Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

«Мене сестриця зі світу згубила...» Фольклорна основа «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко

«Казка про калинову сопілку» Оксани Забужко як розповідь про нежіночу землю

Нова українська література в суспільно-історичному контексті. «Енеїда» І. Котляревського та традиції бурлеску в новій українській літературі

Література «сентиментальної провінції»: сентименталізм та просвітницький реалізм як ідеологічні та естетичні домінанти

Еволюція жанру байки в руслі просвітницьких тенденцій

Україноцентрична проза М. Гоголя: преромантичні координати

Становлення, розвиток, естетичні засади романтизму в українській літературі І пол. ХІХ ст. Жанр балади в українському романтизмі

Творчість поетів-романтиків 30 — 50-х р. ХІХ ст. (Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, «Руська трійця»)

Романтичний історизм у прозі та драматургії І половини ХІХ ст. (М. Костомаров, Є. Гребінка)

Ранній (романтичний) період та період «трьох літ» у творчості Тараса Шевченка

Поетична та прозова творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Період творчості Тараса Шевченка 1857 — 1861 рр. Рецепція творчості митця в сучасному літературознавстві

Постромантичний «синдром» (Ю.-О.Федькович, С. Руданський, О. Стороженко)

Проза Марка Вовчка в українському літературному дискурсі І пол. ХІХ ст.

Романтично-реалістичні тенденції у творчості Пантелеймона Куліша

Соціально-психологічна проза Анатоля Свидницького

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська проза на межі XIX - п. XX ст. Загальна характеристика. Проблематика, жанри

Експресіонізм Василя Стефаника. «Злодій». «Новина» (на матеріалі прочитаного)

Драма В. Винниченка «Брехня» - експерименти над проблемами «нової» моралі

Формування особистості О. Кобилянської. «Про себе саму». Автобіографії, щоденник, оточення

Проблема митця й мистецтва в драмі В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»: основний конфлікт

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Повість О. Кобилянської «Земля». Земля як головний персонаж і джерело конфлікту твору, її вплив на долю героїв

Драматургія В. Винниченка: проблематика, особливості поетики

Мотив смерті у новелістиці В. Стефаника

Місце Ольги Кобилянської в розвитку модернізму української літератури

Мотиви лірики Олександра Олеся. Аналіз поезії «З журбою радість обнялась»

Драма В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь». Проблематика, образи

Життєвий і творчий шлях В. Стефаника. Два періоди творчості. Загальна характеристика

Українська драматургія на межі XIX - початку XX ст. Загальна характеристика

Риси художньої своєрідності новел В. Стефаника (Катруся)

Постать Володимира Винниченка. Загальна характеристика творчості

Феміністична проза Ольги Кобилянської. Повість «Людина». Проблематика, образи

Драматургія на межі XIX - XX ст. Загальна характеристика

Феміністична проза Ольги Кобилянської. («Людина», «Царівна»). Проблематика. Образи Олени Ляуфлер та Наталки Веркович: спільне та відмінне

Модернізм: визначення, основні риси

Мала проза Ольги Кобилянської 1890-1903 років. Тематична і жанрова різноманітність: актуальність проблематики, модерна стилістика

Історичні умови розвитку української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Василь Стефаник - експресіоніст

Розширення проблемно-тематичного, жанрового діапазону української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Збірка ранніх оповідань В. Винниченка «Краса і сила»: актуальність проблематики, стильові особливості, образна система (на вибір)

Драматургія В. Винниченка 1910-1920 років: проблемно-тематична різноманітність, психологізм. Загальна характеристика

«Valse melancolijue» О. Кобилянської: проблематика, образи, засоби суміжних мистецтв

Новелістика Василя Стефаника І періоду творчості. Проблематика, поетика

Ольга Кобилянська і Леся Українка. Стаття Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине»

Сатирична спрямованість оповідань В. Винниченка «Малорос-європеєць» та «Уміркований і щирий»

Неоромантизм: традиційне та нове у відображенні світу та людини

Образи дітей у новелах («Катруся», «Новина») Стефаника

Гіпертекст Емми Андієвської як індивідуалізований світовияв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41