Фольклор - Українська література - статті та реферати 2023

Особливості використання фольклору в давній українській літературі

«Слово о полку Iгоревiм» i фольклор

Тематичне багатство й жанрове розмаїття українського фольклору

Весілля як оригінальна, словесно-музична драма. Основні її учасники

Моральні цінності й людські почуття в родинно-побутовій пісенності українського народу

Основні риси українських соціально-побутових пісень

Фольклор. Етнографія. Обрядова пісенна творчість

Вивчення фольклорних творів історичного спрямування в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Луганщини як складника художньої словесності рідного краю

Феномен козацької етики та його фольклорні рецепціі

Українське козацтво в пісенних записах Я. Новицького

Вплив фольклору на жанрову специфіку видань для дітей

Вивчення усної народної творчості в середній школі

Фольклор. Усна народнопоетична творчість. Функції української календарно-обрядової творчості

Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу

Елементи синкретизму в обрядовій поезії. Обрядова поезія календарного циклу та родинно-обрядова поезія

Поняття про народну драму. Форми народного драматичного дійства

Жанрові різновиди казкового епосу

Український героїчний епос: мотиви, жанрові форми українського героїчного епосу: билини, думи, козацький епос. Історична пісня як жанр давньої літератури

Міфопоетичний комплекс «дорога - море» в українській чарівній героїко-фантастичній казці

Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст.

Опозиція „лівий / правий” в українських народних повір’ях

Концепт батька-матері в українських весільних обрядах

Еволюція народних уявлень про долю і бога в українських та англійських пареміях

Загадка: етнолінгвістичний аспект дослідження

Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах

Трагічне у співанці-хроніці

Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання

Північне Приазов'я у записах і дослідженнях В.М. Ізотова

Українські народні ліричні пісні

Українська народна пісня

Історія кобзарства в Україні

Історичний діалог кобзарства і бандурництва як джерело виконавства на автентичних співоцьких інструментах

БОГДАН ЖЕПЛИНСЬКИЙ - Кобзарськими Стежинами

Кобзарство - еліта українського народу

Мовленнєві особливості весільних пісень Східного Поділля

“Які щасливі очі у казок!“

Образ вовка у фольклорі Українців

Легенди та перекази про диких птахів

Легенди Івано-Франківщини

Коломийки. Пісні літературного походження

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Українські народні казки

Колискові пісні

Легенди рідного краю

Козацькі пісні - реферат

Балади

Українські приказки, народні прикмети, загадки

Створення рослинності в українській міфології: Сокіл-Род, Падуб, Білобог і Чорнобог, Земля, Дажбог і Жива, Перун-Стрибог-Сварог

Усна народна творчість

Козацькі пісні

Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

Любить людей мене навчила мати

КАЗКА ЯК ЖАНР

Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі

Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях

В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

Народні символи України: хліб, барвінок, колосся, верба, писанки

Давньоукраїнські міфи та характерні риси культури південно-східних слов'ян

МОВНИЙ ОБРАЗ МОЛОДОГО ХЛОПЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

СИМВОЛ І КОНЦЕПТ ЖУРАВЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ

МЕТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБРАЗУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДКАХ

Порівняльна характерисктика весільного обряду в українських та російських селах Павлоградського району Дніпропетровщини

РІЗДВЯНІ СВЯТА ХЕРСОНЩИНИ

ФУНКЦІЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ У НОВЕЛІСТИЦІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ НАРОДНИХ ОПОВІДАНЬ-СПОГАДІВ ПРО ГОЛОДОМОР 1933 р., 1947 р. В УКРАЇНІ

ЛЕГЕНДИ НЕВИЦЬКОГО ЗАМКУ У СУЧАСНОМУ ПОБУТУВАННІ СІЛ НЕВИЦЬКЕ І КАМ'ЯНИЦЯ УЖГОРОДСЬКОГО Р-НУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ

УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ В АСПЕКТІ НАРОДНОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ

КВІТ ПАПОРОТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ

ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА

МОДЕЛЬ СВІТОБУДОВИ В УЯВЛЕННЯХ І ВІРУВАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

МАРИНІСТИЧНІ МОТИВИ В ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Народні уявлення про відьом у демонологічних оповідках сіл Нікопольського району Дніпропетровської області

ЖАНРОВО-ПОЕТИЧНА СТРУКТУРА ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ ПРИДНІПРОВ'Я

ОБРАЗ ПРАВОСЛАНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР: ПОХОРОННІ ГОЛОСІННЯ

Веснянки та Гаївки

Русальні та купальські пісні

Колискові пісні

Пісні остарбайтерів — невільників XX століття

Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу

Свято української пісні

Аналіз п'ятикласниками вчинків та поведінки героїв казок

Космогонічні витоки української казки

Дитячий фольклор у контексті зимової календарної обрядовості українців

Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів

Народознавча тема „А вже весна, а вже красна” - Урок народознавства

Святкуємо в січні

ЯК ДІЖДЕМО ЛІТА, ТО НАЖНЕМО ЖИТА (русальні та царинні пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ПІСНЯ і БЕЗ ПЕРЦЮ ДІЙДЕ ДО СЕРЦЯ (весільні пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ПРИЙШОВ КУПАЛО. ТАК ТРЕБА, ЩОБ І ГРЕЧКА В ЗЕМЛЮ УПАЛА (купальські пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ЗОЗУЛЬКА КУЄ - КОПІЇ РАХУЄ (жниварські й обжинкові пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ГУЛЯЙ, ДОНЮ, Я ТОБІ НЕ БОРОНЮ (колода: пісні, танки, ігри, гульбища, залицяння) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ХТО В ПЕТРІВКУ СІНА НЕ КОСИТЬ, ТОЙ УЗИМКУ В СОБАКИ ЇСТИ ПРОСИТЬ (петрівчані пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ДЕ ПРАЦЯ ТАМ І ПІСНЯ (весь рік трудовий у піснях) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

НАЙДОРОЖЧА ПІСНЯ - З ЯКОЮ МАТИ КОЛИСАЛА (роль колискової) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ

ЛЕГШЕ НА ДУШІ СТАНЕ, ЯК ДО СЕРЦЯ ПІСНЯ ЗАГЛЯНЕ (жартівливі пісні) - УКРАЇНСЬКИЙ ПОБУТ