Усі уроки української літератури 10 клас ІІ семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 10 КЛАС. ІІ СЕМЕСТР

УРОК 31. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМЯТЬ № 1. ПРОЗИ


МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

УРОК 32. ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). «НОВА ШКОЛА». У ПРОЗІ

УРОК 33. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГУМАНІЗМ СВІТОГЛЯДУ. ЖАНР НОВЕЛИ У ТВОРЧОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: ВІД ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОРІЄНТАЦІЙ І РЕАЛІЗМУ ДО МОДЕРНІЗМУ. ЗНАЧЕННЯ СТИЛЬОВОГО НОВАТОРСТВА М. КОЦЮБИНСЬКОГО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УРОК 34. ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА «INTERMEZZO». З ЖАНРОВИМИ ОЗНАКАМИ «ПОЕЗІЇ У ПРОЗІ». АВТОБІОГРАФІЧНА ОСНОВА. ПРОБЛЕМИ ДУШЕВНОЇ РІВНОВАГИ, ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, СПЕЦИФІКИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ПСИХОЛОГІЧНО ПЕРЕКОНЛИВЕ РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

УРОК 35. СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ, УСКЛАДНЕНА МЕТАФОРА. ПОЕТИКА ІМПРЕСІОНІЗМУ

УРОК 36. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ПОВІСТЬ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». ЗМІСТ ТВОРУ

УРОК 37. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». ТРАГІЧНА ДОЛЯ ІВАНА Й МАРІЧКИ ЯК НАСЛІДОК СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ МРІЄЮ ТА ДІЙСНІСТЮ

УРОК 38. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». СВІТ ЛЮДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ. ФОЛЬКЛОРНЕ ТЛО ТВОРУ

УРОК 39. ОБРАЗИ Й СИМВОЛИ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». ОБРАЗИ ІВАНА ТА МАРІЧКИ ЯК ВТІЛЕННЯ РОМАНТИЧНОЇ ІДЕЇ НЕЗНИЩЕННОСТІ КОХАННЯ

УРОК 40. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНЕ ПЕРЕКАЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РАЗЮЧИХ ЕПІЗОДІВ ІЗ ПОВІСТІ З АРГУМЕНТАЦІЄЮ СВОГО ВИБОРУ

УРОК 41. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР)

УРОК 42. ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПИСЬМЕННИЦІ (ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, УКРАЇНСЬКОГО ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ). ЇЇ ПРОЗА - ЗРАЗОК РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА ІДЕЇ

УРОК 43. КРАСА ВІЛЬНОЇ ДУШІ, АРИСТОКРАТИЗМ ДУХУ ЯК ПРОВІДНІ МОТИВИ НОВЕЛ «IMPROMTU PHANTASIE». «VALSE MELANCOLIGUE». АВТОБІОГРАФІЗМ «IMPROMTUPHANTASIE». («ФАНТАЗІЯ - ЕКСПРОМТ».. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ Й ЦІЛІСНОЇ НАТУРИ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ НОВЕЛИ-РОЗДУМУ

УРОКИ 44-45. ОБРАЗИ НОВИХ ЖІНОК-ІНТЕЛЕКТУАЛОК: ТАЛАНОВИТОЇ ПІАНІСТКИ СОФІЇ, АРИСТОКРАТИЧНОЇ МАРТИ, ПРИСТРАСНОЇ І ВОЛЬОВОЇ ХУДОЖНИЦІ ГАННУСІ У «VALSE MELANCOLIGUE». («МЕЛАНХОЛІЙНИЙ ВАЛЬС».. РОЛЬ ОБРАЗУ МЕЛОДІЇ ВАЛЬСУ У ВІДТВОРЕННІ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ГЕРОЇНЬ. ГЛИБОКИЙ ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРУ ЯК НОВАТОРСТВО О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

УРОК 46. ВАСИЛЬ СТЕФАНИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

УРОК 47. «КАМІННИЙ ХРЕСТ». - ПСИХОЛОГІЧНЕ РОКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ. ТРАГІЧНА ПОДІЯ - КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕЛИ. ДРАМАТИЗМ КОНФЛІКТУ, ЕМОЦІЙНА ЗАГОСТРЕНІСТЬ ЗОБРАЖУВАНОГО

УРОК 48. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ СИМВОЛІЧНИХ ОБРАЗІВ. КАМІННИЙ ХРЕСТ - УОСОБЛЕННЯ ДОЛІ ЛЮДИНИ. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ІВАНА ДІДУХА ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ІЗ СЕЛА ЯК СИМВОЛ ТРАГІЗМУ ПРОЩЕННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ

УРОК 49. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГРОМАДЯНСЬКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ВИННИЧЕНКО - ХУДОЖНИК. ПРОЗОВІ І ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИЙ РОМАН «СОНЯЧНА МАШИНА». ЙОГО ПОПУЛЯРНІСТЬ У 1920-ті РОКИ. УСПІХ П'ЄС ВИННИЧЕНКА НА СВІТОВІЙ СЦЕНІ

УРОК 50. ПОЄДНАННЯ В НОВЕЛІ «МОМЕНТ». РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ (ПЛИННІСТЬ ЖИТТЯ, ЩАСТЯ ЛЮДИНИ, МИТЬ - ЧАСТИНКА ВІЧНОСТІ ТОЩО)

УРОК 51. ОБРАЗ ПАННИ (МУСІ) - ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, КРАСИ. ІМПРЕСІОНІЗМ НОВЕЛИ. ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В. ВИННИЧЕНКА

УРОК 52. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ


ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

УРОК 53. ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ. АЛЬМАНАХ «З-НАД ХМАР І З ДОЛИН». УГРУПОВАННЯ «МОЛОДА МУЗА». - ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАРУБІЖНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ. «НОВА ДРАМА». НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

УРОК 54. ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДРАМАТИЧНА СПАДЩИНА. ЗБІРКА «НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ». ЇЇ ВИСОКА ОЦІНКА І. ФРАНКОМ. НЕОРОМАНТИЗМ ЯК ОСНОВА ЕСТЕТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОК 55. «CONTRA SPEM SPERO!». ЯК СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ СИЛЬНОЇ, ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. СИМВОЛІЧНІСТЬ, РОМАНТИЧНІ ОБРАЗИ, ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПРИЙОМ КОНТРАСТУ. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЕТА І ПОЕЗІЇ, МУЖНІСТЬ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ, АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ («СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ…».

УРОК 56. ВІДДАНІСТЬ СВОЇМ МРІЯМ, НАПОЛЕГЛИВЕ ПРАГНЕННЯ ДО МЕТИ («МРІЄ, НЕ ЗРАДЬ».. ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕНІ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ У ВІРШІ «СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ…». /a>

УРОК 57. ДРАМА-ФЕЄРІЯ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА. СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗІВ МАВКИ І ДЯДЬКА ЛЕВА - УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ І КРАСИ. ПОЧУТТЯ КОХАННЯ МАВКИ І ЛУКАША ЯК РОЗКВІТ ТВОРЧИХ СИЛ ЛЮДИНИ

УРОК 58. МАТИ ЛУКАША І КИЛИНА - АНТИПОДИ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ МАВКИ. СИМБІОЗ ВИСОКОЇ ДУХОВНОСТІ І БУДЕННОГО ПРАГМАТИЗМУ В ОБРАЗІ ЛУКАША

УРОК 59. ПРИРОДА І ЛЮДИНА У ТВОРІ. НЕОРОМАНТИЧНЕ СТВЕРДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ, ЇЇ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. КОНФЛІКТ МІЖ БУДЕННИМ ЖИТТЯМ І ВИСОКИМИ ПОРИВАННЯМИ ОСОБИСТОСТІ, ДІЙСНІСТЮ І МРІЄЮ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ № 2 ВІРШОВАНИХ УРИВКІВ

УРОК 60. ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 2. ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ». РУЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ В ДУШАХ. ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОЛЮ БАТЬКІВЩИНИ

УРОК 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОК 62. МИКОЛА ВОРОНИЙ. КОРОТКО ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, БАГАТОГРАННУ ДІЯЛЬНІСТЬ МИТЦЯ. МИКОЛА ВОРОНИЙ - ІДЕОЛОГ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЕСТЕТИЧНА ПРОГРАМА, НАЦІЛЕНІСТЬ НА МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕЧІЇ В НОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ЙОГО ТВОРЧІСТЬ - ПЕРША ДЕКЛАРАЦІЯ ІДЕЙ І ФОРМ СИМВОЛІЗМУ. ЄДНІСТЬ КРАСИ ПРИРОДИ І МИСТЕЦТВА, ОБРАЗОТВОРЧІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЇ «БЛАКИТНА ПАННА». /a>

УРОК 63. УЗАГАЛЬНЕНО-ІДЕАЛІЗОВАНИЙ ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ ЯК СЮЖЕТНИЙ ЦЕНТР СИМВОЛІСТСЬКОГО ТВОРУ. МОТИВ САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ. ЗГАДКА ПРО РЕВОЛЮЦІЮ ЯК ДАНИНА ЕСТЕТИЦІ. ДОБА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ («ІНФАНТА».

УРОК 64. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). КОРОТКО ПРО МИТЦЯ І ТВОРЧІСТЬ, СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕКОНАННЯ МИТЦЯ. НЕОРОМАНТИЧНІ, СИМВОЛІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ («З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ».

УРОК 65. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «ЧАРИ НОЧІ». - ПЕРЛИНА ІНТИМНОЇ ЛІРИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. МОТИВ КРАСИ, КОХАННЯ Й МОЛОДЛСТІ, ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ. МУЗИЧНІСТЬ, ЗВУКОВА ВИРАЗНІСТЬ. МАЙСТЕРНІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ НАСТРОЮ, ЕМОЦІЙ

УРОК 66. ЕКСПРЕСИВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ («О СЛОВО РІДНЕ! ОРЛЕ СКУТИЙ!..».

УРОК 67. ДРАМАТИЧНИЙ ЕТЮД «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ДОРОГА В КАЗКУ - СИМВОЛ ДУХОВНИХ ПОРИВАНЬ ДО КРАЩОГО. МАСА, ГУРТ ЛЮДЕЙ І ЇХ ПРОВІДНИК. ЛІДЕР - СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ. ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ МРІЄЮ, ДУХОВНІСТЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

УРОК 68. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ. ТЕСТУВАННЯ

УРОК 69. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ № 2. КЛЕКІТ ТРИВОГИ (ЗА РОМАНОМ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА «КЛЕКІТ СТАРОГО ЛЕЛЕКИ».

УРОК 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ