Українська література - статті та реферати 2024

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Слово про закон і благодать Іларіона - основні образи, стиль твору

Творчість мандрівних дяків

«Повiсть минулих лiт» як лiтературна пам'ятка

Особливостi полемiчної лiтератури

Художні особливості «Треносу» Мелетія Смотрицького

Роль релігії та церкви в розвитку давньої української лiтератури

«Слово о полку Iгоревiм» i фольклор

Iсторико-лiтературне значення дiяльностi острозького гуртка

Житія святих Бориса та Гліба

Сюжетно-композицiйнi особливостi повiстi Г. Квітки «Конотопська вiдьма»

Суспільно-політичні погляди І. Франка

Поема «Мойсей»: біблійна основа, історія створення

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Предмет і метод літературознавства

Зв'язок літературознавства з іншими гуманітарними науками

Специфіка науки про літературу

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Латиномовні українські поетики та їх місце в становленні вітчизняного літературознавства

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Перші вияви протистоянь нормативних та антинормативних методологій

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Формування історичної школи як вияв романтизму в науці про літературу

Синкретизм художнього мислення в новій українській літературі та перші спроби її критичного осмислення

Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

М. Максимович і його принципи наукового аналізу літературних творів

«Романтичне літературознавство» авторів «Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського братства»

Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток його в працях М. Костомарова

М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття «Огляд творів, писаних малоруською мовою»

Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

Естетичні погляди Т. Шевченка

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

Наукова спадщина М. Дашкевича і проблеми компаративних досліджень літератури

М. Драгоманов і його порівняльна методологія в дослідженні фольклорної та професійної літератури

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Іван Франко і його концепції історії літератури

«Із секретів поетичної творчості», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-літературні праці І. Франка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41