Коцюбинський Михайло - Українська література - статті та реферати 2022

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Урок прес-конференція за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» за однойменною кіно-версією С. Параджанова

Вивчення повісті М. Коцюбинського «Фата моргана» в 7 класі

Вивчення новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» в 9 класі

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - огляд творчості

Рання творчість М.Коцюбинського: своєрідність тематики, проблематики, жанру та художньої мови («Андрій Соловійко...», «На віру», «П'ятизлотник», «Ціпов'яз», «Помстився»)

Проблематика та художні особливості молдавсько-кримського циклу оповідань М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе коптьор», «В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами»)

Оповідання М. Коцюбинського про дітей, майстерність відтворення дитячої психології («Ялинка», «Харитя», «Маленький грішник»)

Тематика і художні особливості оповідань М. Коцюбинського «Ціпов'яз», «Лялечка»

Функція художньої деталі в новелах Коцюбинського «Сміх», «Подарунок на іменини», «Коні не винні»

Особливості зображення людської психології, жанр, тематика та проблематика у новелах М. Коцюбинського «Він іде», «Невідомий», «Persona grata»

Особливості імпресіоністичної манери письма М.Коцюбинського у новелах «Цвіт яблуні», «Сон», «Інтермеццо»

Майстерність зображення українського села у повісті «Fata morgana». Проблематика, система персонажів, особливості художньої манери

Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Своєрідність поєднання міфологічного та реалістичного начал. Функція персонажів у тексті, художні особливості

Творчість М. Коцюбинського в оцінці українських літературознавців (С. Єфремова, П. Филиповича, С. Павличко, Н. Білоцерківець та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Рання творчість М. Коцюбинського («Харитя», «Ялинка»)

Імпресіонізм творчості Михайла Коцюбинського (на прикладі новели «Intermezzo»)

Відтворення гуцульських характерів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Кінематографічна інтерпретація мотивів повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського в однойменному фільмі С. Параджанова

Імпресіонізм прози М. Коцюбинського. Новела «Intermezzo»

Народницькі настрої у творчості М. Коцюбинського («На віру», «Ціпов’яз», «П’ятизлотник»)

Реалістичність, етнографічний колорит новел молдавсько-кримського циклу М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе-коптьор» та ін.)

Тема революції 1905 р. у творчості М. Коцюбинського («Сміх», «Він іде», «Persona grata», «Невідомий», «Подарунок на іменини»). Художні особливості новел

Ідейно-художній аналіз новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Проблема ставлення митця до дійсності, його обов’язку перед собою. Імпресіоністичність стилю

Крах народницьких ілюзій, еволюція творчого методу М. Коцюбинського у новелах 1900-х рр. («Лялечка», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні»)

Новаторство М. Коцюбинського в зображенні «сільських настроїв» у повісті «Fata morgana»: реалістична основа твору, образна система, соціально-політична проблематика, психологічність оповіді

Етнографічна основа, національний колорит, міфологізм повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Тіні забутих предків М. Коцюбинського - шедевр літератури українського модернізму

Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського

Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського «Він іде!»

М. Коцюбинський

Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п'єсі“ Г.Хоткевича „Непросте“ та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Європейськість прози Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський – імпресіоніст

Михайло Коцюбинський життєвий і творчий шлях

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“. Уславлення світлого здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“

Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів

Михайло Коцюбинський

Коцюбинський Михайло Михайлович

Михайло Михайлович Коцюбинський

Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці

Михайло Коцюбинський

Життєвий і творчий шлях Коцюбинського Михайла Михайловича

Життя і творчість Михайла Коцюбинського

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського “Тіні забутих пpедків“

М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання

Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського „Fata morgana“

Образ землі у романі „Сто років самотності“ Г. Гарсіа Маркеса, повісті „Fata morgana „ М. Коцюбинського та міфі про Антея

До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського „Intermezzo“ „I благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею...“

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського „Intermezzo“ та оповідання Винниченка „На лоні природи“

Проблема смерті та її екзистенційне осмислення в новелі М. Коцюбинського „Що записано в книгу життя“

ПАМ'ЯТІ КОЦЮБИНСЬКОГО

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ПОШУКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - СТИЛІСТА

ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ КОЦЮБИНСЬКОГО

НАД РОЗКРИТОЮ МОГИЛОЮ СЛАВЕТНОГО СИНА УКРАЇНИ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Творчість Михайла Коцюбинського

Художнє сприйняття художнього твору - Вивчення повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Вивчаємо повість М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Скарб родини Коцюбинських

Цікаві бувальщини з життя Михайла Коцюбинського

Загадка дійових осіб у новелі „Intermezzo” Михайла Коцюбинського

Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського „Intermezzo”, „Тіні забутих предків”На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.