Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10 КЛАС. ІІ СЕМЕСТР

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

31


Виразне читання № 1 прози


Модерна українська проза

32


Особистісні чинники у світогляді людини на межі століть. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націєтворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський,

В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі


33


Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури


34


Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини

Теорія літератури: імпресіонізм

35


Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму

Теорія літератури: психологічна новела, «поезія в прозі»

36


М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Зміст твору


37


Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю


38


Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору


39


Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання


40


Урок розвитку комунікативних умінь № 3

Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору


41


Контрольна робота № 4 за творчістю М. Коцюбинського. Контрольний твір


42


Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза — зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї


43


Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Impromtu phantasie», «Valsemelancolique». Автобіографізм «Іmprom tuphantasie» («Фантазія-експромт» ). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму


44

45


Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс» ). Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської


46


Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника

Теорія літератури: експресіонізм

47


«Камінний хрест» — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного


48


Багатозначність символічних образів. Камінний хрест — уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм


49


Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В. Винниченка на світовій сцені


50


Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо)


51


Образ панни (Мусі) — утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка


52


Контрольна робота № 5 за творчістю О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка. Тестування


Образне слово поетичного модернізму

53


Образне слово поетичного модернізму. Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» — зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть


54


Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка

Теорія літератури: неоромантизмІ. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки


55


«Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…» )

Напам’ять «Contra spemspero!»

56


Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь» ). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»


57


Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності і краси. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини

Теорія літератури: драма-феєрія

58


Мати Лукаша й Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша


59


Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Художні особливості драми-феєрії.

Виразне читання № 2 поезії


60


Урок позакласного читання № 2 Леся Українка «Бояриня»


61


Урок розвитку комунікативних умінь № 4 Письмовий твір за творчістю Лесі Українки


62


Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний — ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна» )

Напам’ять «Блакитна Панна»

63


Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта» )

Теорія літератури: символізм

64


Олександр Олесь (О. Кандиба)

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…» )

Напам’ять «Чари ночі»

65


«Чари ночі» — перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій.


66


Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..» )


67


Драматичний етюд «По дорозі в казку».

Дорога в казку — символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер — сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю

Теорія літератури: драматичний етюд

68


Контрольна робота № 6 за творчістю Лесі Українки, М. Вороного, Олександра Олеся. Тестування


69


Література рідного краю № 2 В. Захарченко «Клекіт старого лелеки»


70


Узагальнення та систематизація вивченого. Бесіда про вивчені твори української літератури. Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.