Шевченко Тарас - Українська література - статті та реферати 2021

Ранній (романтичний) період та період «трьох літ» у творчості Тараса Шевченка

Поетична та прозова творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Період творчості Тараса Шевченка 1857 — 1861 рр. Рецепція творчості митця в сучасному літературознавстві

Естетичні погляди Т. Шевченка

Тарас Шевченко (1814-1861)

Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

Міфологічна методологія і вияви її в працях про Т. Шевченка

Урок-екскурсія до пам'ятника Т. Шевченку в Харкові

Ранні романтичні балади Т. Шевченка («Причинна», «Тополя»). Образ поета-медіума у вірші «Перебендя»

Еволюція жіночих образів у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Слепая», «Наймичка», «Марія»)

Характеристика образу повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Поема «Сон» Тараса Шевченка як політична сатира на самодержавний лад

Тарас Шевченко - художник

Розкриття біблійних мотивів поезії Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35»

Характеристика Прометея як символу нескореності народу, який виборює незалежність у поемі «Кавказ» Тараса Шевченка

Трагічна доля жінки-матері у творчості Тараса Шевченка

Основні сюжетні лінії поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Поезія Т. Шевченка «Мені однаково...»

Мотиви і образи ранньої творчості Тараса Шевченка

Основні мотиви послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...»

Аналіз поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»

Характеристика творчості Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» - найвищого вияву поетичного таланту митця

Образ жінки-матері у творчості Т. Шевченка

«Не слухала катерина...» Ні батька № 1, Ні батька № 2: опыт прочтения произведений Т. Шевченко с позиций политкорректности

Літературно-естетичні погляди Т. Г. Шевченка

Робота над повістю Т. Г. Шевченка «Художник» у 8 класі

Рання творчість Т. Шевченко («Причина», «Тополя», «Катерина», «Гайдамаки»)

Т. Шевченко - поет-художник. Художньо-стильові особливості творчості Т. Шевченка

«Кобзар» Т. Шевченка

Багатозначність творчості Т. Шевченка

Сучасна інтерпретація творчості Т. Шевченка

Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов’янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Біблійні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка

Віра, правда і любов - наріжні камені морально-естетичної системи цінностей поезії Т. Г. Шевченка

Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Тараса Шевченка

Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови

Твір-розповідь про Т.Г.Шевченка

Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко в Петербурзі. Викуп з кріпацтва і вступ до Академії мистецтв.

Т.Г. Шевченко та Кирило-Мефодіївське товариство. Причини жорстокого покарання Тараса Шевченка царем.

Кобзар та його автор Т.Г.Шевченко

Тарас Шевченко і Сумщина

Тарас Шевченко і Кіровоградщина

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка, автопортрети, незнайдені мистецькі твори Т. Г. Шевченка

Укpаїна і укpаїнці в твоpчості Т.Г.Шевченка

Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченко - художник

Рання творчість Т.Г.Шевченка

Значення творчості Т.Шевченка в українському національному відродженні

Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко на Нікопольщині

Поема Т.Г.Шевченка „Великий Льох”

Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо

Творча спадщина Шевченка

Життєвий шлях Т.Г.Шевченка

Образи поеми Т.Шевченка „Гайдамаки”

Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка

Жіноча доля у творах Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченка „Гайдамаки“. Образ Яреми

Т.Г.Шевченко

Ознайомлення з життєписом Т.Г.Шевченка, виховання у дітей поваги до його спадщини.

Т. Шевченко в зарубіжній літературі

Т.Г.Шевченко – солдат

Специфіка культури Північного Відродження. Т.Шевченко – письменник, поет, громадський діяч

Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Літературний вечір - „Думи мої, думи мої“

В своїй хаті своя правда і сила, і воля!

Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка

Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації

Життя і творчість Т. Г. Шевченко

Велич і безсмертя великого генія українського народу Т.Г.Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО

Т.Г.Шевченко - художник

Тарас Григорович Шевченко

Святе письмо у творчості Тараса Шевченка

Cвітогляд Тараса Григоровича Шевченка

Основ'яни про творчість Т.Шевченка

Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою „Кавказ“ Таpаса Шевченка)

Про питання „християнського атеїзму“ Т.Г. Шевченка

Образ матері у творчості Т.Г.Шевченка

Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

Роль Т.Г.Шевченка та його творчості у становленні української культури

Значення творчості Т. Г. Шевченка

Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка

...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... (Таpас Шевченко)

Значення і світова слава Тараса Шевченка

“За обрієм слова...“ (Штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості)

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ТА ГРІНЧЕНКА

Національна самокритика у поезії Тараса Шевченка

КОСМОС УКРАЇНИ В РАННІЙ ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА (СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОСТОРОМ)

СИМВОЛІКА РОМАНТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА

Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка

Вивчаємо вірш Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”

Роздуми над „Катериною“ Тараса Шевченка: чи любили батьки свою дочку?

Тарас Шевченко в художній літературі

Шевченківське свято для учнів 9-х класів

Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах (на прикладі життя і творчості Т. Г. Шевченка)

Стаття - ПІДҐРУНТЯ ДУХОВНИХ РИС ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК УКРАЇНСЬКЕ ДУХОВНЕ НАЧАЛО

ШЕВЧЕНКО НЕПРОЧИТАНИЙ

Урок з вивчення повісті Тараса Шевченка „Художник” 9 клас

Усний журнал, присвячений перебуванню Тараса Шевченка на Тернопільщині - Література рідного краю

Формовияви релігійної самосвідомості Тараса Шевченка

Звучать Шевченкові слова - Урок позакласного читання

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Цикл Тараса Шевченка „Давидові псалми” як переспів фрагментів Біблії

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Вивчаємо творчість Тараса Шевченка Система уроків

Поема Тараса Шевченка „Кавказ” - „Гімн волі” Система уроків

Тарас Шевченко і Євген Сверстюк

Життя і творчість Тараса Шевченка

ТАРАС ШЕВЧЕНКОНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.