Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Б. Грінченко Без хліба - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді не укради в образі селянина Петра; почуття власної гідності маленької людини - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя - ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

Мета: ознайомитися зі змістом оповідання, схарактеризувати образи головних героїв; розкрити ідейний зміст твору; розвивати вміння давати власну оцінку вчинкам персонажів; визначити особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героїв, місце письменника в історії української літератури; виховувати доброту, необхідність бути уважним до ближнього.

Теорія літератури: поглиблення відомостей про оповідання.

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка його творів, текст оповідання „Без хліба”.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бесіда

Ø Чи можемо ми схарактеризувати життя Б. Грінченка як подвижницьке?

Ø Яку роль відіграв Б. Грінченко у громадсько-політичному житті України?

Ø Як ви розумієте висловлювання про Б. Грінченка „Більше працював, ніж жив”? Думку аргументуйте прикладами із життя письменника.

Ø Чи може така особистість, як Б. Грінченко, стати взірцем для сучасної молоді?

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Як і більшість українських письменників, Б. Грінченко у своїх прозових творах часто звертався до теми села, зображував життя простого народу. А знав він його дуже добре. Склавши іспити на звання народного вчителя, молодий педагог протягом 10 років працював у селах. А оскільки крамольного вчителя довго ніде не тримали, то йому доводилося досить часто переїжджати з одного села до іншого.

Тож і не дивно, що оповідання Бориса Грінченка виявили ґрунтовну обізнаність автора з життям і психологією українського селянина. Пересвідчитися в цьому нам допоможе робота над змістом оповідання „Без хліба”.

2. Згадайте! Теорія літератури

Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа.

Чи можемо ми стверджувати, що твір „Без хліба” — оповідання?

3. Робота над змістом оповідання „Без хліба”. Виразне читання учнями епізодів, які найбільше вразили

4. Евристична бесіда

Ø Які проблеми порушує Б. Грінченко в оповіданні „Без хліба”? (Поведінки людини на межі вибору; необхідності дотримання моральних заповідей; любові і взаєморозуміння; збереження власної гідності; мудрості у вирішенні долі іншої людини.)

Ø На скільки частин композиційно можна поділити оповідання? Про що розповідається в кожній з них?

Ø Що ми дізнаємося з твору про життя селянської родини? які портретні деталі свідчать про бідність та злиденність сім'ї? („У Петра одежа — лата на латі”; „стоїть біля порогу та шапку драну в руках мне”; „у їх тільки й було худоби, що теличка, та й та недавно здохла”; „сьогодні й крихти в роті не було і борошна нема...”; „прядива не було цього року — сіяти не мали де, так чуже брала від повісма”.)

Ø Визначте тему та основну думку твору. (Тема: розповідь про безрадісне злиденне життя селянської родини, показ поведінки персонажів, які опинилися на межі вибору. Основна думка: утвердження моральної чистоти як основи щасливого та гармонійного життя.)

Ø Простежте, як змінюється настрій персонажа, його емоційний стан та стосунки в сім'ї за період дозрівання думки про крадіжку та до моменту каяття перед громадою. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Епізод життя

Настрій персонажа, його емоційний стан, риса характеру, стосунки в родині

„Петрові самому дитячий плач мов ножем серце краяв”

Вболівання за сім'ю, за долю дитини

„...як подума про це, подума, що тоді в його дома і жінка, й дитина голодні сидітимуть, так дух йому перехопить, і не вимовить він нічого, тільки стоїть біля порогу та шапку драну в руках мне”

Готовність забути про почуття власної гідності заради родини

„Піду та й украду”,— думав він, і йому не здавалося, що він погано робить, бо він просто забув про це, неначебто про це й думати не було чого. Спокійно та сміливо йшов, нічого не лякаючись”

Доведений до відчаю, не бачить іншого виходу

Глянув на неї (на Горпину) Петро,— така вона змучена, зовсім змарніла. Так жалко йому стало її

Вболівання за дружину, любов, страждання від неможливості забезпечити Горпину всім необхідним

???

???

???

???

Ø Прокоментуйте поведінку Горпини. Чи можемо ми стверджувати, що вона дала мовчазну згоду на вчинок чоловіка? Думку вмотивуйте.

Ø Як почувався після крадіжки зерна з гамазеїв Петро? Що його найбільше гнітило? Чому?

Ø Чи був у персонажа інший вихід? Що б йому порадили ви?

Ø Чим можна вмотивувати мовчання Горпини і її осуд вчинку Петра?

Ø Як характеризує героя його рішення покаятися перед громадою?

Ø Як ви думаєте, чому громада вступилася за Петра?

Ø Як ви вважаєте, чи тільки перед Петром стояла потреба вибору, як діяти і жити далі?

Ø Якщо життєві обставини ще раз штовхатимуть Петра на крадіжку, чи піде він на це? Думку вмотивуйте.

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Аналіз творчої лабораторії митця. Робота в групах

I група

Дослідити особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героя у творі „Без хліба”.

II група

Указати художні засоби вираження психології героя та соціальних проблем у творі „Без хліба”.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Укласти таблицю: „герої оповідання Б. Грінченка „Без хліба”. провідні риси їхніх характерів”

(Наприклад, Петро — люблячий, турботливий, готовий заради родини піти на злочин, уміє визнавати свою провину, ...

Горпина — носій етичних чеснот, турботлива, любляча, має почуття власної гідності, вразлива,..

Староста — байдужий, черствий, ...

Громада — мудра, розуміюча, готова підтримати, ...)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

□ Оповідання примушує замислитися над ...

□ Я вважаю, що героїня твору ...

□ Я задоволений, що ...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку за конспектом.

2. Прочитати оповідання Б. Грінченка „Сам собі пан”.

3. „Заглянь у душу персонажа”.

Робота творчого характеру. Складіть уявний діалог Петра зі своєю совістю напередодні крадіжки.