панорамність висвітлення національного концепту в публіцистиці Миколи Костомарова

Особливості психологічної мотивації поведінки персонажів у творах М.Костомарова та М.Гоголя

Микола Костомаров

Життя і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова