Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму

Мета (формувати компетентності): предметні (уміти розпізнавати й аналізувати новелістичний твір; визначати проблематику «Intermezzo»; пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції; аналізувати імпресіоністичну поетику (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні); пояснює символічні образи, ускладнені метафори; розкриває образотворчі засоби (внутрішній монолог, прийом контрасту)); ключові (уміти знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; ставитися толерантно до інших культур; берегти природу й шанувати людей, відчувавати відповідальність за майбутнє свого народу; уміти пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; аналізувати культуру рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України; порівнювати особливості імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві); загальнокультурні (усвідомлювати значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття, усвідомлювати красу природи, її благотворний вплив на людину).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, репродукції картин К. Піссаро, К. Моне, О. Ренуара, П. Гогена.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Лекція вчителя

Імпресіонізм (від франц. impression — враження) — художній напрям, що заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

Основним стильовим завданням імпресіоністи вважали не зображення самого об’єкта, а передачу вражень від нього. Брати Едмон і Жуль де Гонкури таким чином висловили головний принцип імпресіонізму: «Бачити, відчувати, виражати — у цьому все мистецтво». Для імпресіоністів важливо було змалювати світ не таким, яким вони його пам’ятали колись, а відобразити своє бачення тут і зараз, у цю конкретну хвилину. Імпресіоніст фіксує своє перше враження від об’єкта, те враження, яке щойно виникло в нього. Подібно до інших модерністів, імпресіоністи відкидають логіку, раціональність, орієнтуючись лише на почуття. Митець намагається зобразити дійсність не такою, якою він її знає чи пам’ятає, а такою, якою вона йому здається саме в цей, конкретний момент.

Художники-імпресіоністи використовували яскраві плями, нечіткі контури, фрагменти, мазки, щоб підкреслити ефемерність враження від реальності. В українській літературі одним із перших письменників, який сповідував принципи імпресіонізму, став М. М. Коцюбинський. Невипадковими є й самі назви його творів: він іменує їх акварелями, образками, етюдами. Портретні характеристики його героїв подаються не одразу, як у творах реалістів, письменник «малює» свого персонажа впродовж усієї оповіді, додаючи нові деталі, окреслюючи вже відомі нюанси. До такого прийому М. М. Коцюбинський удається через те, що намагається продемонструвати своє враження від героя саме в цій ситуації. Письменник пише ніби «плямами», час від часу доповнюючи малюнок окремими штрихами. Імпресіоністична образність також повною мірою передає мікродинаміку внутрішнього світу, адже вона репрезентує миттєві враження, кожен тонкий порух душі. Імпресіоністи зверталися до вивчення перехідних та плинних станів; схопивши мить, письменник намагався «розгорнути» її, показати великим планом, знаходячи нові шляхи до розкриття основного змісту. Ще однією важливою рисою цього напрямку модернізму є одночасне існування двох чи навіть кількох полярних оцінок, що допомагає повніше розкрити всю складність людської психології. Тут автор не може виступати як людина, що володіє беззаперечними істинами, — тобто імпресіоністи у творах часто застосовують прийом так званої об’єктивної манери оповіді, де присутні нейтрально забарвлені слова автора, слова героїв та їхній внутрішній монолог. Досить часто між словами автора й персонажа стирається межа, тож читач не може зрозуміти, чи це думки письменника, чи це міркування його героїв.

Вершиною українського імпресіоністичного письма можна вважати новелу М. М. Коцюбинського «Intermezzo», де автор намагається передати враження від навколишнього світу, а також глибинні переживання особистості за допомогою зорових образів. Так, квіти, птахи відображають внутрішні процеси, що відбуваються в душі персонажів.

Бесіда з учнями

1. Чи відчували ви коли-небудь потребу усамітнитися, щоб вас ніхто не чіпав? За яких обставин це було? 2. Чи можна вважати усамітнення ліками для душі? 3. Які методи ви використовуєте, коли є потреба скинути втому? 4. Як природа може вплинути на емоційний стан людини? 5. Що таке новела?

Учнівські повідомлення

Повідомлення № 1

Новела «Intermezzo» написана М. Коцюбинським у 1908 році. Це був час реакції — жорстоких розправ російського самодержавства з революціонерами та бунтівниками. Тюремне переповнення вчорашніми правдошукачами, поліція й жандарми чинили розправи: вішали, стріляли, били. М. Коцюбинський у листі до М. Чернявського пише: «Ви не можете уявити собі, що я пережив, бачачи все те на власні очі, і який це вплив мало на мої хворі нерви. Мені тепер ще гірше, ніж було: не можу ані спати, ані їсти. Ледве пишу до Вас» (18 листопада 1905 р.). На утриманні М. Коцюбинського була сім’я. Позичку, яку він узяв у банку для придбання садиби в Чернігові, так і не зміг сплатити до кінця свого життя. Матеріальна скрута примушує його багато писати. Але цього не вистачає.

Повідомлення № 2

У цей складний час він переживає ще й особисту драму: несподівано до нього, людини сімейної, прийшло кохання. Свою дружину Віру Устимівну Дейшу він дуже любив. Почуття до Олександри Аклаксіної, молодої співробітниці статистичного бюро, було ні мимовільним захопленням, ні грою в почуття. Воно заволоділо ним, його серцем і думками. Але в найкритичніший момент їхніх стосунків, коли треба було вибирати між сім’єю й коханою жінкою, М. Коцюбинський сказав: «Я не залишу сім’ю, якщо навіть доведеться переступити через себе». Відмовлятися від кохання було нелегко. Михайло Михайлович замкнув у грудях своє нестримне серце. Та від цього воно боліло ще сильніше. Нескінченні «треба» та безконечні «мусиш» додавали муки.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір-роздум на тему «Як боротися з депресивним станом».
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.