Всі публікації щодо:
Історія літератури
Грінченко Борис
Мирний Панас
Нечуй-Левицький Іван
Франко Іван

Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Мета: на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка, І. Франка, М. Старицького показати формування та розвиток реалізму в українській літературі 70-80-х рр. ХІХ ст., показати зв'язок літератури з провідними тенденціями часу, який об'єктивно зображується в творчості письменників, спроби митців розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю; розвивати вміння аналізувати події, знаходити причиново-наслідкові зв'язки між подіями та їх відображенням у літературі; виховувати повагу до майстрів слова, почуття патріотизму та інтерес до минулого країни.

Теорія літератури: реалізм як напрям і метод (поглиблено), художній тип, типізація

Обладнання: таблиці «Література 70-90-х років ХІХ ст.», «Реалізм у літературі 70-90-х років ХІХ ст.», підручник.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Самодиктант із взаємоперевіркою «Ознаки реалізму»

Зразок виконання завдання: соціальна зумовленість характеру, історизм, психологізм, гуманізм, типові характери, типові обставини тощо.

2. Назвіть особливість українського реалізму. (Постійний зв'язок з національно-визвольним рухом)

3. Робота в парах: взаємоперевірка (запитання готували вдома)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Сьогодні ми будемо знайомитися з дуже цікавим періодом розвитку української літератури, який подарував нам твори, про які польська письменниця Еліза Ожешко писала: «Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна». Так вразили її оригінальні твори Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка — видатних майстрів слова, представників реалістичної української літератури. Про них та їхню творчість у 70-90-ті роки ХІХ ст. ми будемо говорити на уроці.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з таблицею «література 70-90-х років ХІХ ст.»

Етапи розвитку літератури другої половини ХІХ ст.

1840-60-ті роки ХІХ ст.

70-90-ті роки ХІХ ст.

Кінець ХІХ — початок ХХ

Розвивається романтизм. З’являються твори Т. Г. Шевченка. Народжується літературна критика (П. Куліш)

Панівний літературний напрям — реалізм. Зародження натуралізму. З’являється журналістика і публіцистика

Процвітає модернізм

Суспільно-політичні умови розвитку

✵ Колоніальний гніт з боку Росії та Австро-Угорщини

✵ Геополітична розірваність України, бездержавний статус

✵ Негативні наслідки скасування кріпосного права у 1861 р. для українського селянства

✵ Перенос центру українського національно-культурного руху в Галичину

✵ Посилення національних утисків (Валуєвський циркуляр (1863), Емський указ (1876)

Літературні напрями

Реалізм, натуралізм, пізній романтизм

2. Евристична бесіда з учнями

✵ Прокоментуйте умови розвитку української літератури 7090-х р. ХІХ ст. Чи можна назвати їх сприятливими? Чому?

✵ Спробуйте спрогнозувати тематику творів українських реалістів. Обґрунтуйте свою думку.

3. Робота з таблицею «Реалізм у літературі 70-90-х р. ХІХ ст.»

Учні опрацьовують статтю підручника й інформацію таблиці, виконують завдання.

Завдання для роботи з таблицею

✵ Доведіть зв’язок тематики творів, художніх типів з реальним життям суспільства.

✵ Знайдіть підтвердження основним принципам реалістичного мистецтва у матеріалах таблиці.

✵ Що свідчить про те, що у творах українських письменників зображено типові характери та типові обставини?

✵ Доведіть, що зображення життя утворах 70-90 рр. широке і всебічне.

Робота з поняттям теорії літератури

Художній тип — художній образ, наділений характерними ознаками, яскравий представник якої-небудь групи людей (соціального прошарку, класу, нації, епохи).

Типізація — втілення засобами мистецтва, літератури загального, типового в частковому, індивідуальному, у конкретних художніх образах, формах.

«Реалізм в літературі 70-90-х років ХІХ ст.»

Письменник-реаліст

Тематика творів

«Життя народу в особах»

Художні типи

Іван Нечуй-Левицький

Оповідання і повісті про панщину («Микола Джеря» ), становище селянства в умовах капіталізації господарства («Кайдашева сім’я» ), історичне минуле «Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський»

Сільське життя («Микола Джеря» ), «Кайдашева сім’я» ), життя міщанства, чиновництва, духівництва («Старосвітські батюшки і матушки» )

Інтелігенти-просвітники (Павло Радюк з роману «Хмари» ), селяни-правдошукачі (Микола Джеря з однойменної повісті), духовенство («Старосвітські батюшки і матушки», «Афонський пройдисвіт» ), позитивний образ інтелігента («Хмари» )

Панас Мирний

Зубожіння селянства («Лихо давнє й сьогочасне», «Морозенко» )

Сільське життя («Лихо давнє і сьогочасне» )

Селяни-правдошукачі (Чіпка Варениченко з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», жінки-повії («Повія» )

Михайло Старицький

Нова трактовка традиційної теми кохання з паничем («Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» ), відображення соціальних суперечностей, характерних і для кінця XIX ст., тема кохання

Життя акторів («Талан» ), пореформене сільське життя («Глитай, або ж Павук» )

Образ сільського багатія-хижака «Глитай, або ж Павук», актриса («Талан» )

Іван Франко

Оповідання і повісті про панщину («Панщизняний хліб» ), становище селянства в умовах капіталізації господарства («Лесишина челядь» ), пролетаризація селянства («На роботі», «Навернений грішник» )

Життя на нафтових промислах (бориславський цикл), злодійське середовище («На дні» ), життя міщанства, чиновництва, духівництва («Для домашнього огнища», «Основи суспільства» )

Робітники та заробітчани (твори бориславського циклу), національно свідомий інтелігент («Перехресні стежки», «Лель і Полель» )

Борис Грінченко

Становище селянства в умовах капіталізації господарства («Серед темної ночі», «Під тихими вербами» ), пролетаризація селянства («Панько» )

Життя робітників на шахтах («Батько та дочка» )

Позитивний образ інтелігента («Сонячний промінь», «На розпутті» )

Олена Пчілка

Національні та соціальні мотиви («За правдою», «Світло добра і любові», «Рятуйте!» )

Життя інтелігенції

Емансиповані жінки («Товаришки» ), позитивний образ інтелігента («Світло добра і любові» )

Заслуховування відповідей учнів на запитання

Підбиваючи підсумки сказаному, можна зробити висновок, що література 70-90 рр. ХІХ століття порушувала злободенні проблеми часу: морально-етичні, суспільно-політичні, охоплювали усі сфери народного життя, створювали різні художні типи, робила широке узагальнення різних сторін дійсності. Незважаючи на несприятливі суспільно-політичні умови, письменники відтворювали дух народу. який, за словами великого І. Франка, угору йшов, «хоч був запертий в льох».

Міні-лекція вчителя «Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю»

(Учні роблять записи у вигляді плану, тез, конспекту лекції.)

Передові українськи письменники намагалися створити образ головного героя, якій намагався вирішити проблеми сучасності, знайти спосіб розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю.

У центрі уваги письменників-прозаїків — представники молодої різночинної інтелігенції. Її роль у суспільному житті намагаються з’ясувати Панас Мирний (повість «Лихі люди» ), Нечуй-Левицький («Хмари» ), Кониський («Семен Жук і його родичі», «Юрій Горовенко» ), Грінченко («Сонячний промінь», «На розпутті» ), Олена Пчілка («Світло добра і любові» ). Герої-інтелігенти прагнуть бути корисними знедоленим трудівникам, але їх ідеали руйнуються під тиском соціальних умов.

Уперше в українській літературі про роль інтелігенції у громадському житті заговорив М. Старицький. Його герой не мириться з підневільним існуванням, він — особистість мисляча, яка закликає українську інтелігенцію, служити рідному народові, який «вже забув і поважать себе, потративши свої колишні сили». Гіркі думки про скривджений народ, прагнення бачити батьківщину вільною поєднуються у творах Старицького з надією на «завзятців-юнаків», що «возлюбили Україну».

Поезія Грабовського оспівує подвижників («і в минулому могили, і попереду хрести» ), які стають на боротьбу з несправедливим ладом. Про діяльність молодих культурників, які захопилися культурно-освітніми віяннями свого часу («Світова річ» ), розповідає в своїй п’єсі Олена Пчілка. Герой комедії Гринченка «Нахмарило» учитель Тарас Вільховський, на відміну від героїв п’єси Пчілки, які більше розмовляють, ніж діють, запроваджує в життя культурно-освітні починання серед селянства: організовує касу взаємодопомоги, влаштовує в селі недільні читання для дорослих. П’єси Олени Пчілки, Грінченка, як і твори цього, жанру Франка («Учитель» ), Старицького («Не судилось» ), Карпенка-Карого («Понад Дніпром» ), порушували актуальні проблеми зближення інтелігенції з селянством.

Соціальна дійсність руйнує спроби ентузіастів вирішити проблеми часу, але подвижницька діяльність літературних персонажів різних авторів і різних творів свідчить про те, що настав час змін і відчайдушної боротьби за щасливе майбутнє.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Проблемне запитання

✵ Чому українською літературною столицею наприкінці 50-х — на початку 60-х років був Петербург, на початку 70-х — Київ, а після 1876 р. — Львів? Поясніть причини такої міграції центруукраїнського літературного життя.

2. Тестові завдання

1. Знайдіть неправильне твердження:

Ознаки реалізму…

А Герой — типовий, обставини — типові.

Б Психологічний стан героя напряму залежить від середовища.

В Дійсність зображується через сприйняття автора твору.

Г Характер героя багатогранний, внутрішньо суперечливий, неоднозначний.

2. Життя акторів висвітлене у творі…

А І. Нечуя-Левицького.

Б Панаса Мирного.

В Михайла Старицького.

Г Івана Франка.

3. Уперше в українській літературі про роль інтелігенції у громадському житті заговорив…

А Михайло Старицький.

Б Іван Франко.

В Борис Грінченко.

Г Олена Пчілка.

4. Микола Джеря з однойменної повісті І. Нечуя-Левицького — це образ…

А Інтелігента-просвітника.

Б Селянина-правдошукача.

В Сільського багатія.

Г Національно свідомого інтелігента.

5. Емансиповані жінки — героїні твору…

А «Лель і Полель».

Б «Батько та дочка».

В «На розпутті».

Г «Товаришки».

VI. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ

✵ Я гарно зрозумів (-ла) частину уроку, у якій йшлося про…

✵ Найбільш важким для сприйняття був матеріал про…

✵ Я потребую додаткових пояснень щодо …

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріали уроку, читати «Кайдашева сім’я» Нечуя-Левицького.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.