Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ТРАГІЧНА ДОЛЯ ІВАНА Й МАРІЧКИ ЯК НАСЛІДОК СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ МРІЄЮ ТА ДІЙСНІСТЮ

Мета (формувати компетентності): предметні: уміння показати на основі роботи з текстом протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур; ключові: уміння пов'язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; комунікативну: переконливо й толерантно відстоювати власні погляди в дискусії; соціальну: працювати в парі, групі, брати на себе відповідальність у груповій роботі та виконувати доручену роль, ухвалювати спільні рішення; загальнокультурну: усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття.

Обладнання: ілюстрації до твору, довідник «Теорія літератури».

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Зачитування кількома учнями творів-роздумів «Про що ж таки повість "Тіні забутих предків"» ?

2. Вікторина

1. Як називали гуцули злого духа? (Арідник)

2. Яке прізвище мала родина Марічки? (Гутенюк)

3. Що дала Марічка Іванові, коли він її вдарив після зустрічі ворогуючих родів? (Цукерку)

4. Від кого Іван почув у лісі мелодію, яку так давно шукав? (Щезник)

5. Яка річка забрала життя Марічки? (Черемош)

6. Де був Іван, коли померла Марічка? (На полонині)

7. Як називається добрий лісовий дух, що боронить людей од Нявок? (Чугайстир)

8. Яку пару закоханих із зарубіжної літератури нагадують Іван та Марічка? (Ромео і Джульєтта)

9. Які музичні інструменти сумно ридали під вікнами в кінці повісті? (Трембіти)

10. Хто екранізував повість «Тіні забутих предків» ? (С. Параджанов)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Вступне слово вчителя

Як часто сувора реальність розбиває мрії людей та їхні сподівання! Так трапилося і з героями повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» Іваном та Марічкою. Але, незважаючи на ворогування їхніх родів, на тяжку працю, бідність, вони встигли «набутися» — мали палке, щире кохання, розуміли красу природи, тонко відчували принаду народних легенд і вірувань, музики та пісні. Тобто жили повнокровним, духовно багатим життям.

Милуватися красою художнього слова, неповторністю природи й душевно багатими натурами ми будемо на сьогоднішньому уроці.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Визначте основні ідеї твору.

✵ Справжнє кохання незнищенне.

✵ Зло можна перемогти тільки добром.

✵ Треба вміти бачити красу природи, музики, народної пісні.

✵ Оптимізм, життєстверджуюче бачення — важлива духовна цінність людини.

✵ Співчуття, співпереживання — головні ознаки гуманізму людини.

Коментар. Учитель приймає відповіді учнів, не коментуючи їх, але пропонує відобразити відповіді на дошці. До записів слід повернутися під час підбиття підсумків уроку.

2. Теорія літератури

У повісті М. Коцюбинського домінує неоромантична хвала природності — на противагу заскорузлості. Кохання Івана й Марічки зароджується на тлі споконвічної ворожнечі родів, родової помсти й, зрештою, протиставляється цій ворожнечі. Як гармонія — і дисгармонія. Драматургія твору живиться енергією неоромантичних контрастів.

Неоромантизм — це напрям кінця ХІХ — поч. ХХ ст., вид модернізму, який зародився у Франції і генетично пов’язаний із романтизмом.

Ознаки неоромантизму:

✵ Прагнення поєднати ідеал з дійсністю.

✵ Виразність суспільних ідеалів.

✵ Прагнення до визволення особистості.

✵ Виняткова й активна особистість може підняти до свого рівня інших.

✵ Гострий конфлікт між добром і злом, правдою і кривдою.

✵ Привернення уваги до чуттєвої сфери людини.

✵ Піднесення постаті самотнього визначного героя.

3. Дослідження

Проілюструвати ознаки неоромантизму на прикладі твору М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Чи всі ознаки цього стилю притаманні повісті?

4. Евристична бесіда

✵ Сюжет якого відомого твору нагадує повість «Тіні забутих предків» ? (Головний сюжет нагадує шекспірівський: діти з ворогуючих родів Палійчуків і Гутенюків (такі собі гуцульські Монтеккі і Капулетті) кохають одне одного і гинуть, майже не зазнавши щастя.)

✵ У чому відмінність між сюжетом Коцюбинського та Шекспіра? (Кохання Івана та Марічки розцвітає не за стінами середньовічних замків, а як дика квітка у полонині, серед незайманої природи та різних духів, що за повір’ями існують поряд з людиною. Воно більш живе, хоч і казкове. І причини загибелі карпатських Ромео і Джульєтти інші, ніж у Шекспіра. Молодят розлучають соціальні проблеми: Іван змушений іти на заробітки, а Марічка в цей час випадково гине у водах бурхливого потоку. Мрія розбивається об скелі реальності. Це вже не зовсім по-шекспірівськи — таке ми зустрічаємо в народних творах.)

✵ Що є рушійною силою для народження музики, краси, мрії у творі? (Іван та Марічка — діти природи. Природа і людина у фольклорі часто постають нерозривним цілим. Краса навколишнього світу породжує музику (до речі, підказану Іванові казковим Щезником), а Марічка засіває своїми співанками гори і полонини — і зростають ті співанки квітами. А рушійна сила цього — кохання, що є утвердженням людської духовності, любові до всього живого, до природи і життя, до добра в усіх його проявах.)

✵ Як метод контрасту допомагає краще зрозуміти глибину кохання головних героїв? (Підкреслюється ця істина в повісті за допомогою контрасту. Поряд з чарівним, як пісня флояри чи трембіти, коханням Івана та Марічки ми бачимо любощі Юри та Палагни, приземлені, якісь фізіологічні, не більше. Та як і в народній поезії, попри зовнішню трагічність розв’язки, світле, високе та духовне перемагає.)

5. Робота в групах

1-ша група: виділення основних епізодів, що ілюструють трагічну суперечність між мрією та дійсністю.

2-га група: укладання таблиці «Мрія та дійсність у творі».

Орієнтовне виконання

Мрія

Дійсність

щире кохання Марічки та Івана

ворожнеча родів

сподівання закоханих на щасливе життя

необхідність розлучитися на певний час

повернення Івана до коханої

звістка про її смерть

сподівання Івана на те, що Марічку заховали родичі

знайдене тіло коханої

одруження Івана з надією на те, що він зможе пережити смерть коханої

розчарування й страждання поруч із чужою людиною

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Визначення проблематики твору та ідейного змісту

Проблематика повісті

✵ вічність і сила кохання;

✵ гармонія людини й природи;

✵ вічний двобій добра і зла;

✵ краса глибокого почуття кохання і деспотизм антигуманних звичаїв;

✵ смисл щастя, смисл життя;

✵ вірність і зрада;

✵ філософська проблема життя і смерті.

Ідейний зміст

✵ оспівано любов як джерело духовності;

✵ романтична ідея незнищенності кохання;

✵ утвердження думки про те, що людина повинна жити в гармонії з природою, бачити її красу;

✵ осуджено деспотизм антигуманних звичаїв.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підібрати цитати, у яких автор подає опис природи.

2. Укласти словник діалектних слів.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.