Українська література - статті та реферати 2023

За авторами

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Степан Васильченко (Степан Панасенко, 1879-1932) - огляд творчості

Володимир Винниченко (1880-1951) - огляд творчості

Павло Тичина (1891-1967) - огляд творчості

Максим Рильський (1895-1964) - огляд творчості

Володимир Сосюра (1898-1965) - огляд творчості

Художня література як мистецтво виховання і формування людини

Читання та його види

Діалогічне прочитання художнього тексту на уроках української літератури

Формування культури читання на уроках української літератури

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Порівняльна таблиця реалізму й імпресіонізму

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Поняття про художній тип

Типізація

Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Суспільно-політичні обставини, літературно-мистецький контекст

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

Рання творчість М.Коцюбинського: своєрідність тематики, проблематики, жанру та художньої мови («Андрій Соловійко...», «На віру», «П'ятизлотник», «Ціпов'яз», «Помстився»)

Проблематика та художні особливості молдавсько-кримського циклу оповідань М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе коптьор», «В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами»)

Оповідання М. Коцюбинського про дітей, майстерність відтворення дитячої психології («Ялинка», «Харитя», «Маленький грішник»)

Тематика і художні особливості оповідань М. Коцюбинського «Ціпов'яз», «Лялечка»

Функція художньої деталі в новелах Коцюбинського «Сміх», «Подарунок на іменини», «Коні не винні»

Особливості зображення людської психології, жанр, тематика та проблематика у новелах М. Коцюбинського «Він іде», «Невідомий», «Persona grata»

Особливості імпресіоністичної манери письма М.Коцюбинського у новелах «Цвіт яблуні», «Сон», «Інтермеццо»

Майстерність зображення українського села у повісті «Fata morgana». Проблематика, система персонажів, особливості художньої манери

Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Своєрідність поєднання міфологічного та реалістичного начал. Функція персонажів у тексті, художні особливості

Творчість М. Коцюбинського в оцінці українських літературознавців (С. Єфремова, П. Филиповича, С. Павличко, Н. Білоцерківець та ін.)

Провідні мотиви, жанрово-композиційні особливості ліричних творів збірки Лесі Українки «На крилах пісень»

Художній світ збірки Лесі Українки «Думи і мрії» (мотиви, жанрові моделі ліричних поезій, стиль)

Особливості мистецького світогляду, версифікації, художньо-стильових пошуків у збірці Лесі Українки «Відгуки»

Жанр поеми у творчості Лесі Українки. Формальні та змістові пошуки. Особливості художньої мови («Давня казка», «Роберт Брюс...», «Віла-посестра», «Ізольда Білорука»)

Інтерпретація Лесею Українкою біблійного сюжету у драматичній поемах «Одержима», «На полі крові». Конфлікт, дійові особи, художня майстерність

Характер конфлікту, образи, ідейний зміст драматичних поем «У катакомбах», «Руфін і Прісціла» Лесі Українки

Проблематика, образна система, особливості конфлікту у драматичних поемах Лесі Українки «Кассандра», «Камінний господар»

Особливості художнього втілення морально-етичних проблем, специфіка форми, психологічний світ персонажів у драматичних поемах «Бояриня» та «Оргія» Лесі Українки

«Лісова пісня» Лесі Українки — синтез філософських, морально-етичних, соціальних проблем. Жанрово-формальні ознаки твору. Персонажі. Художня майстерність авторки

Леся Українка в оцінці літературної критики (І. Франко, М. Зеров, Д. Донцов, П. Филипович, Ю. Бойко)

Проблематика і художні особливості ранніх повістей О. Кобилянської «Людина», «Царівна»

Ідейно-естетичні пошуки О.Кобилянської у новелах Некультурна», «За готар», «Банк рустикальний», «Битва»

Антивоєнні мотиви у новелах О.Кобилянської «Лист засудженого вояка...», «Юда», «Сниться...». Особливості художньої інтерпретації теми війни. Жанрові пошуки. Психологізм персонажів

Проблематика, художні особливості, система персонажів та їх функція у повісті О.Кобилянської «Земля»

Ідейно-художній зміст і жанрова своєрідність повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41