Франко Іван - Українська література - статті та реферати 2023

Іван Франко як літературознавець

Суспільно-політичні погляди І. Франка

Поема «Мойсей»: біблійна основа, історія створення

Іван Франко і його концепції історії літератури

«Із секретів поетичної творчості», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-літературні праці І. Франка

Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури

Статті С. Єфремова «В поисках новой красоты» та І. Франка «Принципи і безпринципність»

Іван Франко(1856-1916)

Характеристика поетичного доробку Івана Франка

Основні мотиви поезії Івана Франка

Складність культурологічного змісту збірки Івана Франка «Зів'яле листя»

Тематично-ідейний зміст збірки Івана Франка «З вершин і низин»

Філософський зміст поем Івана Франка «Мойсей», «Смерть Каїна»

Проблема сенсу людського буття у поемах Івана Франка «Іван Вишневий», «Смерть Каїна»

Характеристика прозового доробку Івана Франка

Новаторство Івана Франка у прозі (на матеріалі прочитаних творів)

Особливості прози Івана Франка. Новаторство письменника у прозових творах

Характеристика драматургічного доробку Івана Франка

Майстерність Івана Франка у п'єсі «Украдене щастя»: особливості композиційної будови, морально-етична проблематика, засоби творення характерів

Художнє вираження психологічної та міфологічної тематики у прозі Івана Франка («Сойчине крило», «Терен у нозі»)

Методичний проект інтегрованого уроку вивчення поеми І. Франка «Мойсей»

Роль виразного читання, використання аудіовізуальних засобів під час вивчення лірики І. Франка

Основні положення статті І. Я. Франка «Із секретів поетичної творчості»

Життєвий і творчий шлях І. Франка

«Загадковий феномен душі» І. Франка в романі З. Легкого «Се мого серця драма»

Значення творчості І. Франка для консолідації української нації

Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження

Оповідання І. Франка «Історія кожуха» в 5 класі

Іван Франко (1856-1916) - огляд творчості

Жанрово-тематичне багатство збірки І. Франка «З вершин і низин» («Каменярі», «Гримить», «Vivere momento»)

Автобіографізм збірки І. Франка «Зів’яле листя» («Тричі мені являлася любов», «Ой ти, дівчино, з горвза зерня». «Чого являєшься мені», «Червона калино, чого в лузі гнешься?»)

Проблематика прози І. Франка («Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Boa constrictor»)

Драматургія І. Франка («Украдене щастя»)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Іван Франко про навчання і виховання

«Мойсей» у контексті націотворчих розмислів І. Франка

Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект)

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка

Функції старослов'янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем „Мойсей” та „Іван Вишенський”)

Сатиричний цикл І.Я.Франка „Нові співомовки“ зі збірки „Semper tiro“: спроба реінтерпретації

Вiдображення в повiстi Iвана Франка „Захар Беркут“ героiчноi боротьби народу Русi в XIII столiттi проти татаро-монгольських нападникiв

Художня майстернiсть Франка у повiстi Захар Беркут

Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури (за оповіданням „Борис Граб“)

Драма І. Франка „Учитель“ на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття

Казковість у творчості Івана Франка

Іван Франко і Львів

Перекладацька діяльність І.Франка - реферат

Поема І.Я. Франка Мойсей

Твори Івана Франка для дітей

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі

Іван Франко-письменник

Поема „Мойсей“

Перекладацька діяльність І.Франка

І.Франко – дослідник української літератури 17-18 ст.

Внесок Івана Франка в розвиток української культури

Життя і творчість Івана Франка

Іван Франко

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі. Особливості розвитку дитячої літератури ІІ половини ХХ століття

Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка „Зів'яле листя”

Спогади про Івана Франка

Поема Івана Франка „Мойсей“

І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка „Се любов моя плаче так гірко...“

ЛЮБОВ І БОРОТЬБА ЄВГЕНІЯ РАФАЇЛОВИЧА

Іван Франко життєвий та творчий шлях

Іван Франко

Іван Франко і Коломия

Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка

Життя і творчий шлях Івана Франка

І.Франко - творчість

Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Франко Іван Якович

Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Франка “Зів'яле листя“

Художня творчість І.Франко

Полеміка Франка з Вороним

Проблеми української держави у суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Народнопісенні особливості інтонації поезій Івана Франка

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка „Мойсей“

Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка „Украдене щастя“

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТА У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ „НА ДНІ”)

ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА

Тема нещасного кохання в ліриці к. ХІХ — п. ХХ ст. (на матеріалі творчості І. Франка, П. Карманського, Б. Лепкого, М. Вороного)

ЕКСПРЕСІОНІЗМ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА

Аналіз мови художнього твору (на прикладі вивчення повісті І. Франка „Пepexpecнi стежки“)

ІВАН ФРАНКО ПРО СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Іван Франко - ДО ВСІХ НАРОДІВ І ДО ВСІХ ВІКІВ...

МОЙСЕЙ - СУМЛІННЯ СВОГО НАРОДУ (ІВАН ФРАНКО)

ІВАН ФРАНКО В АВТОБІОГРАФІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ

ГЕРОЇ І ПСЕВДОГЕРОЇ (поеми „Похорон”, „Мойсей”)

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТРАГІЧНА ДРАМА „УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

ІВАН ФРАНКО

ІВАН ФРАНКО УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НОВИНИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ІВАН ФРАНКО ПРО ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Іван Франко і його сонети

Інтегрований з Біблією та музикою урок літератури - Пророчі заповіді українського Мойсея

Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті „Захар Беркут” Івана Франка

Мова ліричного твору - Особливості поетичної мови інтимної лірики Івана Франка (на матеріалі вірша „Чого являєшся мені у сні?”)

Варіант аналізу повісті І. Франка „Захар Беркут”

Новітня інтерпретація лірики Івана Франка

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Вивчення казки Івана Франка „Фарбований Лис”

Берег любові - Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака „Тричі мені являлася любов”

Естетика Івана Франка і формування основоположних підстав вивчення української літератури в сучасній школі

ІВАН ФРАНКО