Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41

Пoзамовні та внутрішньоструктурні процеси у мові інтернету

Заповіт Т. Шевченка: кому дістався спадок?

Конотації фітонімів у творах Т. Шевченка

Роль Т.Г. Шевченка та його творчості у становленні української культури

Постать жінки-матері у творах Тараса Шевченка

Полтавщина у долі Т.Г. Шевченка

Етнопсихологічні аспекти живопису Т. Шевченка

Значення послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» для сучасної України

Роль «Кобзаря» Т.Г. Шевченка в українській культурі

Значення творчості І. Франка для консолідації української нації

Т. Шевченко — поет проти імперії

Легендарний поет в історії людства Т. Шевченко

Роль творчості Т.Г. Шевченка в українській культурі

Життєвий та творчий шлях Т.Г. Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Вплив Тараса Шевченка на творчість Марка Вовчка

Вплив Творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури

Особливості релігійного світогляду Тараса Шевченка

Сумщина у творчості Т.Г. Шевченка

Суперечливість постаті Т. Шевченка

Порівняння ранньої та пізньої літературної творчості Т.Г. Шевченка на прикладах його творів

Значення поеми «Енеїда» І. Котляревського для нової української літератури ХІХ століття

Перший арешт Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ національного руху

Місце Тараса Шевченка в історії та культурі України

Вплив ідей Т.Г. Шевченка на творчість визначних українських поетів та письменників ХIХ — першої половини XX cтоліття

Роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури

Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

Перша заповітна мрія Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ правди

Жінки в житті Тараса Шевченка

Місце Т. Шевченка в українській та світовій культурах

Роль Т. Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського братства

Постать Т. Шевченка в історії України

Т.Г. Шевченко та громадівський рух в Україні у другій половині XIX ст.

Т.Г. Шевченко як національний символ сучасної України

Роль творчості Т. Шевченка в українському національному відродженні

Історія написання вірша «Заповіт»

Постать жiнки у художній творчостi Т.Г. Шевченка

Роль поезії Тараса Григоровича Шевченка в сучасному і минулому України

Мрії Тараса Григоровича Шевченка про майбутнє України

Зв’язок літератури і живопису у творчості Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко та його постать в історії України

Вплив Т. Шевченка на становлення творчого генія Лесі Українки

Шевченко за звільнення України і кожного українця

Історичний внесок українського Кобзаря

Життя і творчість видатного поета, літератора Т.Г Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Т.Г. Шевченко — художник. Вплив на покоління

«Великий льох» як філософсько-поетична концепція історії України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41