Хвильовий Микола - Українська література - статті та реферати 2023

Микола Хвильовий (13 грудня 1893- 13 травня 1933)

Постать М. Хвильового у розвитку нової прози 20-х років XX ст.

Семантика новели «Я(Романтика)» М. Хвильовий

Проблеми національно-культурного відродження України в романі «Вальдшнепи» М. Хвильового

Нефабульна проза Хвильового «Арабески»

Ігрова поетика прози М.Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника

Літературне краєзнавство. Позакласні тематичні заходи, пов'язані із життям і творчістю М. Хвильового в Харкові

Художня майстерність новелістики Миколи Хвильового. Романтика вітаїзму

Микола Хвильовий (1893-1933)

Місце і роль М.Хвильового в літературній дискусії 1925-1928 рр.

Естетичні декларації М.Хвильового

Експресіонізм новели «Я(Романтика)» (1924) М.Хвильового

Майстерність сатири М.Хвильового в повісті «Іван Іванович» (1929)

Особливості новелістики М.Хвильового. Мотиви, образність, стильові особливості

Мотив передбачення майбутнього в повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Проблематика повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

М. Хвильовий Збірка «Сині етюди»

Художнє осмислення суперечностей між гуманістичними ідеалами та жорсткою дійсністю в новелах М. Хвильового «Я (Романтика)» та «Мати»

М. Хвильовий «Вальдшнепи»

Трагедія людини, роздвоєність її душі в новелах М. Хвильового «Я (Романтик)», «Мати»

Поезія М. Хвильового

«Вальдшнепи» М. Хвильового

М. Хвильовий — провідна постать літератури. Дискусії 25-28 років. Літературна публіцистика

Повісті Хвильового «Іван Іванович», «Санаторійна зона»

Проза Хвильового «сіні етюди», «Осінь»

«Романтика вітаїзму» М. Хвильового

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника — за вибором

Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового

«Запах слова» Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності

Інтертекст у структурі оповідання «Лілюлі» М. Хвильового

Речовий код роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» в аспекті кросдискурсивності

Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового

Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового

Вселенська елегійність, «загірна комуна», революційна романтика і Україна у творчості М. Хвильового крізь призму блакиті

Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка

Микола Хвильовий і естетика „Хвильовизму”

Памфлети Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового

Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

Життя і творчість Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Експресіоністичні тенденції у прозі М. Хвильвого

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО „АРАБЕСКИ“ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ШЛЯХ ДО IСТИНИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО