Усі уроки української літератури 10 клас І семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10 КЛАС. І СЕМЕСТР

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ. Реалістична українська проза. Творчість І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного

1


Українська література другої половини ХІХ ст. в контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад»


2


Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози


3


Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко)). «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка


4


Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі


5


Ствердження цінностей національної етики засобами комічного

Теорія літератури: соціально-побутова повість, реалізм (поглиблено). Засоби змалювання комічного (поглиблено)

6


Урок розвитку комунікативних умінь № 1 (усно). Інсценування уривків із повісті «Кайдашева сім’я»


7


Панас Мирний. Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості


8


Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 частини). Перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності Співавторство з І. Біликом.

Широта представлення народного життя

Теорія літератури: соціально-психологічний роман

9


Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва


10


Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини


11


Спільне та відмінне в художній манері прозаїків І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного


12


Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Письмовий твір


13


Контрольна робота № 1 за творчістю І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного. Тестування


«Театр корифеїв». Творчість Івана Карпенка-Карого

14


«Театр корифеїв». Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М. Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька


15


Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич).

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника


16


Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія

Теорія літератури: комедія, трагікомедія

17


Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей становою приналежністю. Значення творчості І. Карпенка-Карого


18


Урок позакласного читання № 1. Трагедія любові й занепаду людськості в оповіданні Б. Грінченка «Каторжна»


19


Контрольна робота № 2 за творчістю І. Карпенка-Карого. Контрольний твір


Титан духу й думки. Творчість Івана Франка

20


Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці


21


Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна» ). Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога» ))


22-23


Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені…». Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання. Філософська поезія

Напам’ять 1 поезію на вибір

24-25


Поема «Мойсей» — один із вершинних творів І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові

Теорія літератури: філософська поезія, терцини, гімн, сонет

26


Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Новела «Сойчине крило» — жіноча доля в новітній інтерпретації


27


Образ героя-адресата — уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели


28


Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя» ). Значення творчості І. Франка, її актуальність


29


Контрольна робота № 3 за творчістю І. Франка. Тестування


30


Література рідного краю № 1. Творчість В. Іващенка
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.