Всі публікації щодо:
Олесь Олександр

Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

ДРАМАТИЧНИЙ ЕТЮД «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ДОРОГА В КАЗКУ - СИМВОЛ ДУХОВНИХ ПОРИВАНЬ ДО КРАЩОГО. МАСА, ГУРТ ЛЮДЕЙ І ЇХ ПРОВІДНИК. ЛІДЕР - СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ. ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ МРІЄЮ, ДУХОВНІСТЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

Мета (формувати компетентності): предметні: літературознавчу: розуміння ідейно-художнього значення твору; читацьку: виразне та вдумливе читання); ключові: уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативну: навички роботи в групі; спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; участь у дискусії щодо порушених проблем; інформаційну: навички роботи з книгою; загальнокультурну: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд; висловлення суджень про те, як виховувати в собі риси відповідальності, мужності; як спрогнозу- вати можливі наслідки діяльності; громадянську: висловлення власної позиції щодо ролі провідника нації в долі народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: текст твору, літературознавчий та тлумачний словники, підручник.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

✵ Чим приваблює читача інтимна лірика О. Олеся? (Інтимна лірика О. Олеся — дивовижна казка про кохання, найвища краса людської душі.)

✵ Доведіть, що назва першої збірки відбиває істотне в житті її автора. (У житті О. Олеся часто перепліталося щастя і горе, сльози і сміх, біле і чорне. Тому назва першої збірки поета видається символічною: журба і радість — одвічні супутники його долі.)

✵ Як передається краса природи в поезіях О. Олеся? (Краса природи, замилування її вічним рухом становлять основу світосприйняття поета, його вражаючого життєлюбства.)

✵ Яке місце у творчості поета посідає громадянська лірика? (Громадянська поезія Олеся цікава як суб’єктивний документ суспільної боротьби епохи.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми будемо говорити про досить актуальну в наш час тему: лідер і народ. Для того, щоб дати належну оцінку зазначеній проблемі, з’ясуймо, що означають лексеми «лідер». «поводир». «пророк». «народ». «юрба». «маса». «натовп».

Словникова робота

Лідер — той, хто веде; перший, що йде попереду.

Поводир — людина, тварина або спеціальний пристрій, на який покладено функцію надання допомоги сліпому під час руху.

Пророк — людина, що пророкує людям слова Господа Бога.

Народ — населення певної держави, її мешканці.

Юрба — велике безладне, неорганізоване скупчення людей.

Натовп — це скупчення неорганізованих людей, стурбованих фактором зовнішньої провокації.

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Вічна казка, Країна Казки з’являлися митцям, коли почуття невідворотної зміни майбутнього охоплювало суспільство. Трагедію революційного поводиря й маси-юрби поет відтворив у своїй драматичному етюді «По дорозі в Казку».

2. Колективна робота над змістом твору

✵ На початку твору ми бачимо юрбу людей, як її характеризує автор у ремарці? Що їх турбує найбільше? Окресліть коло їх інтересів.

✵ У яких умовах живуть люди?

✵ Чи можемо ми цих людей назвати народом? Поясніть свою думку.

✵ Чому юрба людей бере на сміх юнака?

✵ Чому люди не намагаються знайти дорогу з лісу?

✵ Як натовп реагує на першу спробу головного героя знайти дорогу?

✵ Чи одразу натовп повірив юнакові, що переконало його в тому, що він знайшов шлях?

✵ Якою описує він країну Казку?

✵ Як змінюється настрій та ставлення людей до головного героя? На яких деталях портрету автор акцентує увагу? Знайдіть підтвердження в тексті.

✵ З якими словами він звертається до юрби, щоб підтримати її віру й упевненість у діях? Наведіть приклади з тексту.

✵ Коли й через що головного героя починають мучити сумніви? Як він поводить себе у хвилини зневіри?

✵ Прочитайте й прокоментуйте уривок від слів: «Учителю! Нам сказали, що ти з дороги збився». до слів: «Я умираю. Я умру».

✵ Яке значення має образ хлопчика у творі?

✵ Як хлопець пояснює, чому юрба втратила право потрапити в Казку?

3. Теорія літератури

Драматичний етюд — невеликий, як правило, одноактний віршовий чи прозовий драматичний твір, у якому представлено епізод чи фрагменти світу, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи образами-символами.

4. Робота в групах

1-ша група. Виписати цитати до образу головного героя. Скласти його образну характеристику.

2-га група. Виписати цитати до образу юрби. Охарактеризувати натовп.

3-тя група. Дослідити композицію, проблематику й жанр твору. Розкрити значення образів-символів: образи лісу, маку, тернового вінка, дороги в Казку, країна Казки (робота з літературознавчим словником).

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

На початку уроку ми дали тлумачення таких понять, як юрба і лідер. Використавши приклади з твору О. Олеся, створіть асоціативні кущі до цих понять.

Лідер — духовна сила:

✵ особистість;

✵ благородство вчинків;

✵ альтруїзм;

✵ самопожертва…

Юрба — маса:

✵ інстинкти;

✵ стадо;

✵ злість;

✵ злорадство;

✵ жорстокість.

Скласти усне висловлювання «Казка життя людства — вимисел чи реальність?».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. «Мікрофон».

Продовжте речення: «Щоб успішно досягти мети, потрібно…».

2. Заключне слово вчителя

Багато світових і українських митців у своїх творах намагалися відтворити й розв’язати проблему вождя й маси. О. Олесь у драматичному етюді «По дорозі в Казку». подав інтерпретацію цієї проблеми з погляду людини XX століття. Ви у своїх усних висловлюваннях намагалися створити ідеал лідера XXI століття. Як бачимо, уявлення пращурів і нащадків збігаються.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Лесі Українки, М. Вороного, О. Олеся.