Українка Леся - Українська література - статті та реферати 2022

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Заклик до визвольної боротьби, патріотичні мотиви у ліриці Лесі Українки. Цілісний аналіз вірша Лесі Українки «Contra spem spero»

Тема поета і поезії у ліриці Лесі Українки

Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки

Своєрідність ліро-епічних творів Лесі Українки «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотландський». Художні особливості творів

Осмислення Лесею Українкою середньовічного сюжету про Трістана та Ізольду у поемі «Ізольда Білорука»

Проблематика та художні особливості поеми Лесі Українки «Віла-посестра»

Новаторство Лесі Українки в царині драматургії

Філософсько-етичний конфлікт, біблійні мотиви, напруженість психологічного малюнку образів у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»

Ідейна концепція драматичної поеми Лесі Українки «Кассандра»

Патріотичне звучання драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня». Образи Оксани і Степана. Відгуки критики про твір

Проблематика драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Особливості жанру, неоромантичні мотиви, оцінка критикою, міфологізм

Інтерпретація одного з вічних образів у драмі Лесі Українки «Камінний господар». Філософська наповненість образів Дон Жуана і Донни Анни

Світове значення творчості Лесі Українки

Ольга Кобилянська і Леся Українка. Стаття Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине»

Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму

Леся Українка (1871-1913)

Роль митця й мистецтва в житті суспільства за поемою Лесі Українки «Давня казка»

Проблематика поеми Лесі Українки «Давня казка»

Драматургія Л. Українки

Вплив Т. Шевченка на становлення творчого генія Лесі Українки

Леся Українка (Лариса Косач-Квітка, 1871-1913) - огляд творчості

Провідні мотиви, жанрово-композиційні особливості ліричних творів збірки Лесі Українки «На крилах пісень»

Художній світ збірки Лесі Українки «Думи і мрії» (мотиви, жанрові моделі ліричних поезій, стиль)

Особливості мистецького світогляду, версифікації, художньо-стильових пошуків у збірці Лесі Українки «Відгуки»

Жанр поеми у творчості Лесі Українки. Формальні та змістові пошуки. Особливості художньої мови («Давня казка», «Роберт Брюс...», «Віла-посестра», «Ізольда Білорука»)

Інтерпретація Лесею Українкою біблійного сюжету у драматичній поемах «Одержима», «На полі крові». Конфлікт, дійові особи, художня майстерність

Характер конфлікту, образи, ідейний зміст драматичних поем «У катакомбах», «Руфін і Прісціла» Лесі Українки

Проблематика, образна система, особливості конфлікту у драматичних поемах Лесі Українки «Кассандра», «Камінний господар»

Особливості художнього втілення морально-етичних проблем, специфіка форми, психологічний світ персонажів у драматичних поемах «Бояриня» та «Оргія» Лесі Українки

«Лісова пісня» Лесі Українки — синтез філософських, морально-етичних, соціальних проблем. Жанрово-формальні ознаки твору. Персонажі. Художня майстерність авторки

Леся Українка в оцінці літературної критики (І. Франко, М. Зеров, Д. Донцов, П. Филипович, Ю. Бойко)

Лірика Лесі Українки (пейзажна, філософська, патріотична, інтимна)

Характеристика драматичної спадщини Лесі Українки («Одержима», «В катакомбах», «Бояриня»)

Фольклорні мотиви драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Драматургія Лесі Українки

Модернізм як фемінізм

Леся Українка як теоретик і практик новоромантизму (аналіз драми)

Леся Українка-лірик: основні мотиви, образи, жанрова палітра. Аналіз поезії - за вибором

Лісова пісня Лесі Українки: неоязичництво і семантика міфу

Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки)

Опозиція «воля - неволя» в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі)

„Не зневажай душі своєї цвіту...“ (любовно-еротична символіка „лісової пісні“ Лесі Українки)

Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки

Поетика драматичного діалогу Лесі Українки (на матеріалі діалогу „Айша і Мохаммед“)

Леся Українка

Фемінізм у творчості Лесі Українки

Леся Українка

Образ “Рідної неволі“ в драматургії Лесі Українки

Леся Українка – геніальна донька українського народу

Леся Українка – життя і творчість

Середні віки Л. Українки

Лірична творчість Лесі Українки – письменник, поет, громадський діяч

Леся Українка на Західній Україні

Леся Українка

Урок української літератури: Леся Українка „Бояриня“

Драматична творчість Лесі Українки

Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки „Лісова пісня“

Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Українки „Бояpиня“

Лариса Петрівна Косач (Леся Українка)

Леся Українка поетеса, перекладачка, громадська діячка

Леся Українка - Біографія для дітей у початковій школі (1-3 клас)

Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

Біографія Лесі Українки

Мавка — новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня“

МАРИНІСТИЧНІ МОТИВИ В ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Поетика антропонімів „Лісової пісні“ Лесі Українки

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ АНТЕЯ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „ОРГІЯ“

Принцип забутої тіні у творчості Лесі Українки

Міріам-матір, Міріам-кохана, Міріам-дочка — силуети героїні „Одержимої“ Лесі Українки

Писателі-русини на Буковині (Леся Українка про Ольгу Кобилянську)

ІМПЛІЦИТНИЙ ЗМІСТ СИМВОЛУ КАМІНЬ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „КАМІННИЙ ГОСПОДАР“

Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки

ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Початкова освіта Лесі Українки

Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ У СПАДЩИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Педагогічні погляди Лесі Українки

“Досвітні огні” Лесі Українки (Cтудія одного вірша)

ПЕРСОНАЖ-ТІНЬ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА В.ВИННИЧЕНКА: ДУБЛЮВАННЯ ТА САМОТОТОЖНІСТЬ

Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”)

Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої

Оцінні назви осіб у ”Лісовій пісні” Лесі Українки: естетичний аспект

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ

МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РОЗДУМАХ НАД ГЛИБИНАМИ ЛЕСИНОГО СЛОВА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА “БАРИКАДАХ” ШІСТДЕСЯТНИКІВ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ЯК УОСОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКУ

“КВІТЧАСТІ ВІРШІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ ОСВІЧЕНОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ТРАГЕДІЯ РОДИНИ КОСАЧІВ

ПОЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ДРАМАТИЧНИХ ГЕРОЇВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ОРГІЯ”

СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (на прикладі оповідання “Жаль”)

СТАТУС ЖІНКИ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “БОЯРИНЯ” ТА ҐЕНРІКА ІБСЕНА “ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ”

ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ У МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖІВ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ''

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПОЕТКА УКРАЇНСЬКОГО РІСОРДЖІМЕНТУ (ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

ПОЕТИЧНИЙ ТЕАТР ЛЕСІ УКРАЇНКИ

БОЯРИНЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Поетична творчість Лесі Українки

Доля дитини у творчості українських письменників

Література рідного краю - „І Лесин дух зі слова в душі лине”

Алегоричні версії драми Лесі Українки „Осіння казка“

Леся Українка і кобзарство - Сценарій літературно-мистецького свята

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класахНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.