Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Уроки позакласного читання. Їх різновиди та методика проведення

Особливості вивчення життєпису письменника в середніх класах

Принципи шкільного аналізу художнього твору

Елементи сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору в школі

Шляхи шкільного аналізу художнього твору

Основні етапи вивчення художнього твору

Специфіка вивчення епічних творів

Особливості вивчення ліричних творів

Специфіка вивчення драматичних творів

Вивчення народної творчості в шкільному курсі української літератури

Розвиток монологічного мовлення на уроках української літератури

Вивчення літератури рідного краю в школах Полтавщини

Наочність та нові інформаційні технології на уроках літератури

Шкільний літературний кабінет

Міжпредметні зв’язки при вивченні літератури. Інтегровані уроки

Формування в учнів теоретико-літературних понять

Позакласна (позаурочна) робота з літератури

Факультативні заняття та спецкурси з літератури

Вивчення літературної критики на уроках української літератури в 9 — 12 класів

Самостійна робота учнів у процесі вивчення літератури

Особливості вивчення народної творчості в позакласній роботі

Авторські наукові здобутки методики викладання літератури, які використовуються у сучасній школі

Внесок українських письменників другої половини ХІХ — початку ХХ століття в розвиток методичної думки

Образ учителя в творах українських письменників

Науково-методичні періодичні видання

Методи навчання, зумовлені джерелом здобуття знань (лекція, бесіда, самостійна робота, гра, творче читання)

Методи за рівнем пізнавальної активності учнів (творче читання, репродуктивний, евристичний, дослідницький)

Інтерактивні прийоми викладання української літератури

Методична концепція вивчення української літератури Г. Токмань

Внесок у розвиток методики викладання літератури Є. Пасічника

Методичні проблеми, порушені у посібниках Б. Степанишина «Викладання української літератури в школі», «Література — вчитель — учень»

Проектна технологія на уроках української літератури

Застосування інноваційних технологій на уроках літератури. Урок компаративного аналізу

Сучасні Інтернет-ресурси на уроках української літератури

Етапи вивчення літературного напряму

Методичні прийоми вивчення літературного напряму

Поезія Б.Лепкого в контексті українського модернізму. Тематика, мотиви, поетико-стильові особливості (збірки «Осінь», «Листки падуть», «Над річкою», «З глибини душі», «Поезіє, розрадо одинока»)

Ідейно-естетичні шукання Б.Лепкого у жанрі Історичної прози («Мазепа», «Вадим», «Сотниківна»)

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Творчість П.Карманського. Тематика, провідні мотиви, поетико-стильові засади (збірки «З теки самовбивці», «Ой люлі, смутку», «Пливем по морю тьми», «Al Fresco», «Кривавим келихом»)

Збірка В.Пачовського «Розсипані перли». Мотиви, поетика, жанри, версифікаційна майстерність

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Драматичні твори С.Черкасенка; тематика, проблематика, жанрово-стильові особливості («Ціна крові», «Северин Наливайко»)

Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

І. Котляревський — зачинатель нової української літератури

Символіка «Чорної ради» П. Куліша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.