Всі публікації щодо:
Вороний Микола
Олесь Олександр

Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ. ТЕСТУВАННЯ

Мета (формувати компетентності): предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість Лесі Українки, М. Вороного, О. Олеся; ключові: інформаційну: виявлення в учнів за допомогою запропонованих завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; загальнокультурну: розвиток уваги, пам'яті, об'єктивності, удосконалення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання у двох варіантах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Початковий рівень — по 0, 5 б. = 3 бали.

Середній рівень — по 1 б. = 2 бали.

Достатній рівень — по 2 б. = 3 бали.

Високий рівень — 4 бали.

ІV. НАПИСАННЯ УЧНЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

I варіант

Початковий рівень

1. Вкажіть назву збірки поезій Олександра Олеся, що вийшла у 1907 р. :

А «З журбою радість обнялась»;

Б «Драматичні етюди»;

В «Чужиною»;

Г «Поезії».

2. Визначте головну думку драми-феєрії «Лісова пісня».

А одвічна проблема реалізації творчої особистості;

Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною;

В проблема соціальної нерівності людей;

Г проблема збереження природного середовища.

3. Слова:

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший —

Він скарби творить, а не відкриває…

адресовані:

А Мавці;

Б Лукашеві;

В Килині;

Г Перелесникові.

4. Домінуючим художнім засобом у творі М. Вороного «Блакитна панна». є:

А метафора;

Б символ;

В тавтологія;

Г епітет.

5. З якого твору Лесі Українки рядки:

Так, я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть, думи сумні!

А «Лісова пісня»;

Б «Мріє, не зрадь.»;

В «Стояла я і слухала весну.»;

Г «Contra spem spero».

6. Складний шлях пошуку ідеалу життя розкрито у творі:

А «Чари ночі»;

Б «По дорозі в казку»;

В «Інфанта»;

Г «О слово рідне.».

Середній рівень

Продовжте речення:

1. Неоромантизм — це…

2. Драматичний етюд — це…

Достатній рівень

Виконайте завдання:

1. Визначте віршовий розмір поезії Миколи Вороного «Блакитна панна».

2. Як ви розумієте визначення жанру «Лісової пісні». чому це драма-феєрія?

Високий рівень

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. «Лісова пісня». — шедевр світової літератури.

2. «З журбою радість обнялась.». (за творчістю О. Олеся)

II варіант

Початковий рівень

1. Кому належать слова у творі Лесі Українки «Лісова пісня».

О, не журися за тіло!

Ясним вогнем засвітилось воно,

чистим, палючим, як добре вино,

вільними іскрами вгору злетіло.

А Лукашеві;

Б Мавці;

В Килині;

Г Русалці.

2. М. Вороний працював у театрі…

А І. Карпенка-Карого;

Б М. Садовського;

В М. Кропивницького;

Г П. Саксаганського.

3. Яка поезія стала відомим романсом?

А «О слово рідне! Орле скутий!..»;

Б «Блакитна панна»;

В «Чари ночі»;

Г «Стояла я і слухала весну».

4. «Блавати». «гротески». трапляються у творі:

А «Чари ночі»;

Б «О слово рідне!..»;

В «Мріє, не зрадь»;

Г «Блакитна панна».

5. У якому творі Леся Українки піднімається проблема людини, природи і мистецтва?

А «Contra spem spero»;

Б «Лісова пісня»;

В «Стояла я і слухала весну»;

Г «Мріє, не зрадь».

6. Конфлікт драматичного етюду «По дорозі в казку». базується на протистоянні.

А старе — нове;

Б чоловік — жінка;

В герой — натовп;

Г творчість — руйнація.

Середній рівень

Продовжте речення:

1. Драма-феєрія — це…

2. Символізм — це…

Достатній рівень

Виконайте завдання:

1. Визначте віршовий розмір поезії О. Олеся «Чари ночі».

2. Яку роль відіграють символи в «Лісовій пісні». Лесі Українки?

Високий рівень

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

1. Ідея гармонії людини і природи (за драмою «Лісова пісня». Лесі Українки).

2. Багатство поетичної спадщини Миколи Вороного.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчений за рік матеріал.