Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Структура літературно-художнього твору

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Природа тропа

Імпресіонізм як течія. Дискусія про його місце в реалізмі та модернізмі

Українське літературознавство в період бароко. Перші українські поетики

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Метафора та порівняння

Структура літературно-художнього твору. Зміст

Експресіонізм як художня течія та його представники

Літературознавство в період бароко в Україні. Поетики Феофана Прокоповича

Зміст літературно-художнього твору та його елементи. Тема

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Метонімія, синекдоха, перифраз

Неоромантизм як течія в модернізмі. Неоромантизм в Україні

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Стилістичні засоби увиразнення мовлення. Природа стилістичної фігури

Зміст літературно-художнього твору. Фабула

Символізм як течія в модернізмі. Символізм в Україні

Києво-Могилянська академія як головний осередок літературного поступу

Розвиток вітчизняної агіографії в 10-15 столітті

Літописна стаття як композиційний елемент «Повісті временних літ»

Вплив книгодрукування на розвиток української літератури

Стиль української літератури середньовіччя

Композиція саду Божественних пісень

Образ автора у Володимира Мономаха

Мотив чуда у агіографічному сюжеті

Ораторська проза Кирила Туровського

Природа в художньому світі Григорія Сковороди

Концепція історії Самійла Величка. Самійло Величко - перший історик козаччини

Місце фольклорної легенди у «Повісті минулих літ». Як літературний твір «Повість временних літ» тісно пов'язаний з усною народною творчістю

Жанрова своєрідність «Повісті минулих літ»

Літопис Самійла Величка

Загальна характеристика патерика

Художня своєрідність байок Г. С. Сковороди

Значення давнього письменства у подальшому розвитку української літератури

Літопис Самовидця

Основні жанри і стилі давньої української літератури

Художня своєрідність «Повчання» Володимира Мономаха

Особливості використання фольклору в давній українській літературі

Бароко в давній українській літературі

Біблія: структура, переклади, значення для літератури

Художня своєрідність творів Івана Вишенського

Козацькі літописи: структура, автори, художні особливості

Історія відкриття «Слова о полку Ігоревім»

Загальна характеристика творчості Мелетія Смотрицького

Стиль української літератури раннього Середньовіччя

Загальна характеристика творчості Захарія Копистенського

Ренесанс в українській культурі

Розвиток книгодрукування та шкільництва в добу Ренесансу

Апокрисис Христофора Філалета: художня своєрідність, автор

Гуманістичні тенденції «Перестороги»

Перекладна література Київської Русі

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.