Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму - Урок 2

Мета (формувати компетентності): предметні (уміти розпізнавати й аналізувати новелістичний твір; визначати проблематику «Intermezzo»; пояснювати глибокий психологізм новели, особливості її композиції; аналізувати імпресіоністичну поетику (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні); пояснює символічні образи, ускладнені метафори; розкриває образотворчі засоби (внутрішній монолог, прийом контрасту)); ключові (уміти знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; ставитися толерантно до інших культур; берегти природу й шанувати людей, відчувавати відповідальність за майбутнє свого народу; уміти пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; аналізувати культуру рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України; порівнювати особливості імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві); загальнокультурні (усвідомлювати значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття, усвідомлювати красу природи, її благотворний вплив на людину).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, репродукції картин К. Піссаро, К. Моне, О. Ренуара, П. Гогена.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Бесіда з учнями

1. Що означає слово «інтермецо» ? Як значення цього слова пов’язане зі змістом новели? 2. Доведіть, що твір «Intermezzo» є автобіографічним. 3. За якими ознаками можна встановити, що новела «Intermezzo» тяжіє до імпресіонізму? 4. Які основні ознаки імпресіонізму вам відомі?

Коментар учителя. Слово «intermezzo» означає «перепочинок», «пауза». У музиці це інструментальна п’єса довільної будови або окремий епізод в опері. Таким чином назва твору дуже влучна. Під нею ми розуміємо перерву у творчості, насолоду музикою природи. «Intermezzo» — твір особливий, не схожий на будь-який інший у творчості самого М. Коцюбинського та й у всій нашій літературі. У ньому немає розгорнутого сюжету, зовнішнього конфлікту, діалогів, полілогів. Сюжет новели визначається не звичним для читача подіями, а ритмами свідомості ліричного героя. На першому плані твору — пейзаж у багатоманітних його виявах: є царство природи, розкіш барв і велич рідної землі. І все це об’єднує в одно ціле зболене авторське «я», яке в обіймах природи шукає свого зцілення. Дослідники, вивчаючи жанрову специфіку твору, відносили його до поезії в прозі — одного з найважливіших жанрових форм епосу, початки якого вбачають у Біблійних Псалмах. Прозовий твір «Intermezzo» має виразно ліричний характер.

Цитатна характеристика емоційних станів ліричного героя

Продемонструвати за допомогою цитат зміну ставлення ліричного героя до людей.

«Мене втомили люди» (утома). «А люди йдуть. За одним другий і третій, і так без кінця» (роздратування). «Невже… мені бракує товариства людей?» (здивування). «Я не тікав… Говори, говори…» (співчуття, готовність до дій). «Йду поміж люди» (повернення до активного життя).

Укладання схеми «Еволюція емоційних станів у новелі»

Утома — депресія — стрес — інтермецо — спокій — радість.

Виразне читання з елементами бесіди

1. Що спричинило важку втому героя, у чому його трагедія? Прочитайте.

2. Герой хоче втекти від людей. Чому? 3. Поїзд, повний людського гаму, несе героя подалі від «залізної руки міста». Як ви це розумієте? 3. Згадайте перші хвилини перебування героя в кімнаті. У його душі помічаємо не просто втому, а стрес. Із чого це видно? Прочитайте. 4. Що здивувало героя в перші хвилини перебування на лоні природи? Прочитайте. 5. На подвір’ї герой спостерігає за собаками. Чи можна провести паралель між ліричним героєм і вівчарками? Прочитайте. 6. Серед нив приходить заспокоєння, але абсолютного зцілення ще нема. У якому епізоді твору ми це помічаємо? Зачитайте. 7. Дні героя течуть серед степу. Що бентежить його душу? Прочитайте. 8. За що ліричний герой дякує сонцю? Прочитайте. 9. Отже, серед степу герой знаходить спокій. А чи готовий він знову повернутися до людей? Прочитайте. 10. Про що розповідав селянин героєві? Як відреагував на цю історію герой? 11. Що ж зцілило героя? 12. Утеча ліричного героя від суспільства, на вашу думку, — це зрада інтересів чи відпочинок утомленої душі?

Робота з образами твору

Складіть таблицю ключових образів твору та визначте, що вони символізують.

Образи тварин і птахів

Образи-предмети

Образи природи-пейзажі

Три білі вівчарки

Залізна рука города

Краєвид села

Зозуля

Поїзд

Сонце

Жайворонки

Вітряки, що чорніють над полем

Земля, поля

Образи символізують: а) ниви, поля — символ життєвої дороги; б) зозуля — символ, що втілює надію на життя; в) образи трьох вівчарок: самозакохана Пава — дворянство, Трепов — жандармерія, «дурний Оверко» — принижене й темне селянство; г) жайворонок — символ творчої наснаги; г) сонце — символ вічної енергії, сили.

Виразне читання уривку «мої дні течуть тепер серед степу»

Бесіда з учнями

1. Які образи переважають у прочитаному уривку: зорові чи слухові? 2. Як змальовує М. Коцюбинський волошки та ниви? Які метафоричні образи вам запам’яталися? 3. Що стверджує автор описом природи? 4. М. Коцюбинського називають Сонцепоклонником. Як ви вважаєте чому? 5. Ніна Горик, письменниця, учитель, писала, що зміст новели — це «своєрідна поетична кардіограма внутрішнього стану митця». Висловіть щодо цього власну думку.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Довести тезу: «Новела «Intermezzo» — яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського». Прочитати повість «Тіні забутих предків».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.