Всі публікації щодо:
Літературознавство

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. Ключі до прочитання. рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно)

Мета: повторити особливості драматичних творів; навчати учнів розуміти особливості драми, робити узагальнення, висловлювати власну думку; аналізувати ідеї та проблеми, які лежать в основі драматичного твору, розвивати зв'язне усне мовлення школярів, уміння давати власну оцінку культурно-мистецьким явищам, навички роботи із джерелами інформації; виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак.

Обладнання: пам'ятка для виконання рецензії.

Тип уроку: застосування навичок та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Самодиктант-перевірка

Запишіть тих, хто створює драматичну виставу.

2. Обмін враженнями від прочитаних, побачених, переглянутих по телебаченню драматичних вистав

IІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. Всі знають, що література не тільки розважає, а й дає людині уроки життя. Уроки, які можна отримати в театрі, слухаючи акторські репліки, проймаючись атмосферою театрального дійства. чим талановитішим буде актор і режисер, тим ефективнішим стане урок.

якщо проглянути історію людства, стане зрозумілим, що драматичне мистецтво виходило на перший план у складні часи для історії світу або континенту. Мабуть, причина у спробі вплинути на формування світогляду людини за допомогою театральної вистави:, передаючи думку від автора через актора — до глядача. це одна з причин популярності драматичного мистецтва. Великий Мольєр писав: «Театр… володіє безмежними можливостями для виправлення характеру… Ми завдаємо порокам тяжкого удару, виставляючи їх на загальне посміховище».

Згадуючи слова Шекспіра про те, що світ є театром, а люди в ньому акторами, особливо чітко розумієш, що людина все життя бере на себе якусь роль у соціумі і грає її в силу своїх можливостей і психологічних особливостей. Можливо, це друга причина популярності театрального мистецтва.

Тільки щоб урок геніального драматурга став корисним, потрібно вміти «прочитати». твір. Тому сьогодні ми будемо шукати «ключи». для прочитання соціально-психологічної драми.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальна бесіда з учнями

✵ У чому полягає особливість драми?

✵ Дайте визначення соціально-психологічної драми.

✵ Що ми називаємо умовностями дії?

✵ Яку роль відіграють авторські ремарки?

✵ Як впливає на сприйняття твору «одяг сцени». декорації (або їх відсутність), костюми акторів?

✵ Як впливає, на ваш погляд, попереднє знайомство з твором на перегляд п’єси в театрі?

2. Евристична бесіда, спрямована на пошук «ключів».

✵ Як впливає на розуміння ідейно-художнього змісту п’єси знання біографії автора та історії її створення?

✵ Яку допомогу дасть знання світогляду автора, його політичних, естетичних, етичних переконань?

✵ Для чого потрібно розуміти особливості мистецького напряму, в річищі якого створена п’єса, особливостей часу і соціуму, представниками якого є герої драматичного твору?

✵ На що слід звертати особливу увагу під час читання тексту твору? (Художні засоби, композиція, мова персонажів, художні деталі, підтекст тощо.)

3. Словникова робота

Згадайте визначення рецензії, яке давалося на році, присвяченому пошуку «ключів». для прочитання ліричного твору.

Довідка

Рецензія — відгук, розбір та оцінка художнього (літературного, театрального, музичного, кінематографічного та ін.), наукового або науково-популярного твору; жанр літературної критики та газетно-журнальної публіцистики. У рецензії необхідно проаналізувати твір так, щоб стала зрозумілою його тема, ідейна спрямованість, характер героїв, зміст вчинків, їхній настрій, позиція автора.

4. Орієнтовна пам'ятка для виконання роботи

1. Тема й ідея спектаклю. Прокоментуйте назву твору.

2. час, епоха, про яку говориться в п’єсі.

3. У чому сутність конфлікту твору?

4. Образна система твору.

5. Як композиція пов’язана з ідеями, образами?

6. Аналіз характеру, створеного актором — виконавцем головної ролі.

7. Мовний портрет героя.

8. Як оформлена сцена? Чи відповідають костюми героїв часу, у якому відбуваються дії твору?

9. Що сподобалося й що не сподобалося в постановці спектаклю?

10. Висловіть свою думку про зміст твору, проблеми, які порушує автор, про ідею твору. Чи актуальні вони в наш час?

11. Чи виправдалися ваші сподівання від перегляду п’єси?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Заслуховування складених учнями рецензій на драматичні твори та їх обговорення.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Незакінчене речення».

✵ На сьогоднішньому уроці для мене найбільшим відкриттям було …

✵ Ця інформація дала змогу зробити висновок, що …

✵ Найскладнішим було …

✵ Я успішно засвоїв (засвоїла) матеріал і тепер умію …

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Підготуватися до уроку-аукціону (підготувати питання з теми «Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах». які потрібно «продати».

3. Індивідуальне завдання: підготуватися до ролі ведучого-аукціоніста.

ДОДАТОК

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР, УРОК-АУКЦІОН

На дошці написано список запитань, які повинні бути «продані». на «аукціоні». і на які всі учні мають знати відповіді. Для проведення «аукціону». обирається експертна група, керівник цієї групи — ведучий. Ведучий визначає, у якому порядку він має називати учнів, які визначатимуть запитання, що «продається». Ведучий називає першого учня, той — номер запитання. Усі очима знаходять текст запитання на дошці. Ведучий запитує: «Хто хоче купити це запитання?». (треба розуміти це питання як таке: «Хто знає відповідь на нього?».. чекає піднятих рук. Рахує: «Один». — знову читає запитання і оголошує: «Два…». Якщо підняв руку «покупець». надають йому слово. За відповідь нараховують бали. Відповідь можна уточнити, розширити, поглибити і за це також одержати бал. Коли запитання повністю «куплене». ведучий називає другого продавця, і так, поки всі запитання не будуть з’ясовані.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.