Шевченко Тарас - Українська література - статті та реферати 2023

Ранній (романтичний) період та період «трьох літ» у творчості Тараса Шевченка

Поетична та прозова творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Період творчості Тараса Шевченка 1857 — 1861 рр. Рецепція творчості митця в сучасному літературознавстві

Естетичні погляди Т. Шевченка

Тарас Шевченко (1814-1861)

Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

Міфологічна методологія і вияви її в працях про Т. Шевченка

Урок-екскурсія до пам'ятника Т. Шевченку в Харкові

Ранні романтичні балади Т. Шевченка («Причинна», «Тополя»). Образ поета-медіума у вірші «Перебендя»

Еволюція жіночих образів у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Слепая», «Наймичка», «Марія»)

Характеристика образу повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Поема «Сон» Тараса Шевченка як політична сатира на самодержавний лад

Тарас Шевченко - художник

Розкриття біблійних мотивів поезії Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35»

Характеристика Прометея як символу нескореності народу, який виборює незалежність у поемі «Кавказ» Тараса Шевченка

Трагічна доля жінки-матері у творчості Тараса Шевченка

Основні сюжетні лінії поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Поезія Т. Шевченка «Мені однаково...»

Мотиви і образи ранньої творчості Тараса Шевченка

Основні мотиви послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...»

Аналіз поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»

Характеристика творчості Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» - найвищого вияву поетичного таланту митця

Образ жінки-матері у творчості Т. Шевченка

«Не слухала катерина...» Ні батька № 1, Ні батька № 2: опыт прочтения произведений Т. Шевченко с позиций политкорректности

Роль мовної спадщини Кобзаря для розвитку сучасної української мови

Місце Т.Г. Шевченка в історії української культури

Лексична конотація у творах Т.Г. Шевченка

Головні основи шевченкової мови

Образи-символи у творчості Т.Г. Шевченка

Шевченковедение в зарубежной лингвистике

Творчий шлях Т.Г. Шевченка

«Караюсь, мучуся… Але не каюсь!..»

Значення творчості Кобзаря для розвитку та становлення української літературної мови

Тарас Шевченко і Євген Маланюк: два світогляди митців слова

Місце Тараса Шевченка в історії та культурі України (загальна характеристика творчості)

Піраміда Тараса Шевченка (аналіз вірша «Не завидуй багатому…»)

Старослов’янізми в поезії Тараса Григоровича Шевченка

Заповіт Т. Шевченка: кому дістався спадок?

Конотації фітонімів у творах Т. Шевченка

Роль Т.Г. Шевченка та його творчості у становленні української культури

Постать жінки-матері у творах Тараса Шевченка

Полтавщина у долі Т.Г. Шевченка

Етнопсихологічні аспекти живопису Т. Шевченка

Значення послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» для сучасної України

Роль «Кобзаря» Т.Г. Шевченка в українській культурі

Т. Шевченко — поет проти імперії

Легендарний поет в історії людства Т. Шевченко

Роль творчості Т.Г. Шевченка в українській культурі

Життєвий та творчий шлях Т.Г. Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Вплив Тараса Шевченка на творчість Марка Вовчка

Вплив Творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури

Особливості релігійного світогляду Тараса Шевченка

Сумщина у творчості Т.Г. Шевченка

Суперечливість постаті Т. Шевченка

Порівняння ранньої та пізньої літературної творчості Т.Г. Шевченка на прикладах його творів

Перший арешт Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ національного руху

Місце Тараса Шевченка в історії та культурі України

Вплив ідей Т.Г. Шевченка на творчість визначних українських поетів та письменників ХIХ — першої половини XX cтоліття

Роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури

Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

Перша заповітна мрія Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ правди

Жінки в житті Тараса Шевченка

Місце Т. Шевченка в українській та світовій культурах

Роль Т. Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського братства

Постать Т. Шевченка в історії України

Т.Г. Шевченко та громадівський рух в Україні у другій половині XIX ст.

Т.Г. Шевченко як національний символ сучасної України

Роль творчості Т. Шевченка в українському національному відродженні

Історія написання вірша «Заповіт»

Постать жiнки у художній творчостi Т.Г. Шевченка

Роль поезії Тараса Григоровича Шевченка в сучасному і минулому України

Мрії Тараса Григоровича Шевченка про майбутнє України

Зв’язок літератури і живопису у творчості Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко та його постать в історії України

Вплив Т. Шевченка на становлення творчого генія Лесі Українки

Шевченко за звільнення України і кожного українця

Історичний внесок українського Кобзаря

Життя і творчість видатного поета, літератора Т.Г Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Т.Г. Шевченко — художник. Вплив на покоління

«Великий льох» як філософсько-поетична концепція історії України

До питання про вплив ідей Тараса Шевченка на письменника Василя Стуса

Вплив Кирило-Мефодіївського братства на прогресивний розвиток України ХІХ століття

До питання про Кирило-Мефодіївське братство та участь у ньому Тараса Григоровича Шевченка

Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди...

Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису «Рідний Край»: Євген Гребінка - Тарас Шевченко

Літературно-естетичні погляди Т. Г. Шевченка

Робота над повістю Т. Г. Шевченка «Художник» у 8 класі

Рання творчість Т. Шевченко («Причина», «Тополя», «Катерина», «Гайдамаки»)

Т. Шевченко - поет-художник. Художньо-стильові особливості творчості Т. Шевченка

«Кобзар» Т. Шевченка

Багатозначність творчості Т. Шевченка

Сучасна інтерпретація творчості Т. Шевченка

Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов’янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Біблійні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка

Віра, правда і любов - наріжні камені морально-естетичної системи цінностей поезії Т. Г. Шевченка

Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Тараса Шевченка

Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови

Твір-розповідь про Т.Г.Шевченка

Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко в Петербурзі. Викуп з кріпацтва і вступ до Академії мистецтв.

Т.Г. Шевченко та Кирило-Мефодіївське товариство. Причини жорстокого покарання Тараса Шевченка царем.

Кобзар та його автор Т.Г.Шевченко

Тарас Шевченко і Сумщина

Тарас Шевченко і Кіровоградщина

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка, автопортрети, незнайдені мистецькі твори Т. Г. Шевченка

Укpаїна і укpаїнці в твоpчості Т.Г.Шевченка

Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченко - художник

Рання творчість Т.Г.Шевченка

Значення творчості Т.Шевченка в українському національному відродженні

Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко на Нікопольщині

Поема Т.Г.Шевченка „Великий Льох”

Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо

Творча спадщина Шевченка

Життєвий шлях Т.Г.Шевченка

Образи поеми Т.Шевченка „Гайдамаки”

Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка

Жіноча доля у творах Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченка „Гайдамаки“. Образ Яреми

Т.Г.Шевченко

Ознайомлення з життєписом Т.Г.Шевченка, виховання у дітей поваги до його спадщини.

Т. Шевченко в зарубіжній літературі

Т.Г.Шевченко – солдат

Специфіка культури Північного Відродження. Т.Шевченко – письменник, поет, громадський діяч

Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Літературний вечір - „Думи мої, думи мої“

В своїй хаті своя правда і сила, і воля!

Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка

Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації

Життя і творчість Т. Г. Шевченко

Велич і безсмертя великого генія українського народу Т.Г.Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО

Т.Г.Шевченко - художник

Тарас Григорович Шевченко

Святе письмо у творчості Тараса Шевченка

Cвітогляд Тараса Григоровича Шевченка

Основ'яни про творчість Т.Шевченка

Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою „Кавказ“ Таpаса Шевченка)

Про питання „християнського атеїзму“ Т.Г. Шевченка

Образ матері у творчості Т.Г.Шевченка

Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

Роль Т.Г.Шевченка та його творчості у становленні української культури

Значення творчості Т. Г. Шевченка

Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка

...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... (Таpас Шевченко)

Значення і світова слава Тараса Шевченка

“За обрієм слова...“ (Штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості)

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ТА ГРІНЧЕНКА

Національна самокритика у поезії Тараса Шевченка

КОСМОС УКРАЇНИ В РАННІЙ ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА (СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОСТОРОМ)

СИМВОЛІКА РОМАНТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА

Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка

Вивчаємо вірш Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”

Роздуми над „Катериною“ Тараса Шевченка: чи любили батьки свою дочку?

Тарас Шевченко в художній літературі

Шевченківське свято для учнів 9-х класів

Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах (на прикладі життя і творчості Т. Г. Шевченка)

Стаття - ПІДҐРУНТЯ ДУХОВНИХ РИС ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК УКРАЇНСЬКЕ ДУХОВНЕ НАЧАЛО

ШЕВЧЕНКО НЕПРОЧИТАНИЙ

Урок з вивчення повісті Тараса Шевченка „Художник” 9 клас

Усний журнал, присвячений перебуванню Тараса Шевченка на Тернопільщині - Література рідного краю

Формовияви релігійної самосвідомості Тараса Шевченка

Звучать Шевченкові слова - Урок позакласного читання

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Цикл Тараса Шевченка „Давидові псалми” як переспів фрагментів Біблії

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Вивчаємо творчість Тараса Шевченка Система уроків

Поема Тараса Шевченка „Кавказ” - „Гімн волі” Система уроків

Тарас Шевченко і Євген Сверстюк

Життя і творчість Тараса Шевченка

ТАРАС ШЕВЧЕНКО