Усі уроки української літератури 10 клас І семестр - 2018

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА

Мета (формувати компетентності): предметні: систематизовані та узагальнені знання про творчість І. Франка; творче мислення та писемне мовлення; ключові: інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягнути високого результату.

Тип уроку: урок контролю та корекцій знань і творчих умінь.

Обладнання: тестові знання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛЯ

I рівень — завдання з однією правильною відповіддю — 0,5 б.

II рівень — завдання 1-3 — дати коротку відповідь на запитання — 1 б.

III рівень — твір-мініатюра на одну із тем — 3 б.

ІV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І рівень

І варіант

1. Правильним є твердження...

А І. Франко народився у Львові;

Б перша збірка поета називалася „Балади і розкази”;

В І. Франко був двічі заарештований;

Г І. Франко став засновником журналу „Русалка Дністровая”.

2. Початок літературної діяльності Франка припадає на...

А дитячі роки;

Б роки навчання в гімназії;

В університетські роки;

Г початок ХХ століття.

3. Уособленням образу „вічного революціонера” у поезії „Гімн” є усі зазначені поняття, окрім...

А думка;

Б воля;

В честь;

Г наука.

4. Жанр збірки „Зів'яле листя” автор визначав як...

А ліричний щоденник;

Б лірична трагедія;

В драма серця;

Г лірична драма.

5. Серед жінок, оспіваних у збірці „Зів'яле листя”, немає...

А Ольги Рошкевич;

Б Ольги Хоружинської;

В Целіни Жуковської;

Г Юзефи Дзвонковської.

6. Віршовий розмір поезії „Гімн” („Вічний революціонер”)...

А ямб;

Б хорей;

В дактиль;

Г анапест.

7. Заспівом до збірки „З вершин і низин” стала поезія...

А „Каменярі”;

Б „Гімн”;

В „Гримить”;

Г „Декадент”.

8. Слова „Я є мужик, пролог, не епілог” взяті із твору...

А „Гімн”;

Б „Сікстинська мадонна”;

В „Легенда про вічне життя”;

Г „Декадент”.

9. Строфічна будова прологу до поеми „Мойсей”...

А сонет;

Б терцина;

В білий вірш;

Г катрен.

10. Серед порушених у поемі „Мойсей”...

А історичний шлях надії;

Б особистість і її роль в історії;

В роль поета і поезії у житті суспільства;

Г пробудження національної свідомості.

11. Трагедія Мойсея полягає в...

А нерозумінні його людей;

Б слабкості духу;

В старості;

Г підступних ворогах.

12. Співом, „тугою повитим”, та повним віри, І. Франко називає...

А поему „Мойсей”;

Б поезію „Гімн”;

В поезію „Чого являєшся мені у сні.”;

Г драму „Украдене щастя”.

ІІ варіант

4. Неправильним є твердження...

А І. Франко навчався в Чернівецькому університеті;

Б І. Франко був представлений для здобуття Нобелівської премії;

В І. Франко рано залишився сиротою і виховувався в тітки;

Г І. Франко написав про Шевченка: „Він був сином мужика — і став володарем у царстві духа”.

5. Збірка „З вершин і низин” складається з...

А розділів;

Б книг;

В циклів;

Г „жмутків”.

6. Основне місце в збірці „З вершин і низин” посідає лірика...

А громадянська;

Б філософська;

В пейзажна;

Г медитативна.

7. Основна тема збірки „Зів'яле листя”...

А психологічно-особистісна;

Б історична;

В філософська;

Г краса природи.

8. Віршовий розмір уривка...

Сорок літ проблукавши, Мойсей

По арабській пустині,

Наблизився з народом своїм

О межу к Палестині.

А Дактиль;

Б амфібрахій;

В анапест;

Г хорей.

9. Поетичним кредом І. Франка вважають твір...

А „Гімн”;

Б „Каменярі”;

В „Декадент”;

Г „Тричі мені являлася любов”.

10. Популярними народними піснями стали вірші Франка, крім...

А „Чого являєшся мені у сні?.. ”

Б „Червона калино, чого в лузі гнешся.”

В „Ой, ти, дівчино, з горіха зерня.”

Г „Тричі мені являлася любов...”

11. Поема „Мойсей” складається з...

А 20 частин і епілога;

Б 20 частин і пролога;

В 20 частин, вступу і епілога;

Г 20 пісень (розділів) і пролога.

12. Тема прологу до прологу „Мойсей”...

А роздуми над долею рідного краю, поневоленого сусідніми державами;

Б історія біблійного пророка Мойсея;

В роздуми над власною долею;

Г заклик до боротьби.

13. Збірний образ злого духа, що гальмує людську діяльність і творчість, у поемі „Мойсей” має ім'я...

А Авірон;

Б Датан;

В Азазель;

Г Єгошуа.

14. Єгова в поемі карає Мойсея за...

А відступництво;

Б зраду;

В зневіру;

Г лицемірство.

15. Щоб показати, яким має бути справжній народний обранець, Франко вводить у поему „Мойсей” біблійну легенду про...

А царя Сломона;

Б неопалиму купину;

В злочин Каїна;

Г терен.

II рівень

Дати коротку відповідь на запитання.

Ø Протягом скількох років І. Франко створював збірку „Зів'яле листя”?

Ø Яким є головний герой, що об'єднує всі поезії „Зів'яле листя”?

Ø Якими образними засобами створено портрет коханої дівчини в поезіях „Ой ти, дівчино, з горіха зерня” і „Чого являєшся мені у сні”?

Ø Чому вступ до поеми „Мойсей” називають „другим „Заповітом”?

Ø Як у поемі „Мойсей” вирішено проблему „вождь і народ”?

III рівень

Написати твір-мініатюру на одну із тем.

1) „Мої роздуми над творчістю І. Франка”.

2) „Чого вчить нас життєвий подвиг І. Франка?”.