Оригінальна світська література - Українська література - статті та реферати 2022

Літописна стаття як композиційний елемент «Повісті временних літ»

Образ автора у Володимира Мономаха

Місце фольклорної легенди у «Повісті минулих літ». Як літературний твір «Повість временних літ» тісно пов'язаний з усною народною творчістю

Жанрова своєрідність «Повісті минулих літ»

Художня своєрідність «Повчання» Володимира Мономаха

Історія відкриття «Слова о полку Ігоревім»

Апокрисис Христофора Філалета: художня своєрідність, автор

«Повiсть минулих лiт» як лiтературна пам'ятка

«Слово о полку Iгоревiм» i фольклор

Перекладна й оригінальна література Київської Русі. Орнаментальний та монументальний стиль в літературі середньовіччя

«Слово о полку Ігоревім» - найвизначніший твір епохи високого середньовіччя у давній українській літературі. Історична і міфоепічна основа твору, проблематика, образна система героїчної поеми. Характеристика художніх прийомів і засобів (прийом сну (сон Святослава), паралелізми, метафори, символи, звукозапис)

Наскрізна ідея «Слова про Ігорів похід». Основні мотиви у творі

Характеристика «Слово про Ігорів похід» як зразка героїчного епосу українського народу (історична основа, ідейно-художні особливості)

Оригінальна література Києвської Русі (Галицько-Волинський літопис, «Поученіє» Володимира Мономаха, Києво-Печерський патерик)

Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Літературна спадщина Іпатія Потія

«Повчання» Володимира Мономаха

Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах

Особистість у літописі самовидця

І знову про те, хто і коли сотворив „Слово о полку Ігоревім”

Природа та ii роль у „Словi о полку Iгоревiм“

ОБРАЗ ЯРОСЛАВНИ УКРАЇНКИ В „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЄВІМ”

Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за „Словом о полку Ігоревім“)

Давнослов'янські літописи

“CЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ“ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕГРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ДМИТРА ДОНЦОВА

Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України

Літературно-філософські особливості Києво-Печерського Патерика

Поєднання дидактичних і автобіографічних елементів у „Поученії“ Володимира Мономаха

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ

“Слово про закон і благодать“ Іларіона

“Слово о полку Ігоpевім“ - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Козацькі літописи XVIII ст

Джерела походження та способи словотвору українських прізвищ XVII ст. на основі „Реєстру Війська Запорозького 1649 року” (полк Чигиринський)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВЖИТКУ

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА „ПЛАЧУ“ ЯРОСЛАВНИ У „СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД“

Література Київської Русі — правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітетуНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.