Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Винниченко Володимир
Кобилянська Ольга
Коцюбинський Михайло

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Контрольна робота № 3 - Винниченко Володимир, Кобилянська Ольга, Коцюбинський Михайло

Мета (формувати компетентності): предметні (перевірити рівень засвоєння знань, рівень сформованості вмінь та навичок з вивчених тем); ключові (уміння вчитися: навички аналізу різних творів; загальнокультурні: старанність, відповідальність).

Обладнання: тести.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий та середній рівень

1. У якому краї народилася О. Кобилянська?

А на Галичині;

Б на Буковині;

В на Волині;

Г на Закарпатті.

2. Якою мовою починала писати О. Кобилянська?

А німецькою;

Б польською;

В українською;

Г францьзькою.

3. До яких прозових жанрів О. Кобилянська зверталася найчастіше?

А новела й повість;

Б роман і повість;

В нарис і оповідання;

Г оповідання й повість.

4. Працювати для рідного народу, писати твори О. Кобилянську переконала…

А С. Окунєва;

Б Леся Українка;

В Н. Кобринська;

Г її мати.

5. Який метод зображення пейзажу вимагає не відомостей про ландшафт, а звукових вражень від нього?

А реалізм;

Б сюрреалізм;

В імпресіонізм;

Г символізм.

6. «Тіні забутих предків» за жанром — …

А казка;

Б легенда;

В повість;

Г притча;

Ґ оповідання.

7. Яку сюжетну роль відіграє в «Intermezzo» сцена зустрічі головного героя і селянина?

А розв’язки;

Б епілогу;

В кульмінації;

Г експозиції.

8. Укажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією звичаїв і побуту в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

А Чернігівщину;

Б Гуцульщину;

В Поділля;

Г Бойківшину.

9. Творчість М. Коцюбинського пов’язується з…

А експресіонізмом;

Б романтизмом;

В імпресіонізм;

Г символізмом.

10. Як називаються в повісті «Тіні забутих предків» пісні, що співала Марічка?

А гаївки;

Б співанки;

В коломийки;

Г колядки.

11. Установіть відповідність (повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» ) герой подія

1 Іван

А видобуває в старий спосіб вогонь;

2 Марічка

Б постійно ворожить, зраджує близькій людині;

3 Палагна

В потопає в Черемоші;

4 ватаг

Г покидає рідне село й повертається через шість років;


Ґ уважає свою дитину підкинутим бісеням.

12. Установіть відповідність між авторськими характеристиками та іменами персонажів з творів М. Коцюбинського.

1 «… була з багацького роду, фудульна здорова дівка, з грубим голосом і воластою шиєю. Правда, вона любила пишнє лудінє… З неї була добра ґаздиня», «На добрім хазяйстві набралась тіла, стала повна й червона…»

А Марічка

Б Палагна

В Хима

2 «Стара улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та нипала по загородах сусідських», «Чого тільки не виробляла ота родима відьма! Перекидалась у полотно., повзла вужем або котилась горбами прозорим клубком»

3 «… погляд її чорних матових очей м’яко поринав у Іванове серце», «… обзивалась на гру флояри, як синичка до дикого голуба, — співанками. Вона їх знала безліч. і сама вміла складати пісні»

Достатній та високий рівень

13. У чому полягає символічність назви новели «Момент» В. Винниченка?

14. У чому подібність та різниця між сюжетними лініями історії кохання Івана та Марічки з повісті «Тіні забутих предків» та історії кохання Ромео та Джульєтти з однойменної п’єси Шекспіра.

Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

1. Країною, де народилася О. Кобилянська, на теперішній час є

А Угорщина;

Б Німеччина;

В Болгарія;

Г Румунія.

2. За жанром «Момент» В. Винниченка є

А новелою;

Б соціально-психологічною повістю;

В подорожнім нарисом;

Г оповіданням.

3. Виберіть правильні відповіді У творі «Момент» порушено питання

А влади землі над людиною;

Б швидкоплинності життя;

В взаємин митця та влади;

Г конфлікту батьків і дітей.

4. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті «Тіні забутих предків» ?

А Іванкові;

Б Палагні;

В матері Іванка;

Г Щезнику.

5. 3 а жанром «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — це…

А роман;

Б легенда;

В повість;

Г притча;

Ґ оповідання.

6. О. Кобилянська є авторм музчних новел, у яких зверталася до музики

А Баха;

Б Бетховена;

В Шопена;

Г Чайковського.

7. Михайла Коцюбинського вважають

А символістом;

Б реалістом;

В імпресіоністом;

Г романтиком.

8. Головними героями твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є

А Іван і Марічка;

Б Чугайстер і нявка;

В родини Гутенюків і Палійчуків;

Г Михайло та Анна.

9. Слово «імпресіонізм» у перекладі означає

А враження;

Б детальність;

В дійсність;

Г вираження.

10. Що стояло на заваді коханню Марічки та Івана («Тіні забутих предків» )?

А зміна місця проживання;

Б сили природи;

В родова ворожнеча;

Г зрада Іванка.

11. Установіть відповідність між іменами героїнь твору О. Кобилянської «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс» ) та їхніми характеристиками.

1 Творчо обдарована особистість, лірична й емоційна. Такі деталі, як подерті рукавички або затикання найменших щілин у вікні, розкривають у ній нервову, уразливу, чутливу до світу, замкнену особистість. Мистецтво стає засобом саморозкриття, віддушиною для духовних сил героїні, яка зазнала приниження у житті (через нещасливе кохання).

А Софія;

Б Марта;

В Ганна.

2 Утілення любові. Стримана, терпляча, жіночна, «ладна обійняти весь світ», «училася музики, язиків і різних робіт ручних». Готувалася стати вчителькою. За словами Ганни — вроджена жінка і матір.

3 Емоційна, нестримна, вибухова, непостійна. Однак натуру мала чисту, без фальшу. Її гарячковість швидко змінювалась добротою та чуйністю. Вона талановита й живе своїм ремеслом. В особистому житті не терпить приписів, їй байдуже, що скаже світ про її особисте життя.

12. Установіть відповідність між авторськими характеристиками та іменами персонажів з творів М. Коцюбинського.

1 «… був сиротою і виріс у полонині»; «Плекали ме вівці», — говорив він про себе, пригладжуючи непокірні кучерики. Упоравшись, лягав спузар біля Івана, весь чорний, пересичений димом, й блищав молодими зубами при вогні ватри

А Іван

Б Микола

В Юра

2 «Про нього люди казали, що він богує. Він був як бог, знаючий і сильний. В своїх дужих руках тримав сили небесні й земні, смерть і життя, здоров’я маржини й людини, його боялись, але потребували усі»

3 «Не був жадний багатства — не на те гуцул жиє на світі — саме плекання маржинки сповняло серце радістю. Як дитина для мами — такою для нього була худібка»

Достатній та високий рівень

13. У новелі «Intermezzo» є багато ознак імпресіонізму. У чому вони полягають і яку роль виконують?

14. Як змальовує О. Кобилянська жінок-інтелектуалок у творі «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс» )?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати твір О. Кобилянської «Людина».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.