Всі публікації щодо:
Олесь Олександр

Конспекти всіх уроків - Українська література 10 клас ІІ семестр - 2018

Життя й творчість, світоглядні переконання Олександра Олеся. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості (З журбою радість обнялась)

Мета (формувати компетентності): предметні (знати основне з творчої біографії О. Олеся; розуміти природу символів у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізувати основні мотиви у творчості; розмірковувати, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлювати власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики); ключові (усвідомлювати важливість гармонійного розвитку особистості для самореалізації; дискутувати з проблеми збереження мови; презентувати власні ідеї щодо розв'язання питань, порушених у творах; порівнювати особливості розкриття мотивів творів О. Олеся в літературі, музиці, образотворчому мистецтві); загальнокультурні (виховувати розуміння, що свобода й незалежність особистості є обов'язковою умовою творчості митця; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги; формувати усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонуки до активної діяльності; осмислити благородство вчинків, які здійснюються заради щастя людей).

Обладнання: підручник, портрет О. Олеся.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ ЗАНЯТТЯ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Лекція вчителя

Олександр Олесь (справжнє прізвище — Кандиба) народився 5 грудня 1878 року в м. Білопілля в лебединськім повіті Слобожанщини Сумської області в чумацько-селянській сім’ї. Дід по матері орендував маєток у селі Верхосулі, де провів молоді роки Олесь. Батько, Іван Федорович, працював на рибних промислах в Астрахані, де й утопився у Волзі, коли Сашкові було 11 років.

Мати Олександра з трьома дітьми повернулася до Білопілля. Виховувала дітей в любові. У чотири роки Сашко вже вмів читати. Незабаром перед ним почала відкриватися чарівна поезія Шевченкового «Кобзаря». Тут Олександр Олесь закінчив початкову школу й двокласне училище, а у віці 15 років вступив до хліборобської школи в містечку Деркачі неподалік Харкова. Там Олександр брав участь у випуску рукописних журналів «Комета». та «Первоцвіт». у яких з’являються його перші вірші.

Став вільним слухачем агрономічного відділення Київського політехнічного інституту, незабаром через матеріальні нестатки Олесь змушений був залишити його. Працює в херсонських степах.

1903 року Олесь вступив до Харківського ветеринарного інституту. Під час навчання в університеті паралельно працює на Дарницькій скотобійні.

Визначальним фактом у житті Олександра Олеся стала поїздка на відкриття пам’ятника І. П. Котляревському в Полтаві. У цей час він познайомився з Борисом Грінченком, Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою. Творчість Олеся виразно поділяється на два періоди: в Україні (1907-1918 рр.) та в еміграції (1919-1944 рр.). Від 1909 року Олесь позначає обкладинки своїх книжок спершу з варіянтами (Кн. ІІ, Т. ІІІ), а від «Драматичних етюдів». послідовно використовує позначення «Кн.». плюс римська цифра, яка відповідає порядковому номеру збірки. У 1905 р. альманах «Багаття». вперше публікує твори Олександра Олеся. За 1907-1918 рр. поет створив шість книг: «З журбою радість обнялась». Становлення поета припадає на часи революційного піднесення визвольного руху. За сприяння відомого історика Олександри Єфименко, яка високо оцінила вірші молодого автора, на кошти українського громадського діяча Петра Стебницького в 1907 р. виходить його збірка поезій «З журбою радість обнялась». під псевдонімом Олександр Олесь. Творами талановитого поета-лірика захопилася освічена громадськість, з нетерпінням очікуючи нових видань — книжки «Драматичні етюди». 1909 року вийшла друком збірка «Будь мечем моїм!..». 1911-го — третя збірка «Книжка третя».

Після більшовицького жовтневого перевороту Олесь опиняється за кордоном. Еміграція стала трагедією життя Олеся. Після еміграції за кордон оселяється й періодично живе в Будапешті, Відні, Берліні, Празі. Олесь видає за кордоном ряд збірок, основна тема яких — туга за Україною.

Тяжкими були останні роки Олександра Олеся. Гітлер розчленовує Чехо- Словаччину, яка прихистила поета. Угорські фашисти в крові затопили проголошену державність Карпатської України. У вересні 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не покидають тривожні думи про сина Олега — активного учасника руху Опору. Восени 1941 р. юнак побував у Києві, мріючи про відновлення української державності. Та боротьба була нерівною: нацисти схопили Олега Ольжича й у червні 1944 р. закатували в концтаборі Заксенгаузен. Так передчасно обірвалося життя відомого вченого-археолога й талановитого поета. 22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

Виразне читання поезії «З журбою радість обнялась».

Бесіда за змістом прочитаного

1. Визначте тему та ідею цієї поезії? Як ви вважаєте, чи можна її віднести до так званого «емігрантського циклу». Відповідь обґрунтуйте. (Тема — зображення туги за рідним краєм; ідея — оспівування синівської любові й вірності рідному народові. Поезію відповідно до ідейно-тематичного змісту можна віднести до «емігрантської музи»). 2. За допомогою яких образних засобів змальовано рідну сторону. Назвіть їх. Чому, на вашу думку, у письменника Батьківщина асоціюється зі «щасливою стороною». (Поет використовує епітет «щаслива сторона». згадуючи свій рідний край, тому що для нього Батьківщина — це найбільше щастя. Ми знаємо, що до останніх днів він мріяв про повернення в рідну, «щасливу». сторону). 3. Чи наявні у вірші символи, які вказують нам на те, що мова йде про Україну? Назвіть їх. З якою метою автор їх використовує? (Поет говорить про корогви, що мають на синім тлі. Нам відомо, що корогви — один із символів українського козацтва. Не випадково вибраний і синій колір — один із кольорів стягу українського народу. Поет знає, що немає такого синього й чистого неба, як у рідній Україні).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти хронологічну таблицю.