Всі публікації щодо письменника:
Франко Іван

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр - 2018

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

Мета (формувати компетентності): предметні: систематизовані та узагальнені знання про творчість І. Франка; творче мислення та писемне мовлення; ключові: інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягнути високого результату.

Тип уроку: урок контролю та корекцій знань і творчих умінь.

Обладнання: тестові знання.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ УЧИТЕЛЯ

I рівень — завдання з однією правильною відповіддю — 0, 5 б.

II рівень — завдання 1-3 — дати коротку відповідь на запитання — 1 б.

III рівень — твір-мініатюра на одну із тем — 3 б.

ІV. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І рівень

І варіант

1. Правильним є твердження…

А І. Франко народився у Львові;

Б перша збірка поета називалася «Балади і розкази»;

В І. Франко був двічі заарештований;

Г І. Франко став засновником журналу «Русалка Дністровая».

2. Початок літературної діяльності Франка припадає на…

А дитячі роки;

Б роки навчання в гімназії;

В університетські роки;

Г початок ХХ століття.

3. Уособленням образу «вічного революціонера». у поезії «Гімн». є усі зазначені поняття, окрім…

А думка;

Б воля;

В честь;

Г наука.

4. Жанр збірки «Зів’яле листя». автор визначав як…

А ліричний щоденник;

Б лірична трагедія;

В драма серця;

Г лірична драма.

5. Серед жінок, оспіваних у збірці «Зів’яле листя». немає…

А Ольги Рошкевич;

Б Ольги Хоружинської;

В Целіни Жуковської;

Г Юзефи Дзвонковської.

6. Віршовий розмір поезії «Гімн». («Вічний революціонер»….

А ямб;

Б хорей;

В дактиль;

Г анапест.

7. Заспівом до збірки «З вершин і низин». стала поезія…

А «Каменярі»;

Б «Гімн»;

В «Гримить»;

Г «Декадент».

8. Слова «Я є мужик, пролог, не епілог». взяті із твору…

А «Гімн»;

Б «Сікстинська мадонна»;

В «Легенда про вічне життя»;

Г «Декадент».

9. Строфічна будова прологу до поеми «Мойсей»…

А сонет;

Б терцина;

В білий вірш;

Г катрен.

10. Серед порушених у поемі «Мойсей»…

А історичний шлях надії;

Б особистість і її роль в історії;

В роль поета і поезії у житті суспільства;

Г пробудження національної свідомості.

11. Трагедія Мойсея полягає в…

А нерозумінні його людей;

Б слабкості духу;

В старості;

Г підступних ворогах.

12. Співом, «тугою повитим». та повним віри, І. Франко називає…

А поему «Мойсей»;

Б поезію «Гімн»;

В поезію «Чого являєшся мені у сні.»;

Г драму «Украдене щастя».

ІІ варіант

4. Неправильним є твердження…

А І. Франко навчався в Чернівецькому університеті;

Б І. Франко був представлений для здобуття Нобелівської премії;

В І. Франко рано залишився сиротою і виховувався в тітки;

Г І. Франко написав про Шевченка: «Він був сином мужика — і став володарем у царстві духа».

5. Збірка «З вершин і низин». складається з…

А розділів;

Б книг;

В циклів;

Г «жмутків».

6. Основне місце в збірці «З вершин і низин». посідає лірика…

А громадянська;

Б філософська;

В пейзажна;

Г медитативна.

7. Основна тема збірки «Зів’яле листя»…

А психологічно-особистісна;

Б історична;

В філософська;

Г краса природи.

8. Віршовий розмір уривка…

Сорок літ проблукавши, Мойсей

По арабській пустині,

Наблизився з народом своїм

О межу к Палестині.

А Дактиль;

Б амфібрахій;

В анапест;

Г хорей.

9. Поетичним кредом І. Франка вважають твір…

А «Гімн»;

Б «Каменярі»;

В «Декадент»;

Г «Тричі мені являлася любов».

10. Популярними народними піснями стали вірші Франка, крім…

А «Чого являєшся мені у сні?..».

Б «Червона калино, чого в лузі гнешся.».

В «Ой, ти, дівчино, з горіха зерня.».

Г «Тричі мені являлася любов…».

11. Поема «Мойсей». складається з…

А 20 частин і епілога;

Б 20 частин і пролога;

В 20 частин, вступу і епілога;

Г 20 пісень (розділів) і пролога.

12. Тема прологу до прологу «Мойсей»…

А роздуми над долею рідного краю, поневоленого сусідніми державами;

Б історія біблійного пророка Мойсея;

В роздуми над власною долею;

Г заклик до боротьби.

13. Збірний образ злого духа, що гальмує людську діяльність і творчість, у поемі «Мойсей». має ім’я…

А Авірон;

Б Датан;

В Азазель;

Г Єгошуа.

14. Єгова в поемі карає Мойсея за…

А відступництво;

Б зраду;

В зневіру;

Г лицемірство.

15. Щоб показати, яким має бути справжній народний обранець, Франко вводить у поему «Мойсей». біблійну легенду про…

А царя Сломона;

Б неопалиму купину;

В злочин Каїна;

Г терен.

II рівень

Дати коротку відповідь на запитання.

✵ Протягом скількох років І. Франко створював збірку «Зів’яле листя».

✵ Яким є головний герой, що об’єднує всі поезії «Зів’яле листя».

✵ Якими образними засобами створено портрет коханої дівчини в поезіях «Ой ти, дівчино, з горіха зерня». і «Чого являєшся мені у сні».

✵ Чому вступ до поеми «Мойсей». називають «другим «Заповітом».

✵ Як у поемі «Мойсей». вирішено проблему «вождь і народ».

III рівень

Написати твір-мініатюру на одну із тем.

1) «Мої роздуми над творчістю І. Франка».

2) «Чого вчить нас життєвий подвиг І. Франка?».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.